הדפסה

בג"ץ 2927/10 פלוני נ. פלוני

פסק-דין בתיק בג"ץ 2927/10

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 2927/10

בפני:
כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרת:
פלונית

נ ג ד

המשיב:
פלוני

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרת:
עו"ד אהרן מרגלית

פסק-דין

השופט ע' פוגלמן:

1. בעתירה שלפנינו מבקשת העותרת מבית משפט זה להורות לכב' השופט שלמה אלבז, המכהן כשופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, להכריע בבקשה לפסול את עצמו מלשבת בדין בעניינה, בגדרו של תיק תמ"ש 23172/05.

בעתירה נטען, כי ביום 23.2.2010 הגישה העותרת בקשה – לפי 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: החוק) – לפסילת המותב לשבת בדין, וכי בית המשפט לא החליט בבקשת הפסלות לאלתר, כנדרש בחוק, אלא דחה את מתן ההחלטה בעניין זה עד לקבלת תגובת באי כוח הצדדים. כמו-כן, נטען כי המשיב המשיך לדון בתיק אחר, שיש לו נגיעה לעותרת, וזאת למרות בקשת הפסלות שהוגשה בתיק נושא העתירה.

2. דין העתירה להידחות על הסף. הלכה היא כי בית המשפט הגבוה לצדק לא יתערב בהליכים אזרחיים או פליליים בפני בתי המשפט הרגילים, למעט במקרים חריגים, כגון כאשר עולה טענה של חוסר סמכות או אם מתגלית תופעה קיצונית של שרירות בתחום שהוא מינהלי טהור (בג"צ 583/87 הלפרין נ' כב' סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, פ"ד מא(4) 683, 702 (1987)). אינני סבור כי במקרה זה פרק הזמן שחלף ממועד הגשת הבקשה וה"תזכורת" שהגישה העותרת, מביא את ענייננו בגדרם של מקרים חריגים אלה.

אין מניעה כי העותרת, תגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למתן החלטה, וחזקה על בית המשפט כי יפעל כחכמתו. למותר לציין כי במסגרת הבקשה הנוכחית אין מקום לדיון בטענות הפסלות לגופן, שכן בעניינן ניתן להגיש, לאחר שתינתן החלטת המותב וככל שתהיה עילה לכך, ערעור לנשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 77א(ג) לחוק.

בהעדר עילה להתערבותנו לעת הזו, העתירה נדחית אפוא על הסף.

ניתן היום, ז' בניסן התש"ע (21.4.10).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10029270_M01.doc נב
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il