הדפסה

בג"ץ 273/97 האגודה לשמירת זכויות הפרט - למען הומו...

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 273/97 - ב'

בפני: כבוד הנשיא א. ברק
כבוד השופט י. קדמי
כבוד השופטת ד. דורנר

העותרים: 1. האגודה לשמירת זכויות הפרט - למען הומוסקסואלים לסבי
2. קל"ף -קהילה לסבית פמיניסטית
3. האגודה לזכויות האזרח בישראל

נגד

המשיבים: 1. שר החינוך והתרבות והספורט
2. הטלוויזיה החינוכית הישראלית
3. הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו

בקשה לתיקון טעות בפסק הדין

החלטה

1. המשיבים מס' 2 ומס' 3 מבקשים לתקן טעות שנפלה בפסק הדין כדלקמן: בפסקה המסיימת של פסק דינו של השופט קדמי נאמר, בין היתר, כי מוצע להורות "למשיבים להסיר את התנגדותם לשדור התכנית"; כאשר למעשה התנגד לשידור התכנית רק המשיב מס' 1.

2. המשיבים נתנו הסכמתם לתיקון; ובהתחשב בכך שהמדובר בטעות שב"פליטת קולמוס", יתוקן פסק הדין של השופט קדמי באופן שבפסקת הסיום יאמר: "ולהורות למשיב מס' 1 להסיר את התנגדותו לשידור התכנית".

3. המזכירות תביא את דבר התיקון לידיעת ב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ב' בכסלו תשנ"ח (1.12.97).

ה נ ש י א ש ו פ ט ש ו פ ט ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97002730.H14