הדפסה

בג"ץ 1073/01 משה כהן נ. עיריית אשדוד

בבית המשפט העליון

בג"ץ 1073/01

בפני: כבוד השופט י' טירקל

העותר: משה כהן

נגד

המשיבים: 1. עיריית אשדוד
2. כבוד השופטת שרה דברת
בית המשפט המחוזי בבאר שבע
3. ראש עיריית אשדוד

עתירה למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים

בשם העותר: בעצמו

החלטה

העיון בעתירה למתן צו על תנאי ובבקשה למתן צו ביניים מגלה בהן פגמים חמורים. בין היתר בכך שהעותר בא לתקוף החלטות שיפוטיות בדרך של עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק ולא בדרכים הקבועות לכך בחוק. העותר גם לא צירף כמשיבים את האנשים העלולים להיפגע על ידי הסעדים המבוקשים נגדם בעתירה. גם אביו של העותר וכן דיירי "השכונה" - שלא זוהתה בעתירה - שבענייניהם מבוקשים סעדים שונים, לא צורפו כבעלי דין. יתר על כן, הסעד המבוקש בסעיף 6 לעתירה הוא כללי ביותר.

לפיכך, ועל מנת למנוע הליכים מיותרים ואולי אף הוצאות נוספות, יודיע העותר תוך 7 ימים אם הוא חוזר בו מעתירתו ומבקש למוחקה. מחיקת העתירה לא יהיה בה, כמובן, כדי למנוע בעד העותר מלהעלות את השגותיו לפני הרשויות והערכאות המתאימות ובדרכים הראויות.

ניתנה היום, י"ח בשבט תשס"א (11.02.01).

ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
01010730.M01