הדפסה

בבילאן נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

לפני כב' השופט נחום שטרנליכט

מבקשים

2. שושנה בבילאן

נגד

משיבים
1. בנק מזרחי טפחות בעמ

2. בנק דיסקונט בע"מ

3. דוד בביליאן

4. אביבית בביליאן

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:
הבקשה נקבעה לדיון ליום 04 נובמבר 2013 לשעה 09:40 בפני כב' השופט נחום שטרנליכט.
 
המשיב יודיע תוך 30 יום מהיום אם בדעתו להתנגד לבקשה. אם החליט לעשות כן,
     יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.
 
העדר תגובה של המשיב לבקשה העיקרית בתוך 30 יום מהמצאת הודעה זו , יחשב כהסכמה למתן פסק דין לפי העתירה.
 
משיב שנתן הסכמתו בכתב ו/ או הודיע כי הוא משאיר הבקשה לשיקול דעת בית המשפט
  פטור מהתייצבות לדיון. 

5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון),
או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.
  
ניתנה ביום 28 מאי 2013 י"ט סיון תשע"ג בהעדר הצדדים .

מזכירות אזרחית
בית המשפט השלום בפתח תקווה