הדפסה

בג"ץ 3368/10 משרד האסירים הפלסטינים נ. שר הביטחון

פסק-דין בתיק בג"ץ 3368/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 3368/10

בג"ץ 4057/10

לפני:
כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט א' שהם

העותרים בבג"ץ 3368/10:
1. משרד האסירים הפלסטינים

2. עו"ד פהמי שקיראת

3. עו"ד כמיל סבאג

4. עו"ד כרים עג'ווה

העותרים בבג"ץ 4057/10:

  1. האגודה לזכויות האזרח בישראל
  2. "יש דין" – ארגון מתנדבים לזכויות אדם
  3. הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

נ ג ד

המשיב בבג"ץ 3368/10:
1. שר הביטחון

המשיב בבג"ץ 3368/10
ובבג"ץ 4057/10:

2. אלוף פיקוד המרכז, מפקד כוחות צה"ל באזור

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרים בבג"ץ 3368/10:
עו"ד ס' בן נתן

בשם העותרים בבג"ץ 4057/10:
עו"ד ל' מרגלית

בשם המשיבים בבג"ץ 3368/10 ובבג"ץ 4057/10:

עו"ד ע' הלמן

פסק-דין משלים

השופט י' עמית:

1. בהמשך לפסק הדין החלקי מיום 6.4.2014, בהמשך לצו על תנאי מיום 26.12.2016 ולאור הודעת המשיבים מיום 30.3.2017 ניתן בזה, בהסכמת המשיבים, צו מוחלט המורה למשיבים להחיל את קיצור תקופות המעצר באיו"ש בהתאם להמלצות עבודת המטה כפי שפורטו בתשובה וכפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת הצו המתקן והטבלה שצורפה (נספחים מש/1 ו-מש/3לתשובה).

2. קיצור תקופות המעצר ייכנס לתוקפו לא יאוחר מיום 1.5.2018.

3. יש לברך על השינויים המשמעותיים בקיצור תקופות המעצר, ובהיבט זה, העתירות מיצו את עצמן והשיגו את מטרתן. איננו רואים מקום לבקשה למתן פרטים נוספים, ובכך מסתיים הטיפול בעתירה.

4. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בפסק הדין דלעיל כדי למנוע מהמפקד הצבאי לשוב ולשנות בעתיד את תקופות המעצר באזור, ככל שימצא כי הדבר נחוץ לשם שמירה על הביטחון והסדר הציבורי, והכל כמובן בכפוף לכללי המשפט הבינלאומי המינהגי וכללי המשפט המינהלי הישראלי.

מנגד, אין בפסק דין זה כדי לחסום את העותרים מלעתור בעתיד לקיצור נוסף של תקופות המעצר באיו"ש.

5. הדיון הקבוע ליום 24.4.2017 – בטל.

ניתן היום, ‏כ"ב בניסן התשע"ז (‏18.4.2017).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
שופט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10033680_E48.doc עכב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il