הדפסה

בג"ץ 1103/01 ד"ר תיאודור שוורצברג - עו"ד נ. משרד ה...

בבית המשפט העליון
בג"ץ 1103/01 - ה'
בג"ץ 5940/01

בפני: כבוד השופט א' מצא

העותרים בבג"ץ 1103/01: 1. ד"ר תיאודור שוורצברג, עו"ד
2. איבונה ברונפמן, עו"ד

העותרת בבג"ץ 5940/01: גרסיאלה מוסיו, עו"ד

נגד

המשיבים: 1. משרד הפנים
2. מינהל האוכלוסין
3. משרד החוץ

בקשת העותרים בבג"ץ 1103/01 להגשת מסמכים

בשם העותרים בבג"ץ 1103/01: עו"ד ת' שוורצברג

בשם המשיבים בבג"ץ 1103/01: עו"ד ח' אופק

ה ח ל ט ה

בהסכמת באת-כוח המשיבים בבג"ץ 1103/01 אני מורה על צירוף המסמכים לתיק, כמבוקש.

ניתנה יום, כ"א בחשון תשס"ב (7.11.01).

ש ו פ ט
________________
העתק מתאים למקור 01011030.F05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
/עכ.