הדפסה

בג"ץ 2725/09 אביטל יד-שלום נ. הוועדה הרפואית הארצי...

החלטה בתיק בג"ץ 2725/09

בבית המשפט העליון

בג"ץ 2725/09

בפני:
כבוד השופט א' א' לוי

העותר:
אביטל יד-שלום

נ ג ד

המשיבים:
1. הוועדה הרפואית הארצית לאבק מזיק

2. שר התעסוקה, המסחר והתעשייה

3. השר להגנת הסביבה

בקשה להארכת מועד מטעם המשיבים

בשם העותר: עו"ד אפרים גלסברג
בשם המשיבים: עו"ד שרון רוטשנקר

החלטה

המועד להגשת תצהיר התשובה לצו על-תנאי (ולא התשובה המקדמית כפי שציינו בשוגג המשיבים) יידחה, כמבוקש, ליום 3.4.10.

יומן בית המשפט יקבע כבר עתה מועד לדיון בהתנגדות לצו על-תנאי, לא יאוחר מתום חודש מאי 2010.

ניתנה היום, ח' באדר התש"ע (22.02.2010).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 09027250_O09.doc אז
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il