הדפסה

באואר נ' מדינת ישראל

ניתן ביום 23 יולי 2015

ד"ר אריה באואר
המערער
-
1.מדינת ישראל– משרד הבריאות

2.ההסתדרות הרפואית בישראל
המשיבה
מתייצבת בהליך

לפני: סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה, השופטת נטע רות, השופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) מר איתן כרמון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' אסתר דומיניסיני

בשם המערער – עו"ד ליאור בונר
בשם המשיבה – עו"ד מירב קליימן
בשם ההסתדרות הרפואית – עו"ד עירית גרובס

פסק דין

סגנית הנשיא ורדה וירט ליבנה
1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (השופטת רחל בר"ג-הירשברג ונציגי הציבור מר שמואל ריבלין ומר אברהם סנפירי; תע"א 1226-08).

2. בתום הדיון בערעור שהתקיים ביום 28.5.15 נקבע כי על הצדדים להודיע בהודעה משותפת את עמדתם לגבי המשך ההליכים בתיק, בתוך 30 יום.

3. ביום 5.7.15 הודיעו הצדדים לבית הדין על הסכמתם כדלקמן:
" 1. הצדדים מסכימים כי הערעור יימחק וכי קביעותיו של בית הדין קמא נותרות על כנן.
2. בהמשך להמלצת בית הדין הנכבד, לפנים משורת הדין ומבלי שצד יודה בטענות הצד שכנגד מתבקש בית הדין הנכבד לפסוק על דרך הפשרה ללא הנמקה על פי סעיף 97 א' לחוק בתי המשפט, סכום פיצויי שלא יפחת מסך של 45,000 ₪ ולא יעלה על סך של 65,000 ₪.
3. התשלום יתבצע תוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. לא ישולם הסכום במועדו, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל."
4. בהתאם להסכמת הצדדים להסמיך אותנו לפסוק לפשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא הנמקה, ולאחר שעיינו בטענות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הננו פוסקים בזאת כי המשיבה תשלם למערער סך 60,000 ₪ בערכים נכון להיום.

5. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהיום. באם לא ישולם הסכום במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

6. בהתאם להסכמת הצדדים, כאמור לעיל, הערעור נמחק וקביעותיו של בית הדין קמא נותרות על כנן.

6. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ז' אב תשע"ה (23 יולי 2015) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא, אב"ד

נטע רות,
שופטת

משה טוינה,
שופט

מר איתן כרמון,
נציג ציבור (עובדים)

גברת אסתר דומיניסיני,
נציגת ציבור (מעסיקים)