הדפסה

בג"ץ 1540/10 אורן דרור נ. עו'ד שושנה פרפורי ,הנאמ...

החלטה בתיק בג"ץ 1540/10

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 1540/10

בפני:
כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט א' רובינשטיין

כבוד השופט ס' ג'ובראן

העותר:
אורן דרור

נ ג ד

המשיבים:
1. עו'ד שושנה פרפורי, הנאמנה על נכסי אורן דרור

2. הכונס הרשמי

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:
בעצמו

פסק דין

השופט א' רובינשטיין:

א. בשנת 2002 הוכרז העותר פושט רגל, והמשיבה 1 מונתה נאמנה על נכסיו (להלן המשיבה). ככל שניתן להבין מתוך העתירה, חלקו של העותר בפטנט מסוים נמכר לחברת "קירלייט", אך כנטען זו הפרה את ההסכם ובכל זאת עושה בו שימוש יחד עם חברת "איטונג". הסעד המבוקש בעתירה הוא חיוב המשיבה לפתוח בהליך משפטי נגד שתי החברות. נטען, כי המשיבה, שאינה מאפשרת לעותר לנהל הליך כאמור, אינה פועלת כנאמן סביר, פוגעת בזכותו החוקתית לקנין וקיימת קנוניה בינה לבין החברות.

ב. אין בידינו להיעתר למבוקש. המשיבה (במכתבה מיום 21.12.09 שצורף לעתירה) מציינת, כי "קירלייט" אכן הפרה את ההסכם (שאושר בבית המשפט המחוזי; בקשת רשות ערעור לבית משפט זה נדחתה, רע"א 1042/06 דרור נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם)) וכי מתנהל הליך בנדון. ככל שלעותר כפושט רגל השגות כלפי האופן בו מנהלת המשיבה את נכסיו ההליך המתאים הוא כאמור בסעיפים 151-150 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם - 1980, ולפיכך:

"עתירה זו אין לה ולא כלום לבית המשפט הגבוה לצדק, ודינה מחיקה על הסף. הסעדים הנעתרים בה עניינם על פני הדברים בסמכותו של בית המשפט שלפירוק, והבאתם לפתחו של בית משפט זה משוללת כל יסוד" (בג"צ 9305/07 שרותים לנגב חברה לשרותים ואחזקה בע"מ נ' מדינת ישראל (לא פורסם) - השופט י' אלון).

עוד נציין, כי העותר הגיש בעצמו (ללא אישור המשיבה) תביעה נגד חברת "איטונג" (ת"א 4116/09), וזו נדחתה בהסכמת הצדדים הנכונים לה - המשיבה וחברת "איטונג" - בהחלטת בית משפט השלום בכפר סבא מיום 31.12.09 (מהנספחים לעתירה עולה, כי יתכן שתביעה מקבילה נגד גורם הקשור ל"קירלייט" (א' 3537/09) נדחתה אף היא בבית המשפט המחוזי בירושלים). מסתבר, כי עתירה זו היא תולדה של דחיית התביעה - וברי, כי איננו יכולים לדון, כבית משפט גבוה לצדק, בהליך השגה על החלטה זו. ייטיב העותר אם יקבל ייעוץ משפטי בטרם עתירה מעין זו, דבר שהיה חוסך לו ממון, מאמץ ועגמת נפש.

ניתן היום י"ד באדר תש"ע (28.2.10).

ש ו פ ט ת
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 10015400_T01.doc עש+הג
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il