הדפסה

בג"ץ 1463/16 עמותת הרצליה למען תושביה (ע"ר) נ. עיר...

פסק-דין בתיק בג"ץ 1463/16

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 1463/16

לפני:
כבוד השופט נ' הנדל

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט א' שהם

העותרת:
עמותת הרצליה למען תושביה (ע"ר)

נ ג ד

המשיבות:
1. עיריית חיפה

2. מדינת ישראל

3. בתי זיקוק לנפט בע"מ

4. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת:
עו"ד עמית המפל

בשם משיבה 1:
עו"ד ענבל בן ארי

בשם משיבה 2:
עו"ד אבישי קראוס

בשם משיבה 3:
עו"ד אריה נייגר

בשם משיבה 4:
עו"ד דרור גדרון; עו"ד רעות זעירי

פסק-דין

השופט נ' הנדל:

1. העתירה דנן נסובה סביב מיקומו של מפעל האמוניה השוכן במפרץ חיפה. המשיבות הגישו תגובתן לעתירה והמדינה המדינה ביקשה לדחות את העתירה על הסף, מן הטעמים של דחיית עתירה זהה, אי-צירוף משיבים, העדר תשתית עובדתית מתאימה והיות העתירה כוללנית, אי מיצוי הליכים ועוד. הוחלט כי העותרת תגיב לבקשה זו, אולם בבוא המועד שבו הייתה אמורה להגיש תגובתה, הגישה הודעה ובה נאמר כי עותרים אחרים הגישו עתירה חדשה (בג"ץ 3339/16), העוסקת בסוגיה המרכזית מושא העתירה הנוכחית – מיקום מיכל האמוניה – ואשר יש "לראות בעתירה החדשה כתגובה לכל בקשה שהוגשה ואשר אנו זכאים להשיב לה". בעקבות החלטתי מיום 4.5.2016, שלפיה על העותרת להגיב לטענות המדינה בעתירה הנוכחית ולא להפנות לעתירה אחרת, הוגשה תגובתה לטענות המדינה. להשלמת התמונה יוער כי משרד עורכי הדין המייצג את העותרת מייצג אף את העותרים בעתירה החדשה.

2. עיון בתגובת העותרת מעלה כי על אף שהובהר לה שעליה להגיב לטענות המדינה כלפי העתירה הנוכחית, היא שבה ומפנה לעתירה החדשה שהוגשה. כך, למשל, בתגובה לטענה של אי-צירוף משיבים עונה העותרת כי בעתירה החדשה צורפו כל המשיבים הרלוונטיים; בתגובה לטענה כי העתירה כוללנית עונה היא כי איחוד העתירה החדשה עם הנוכחית "ייתן מענה" לטענה זו; ובתגובה לטענה כי מדובר ב"החייאת" עתירה שנדחתה, משיבה היא שמוקד העתירה הנוכחית הוא סוגיית מיכל האמונה – סוגיה שהיא כל עניינה של העתירה החדשה אשר "משלימה", לטענתה, את העתירה הנוכחית.

התמונה המצטיירת היא כי העותרת בחרה לעשות לעצמה סדר דין עצמי. ראשית הגישה עתירה שאינה עומדת באמות המידה הדרושות, וזאת מבלי להידרש לגוף הטענות אלא לאופן הגשתן. שנית, ולאחר שהוגשה בקשה לדחיית העתירה, בחרה "לתקן" את הפגמים שבעתירה הנוכחית באמצעות הגשת עתירה חדשה. אמנם העתירה החדשה הוגשה על ידי עותר אחר, אך עולה מן החומר כי העותרת דנן מעורבת בהגשת העתירה החדשה וכי היא סומכת עליה את ידיה. אין לקבל התנהלות מעין זו במסגרת ההליכים שבה אנו מצויים. משבחרה העותרת לתקן את הפגמים שנפלו בעתירה הנוכחית באמצעות הגשת עתירה חדשה, די בהליך פרוצדורלי זה להצדיק את מחיקת העתירה הנוכחית על הסף (ראו והשוו בג"ץ 453/84 איתורית שירותי תקשורת בע"מ נ' שר התקשורת, פ"ד לח(4) 617 (1985); יצחק זמיר הסמכות המינהלית כרך ג 2066 (2014)).

3. העתירה תימחק.

ניתן היום, ‏ט' באייר התשע"ו (‏17.5.2016).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16014630_Z08.doc מא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il