הדפסה

ב"ל 9733-10-09 גוזלן נ' המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה המשפטית

בית דין אזורי לעבודה בחיפה

ב"ל 9733-10-09 גוזלן נ' המוסד לביטוח לאומי

בפני
כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין
נציג עובדים: גיורא רדר
נציג מעבידים: יעקב קב ונקי

התובע
אלון גוזלן
ע"י ב"כ עו"ד הדר שיפוני

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד יפעת קונה

פסק דין

לפנינו תובענה מטעם התובע להכיר במחלת עור ממנה הוא סובל כ"פגיעה בעבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995.
.המל"ל דחה את תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה במכתבו מיום 21.9.2009.
 מכאן, התביעה שלפנינו.
לאחר שמיעת הראיות ביום 7.4.2010 הסכימו הצדדים על מינוי מומחה רפואי בתיק, וביום 17.5.2010 ניתנה על ידנו החלטה לענין מינוי מומחה רפואי. החלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

להלן עובדות המקרה, כפי שנקבעו בהחלטה מיום 17.5.2010
 
התובע עבד בפועל בבית החולים רמב"ם מספטמבר 2008 ועד 21.1.2009 כשוטף כלים.
התובע עבד 10 שעות ביום, 5 ימים בשבוע.
במסגרת עבודתו, התובע שטף כלים ידנית וגם הכניס והוציא כלים ממדיח הכלים.
הניקיון במדיח הכלים התבצע באמצעות סודה קאוסטית ולאחר שהמדיח סיים לעבוד, היה התובע מוציא את הכלים מהמכונה ושוטף מהם את שאריות הסודה הקאוסטית. יצויין, כי המדיח עבד במים חמים מאוד והכלים בעת צאתם מהמדיח היו חמים מאוד.
כמו כן, במסגרת עבודתו עשה התובע שימוש במסיר שומנים ובסבון רגיל לשטיפת כלים.
התובע לבש כפפות גומי במסגרת עבודתו.
התובע מעשן מגיל 22, כ-10 סיגריות ביום.
לטענת התובע, כתוצאה מהמגע עם החומרים, היו לו פצעים, פריחה וגירוד בכל הגוף ואף בפנים, ולא רק בידיים. לטענתו - כאשר הוא לא עבד בשישי-שבת עדיין היתה פריחה אך פחותה.
לטענתו - זמן מה לאחר סיום עבודתו – נעלמה הפריחה.
מינוי מומחה רפואי וחוות דעתו
בהחלטתנו מיום 17.5.2010 מונה ד"ר רוני וולף, לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוות דעת רפואית בעניין תנאי עבודתו של התובע לבין מחלות העור מהן הוא סובל.
בתאריך 13.6.2010 התקבלה בבית הדין חוות דעתו של המומחה - חוות דעת מיום 3.6.2010. בחוות הדעת ציין המומחה כי הפריחה שהתפשטה בעור כל הגוף של התובע – PITYRIASIS ROSEA אינה קשורה לתנאי עבודתו, ואולם הדרמטיטיס בעור כפות ידיו קשורה לעבודתו וכי הוא ממליץ להכיר בה כמחלת מקצוע.
בתאריך 13.6.2010 ניתנה על ידנו החלטה לפיה צד מן הצדדים המבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה, יגיש בקשה בעניין. שני הצדדים הגישו בקשה להפנות שאלות הבהרה, ובית הדין קיבל את בקשותיהם ואף הוסיף שאלות הבהרה מטעמו, אשר הופנו למומחה ביום 31.10.10.
ביום 11.11.2010 ניתנה חוות דעתו השניה של ד"ר וולף. ד"ר וולף נשאר איתן בדעתו כי יש להכיר במחלה כמחלת מקצוע לפי פריט 25 בחלק א' של התוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי "מחלות עור הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, מוצקים או גזים" ואף הפנה למאמר רלוונטי בענין זה.
לאור חוות דעתו השניה של התובע, ביקש הנתבע להפנות לרופא המומחה שאלות הבהרה נוספות לרבות כאלה המתייחסות לאותו מאמר, ובית הדין נעתר לבקשתו בהחלטתו מיום 8.2.2011.
ביום 16.2.2011 התקבלה חוות דעתו השלישית של המומחה ד"ר וולף. המומחה התייחס לשאלות, לרבות לענין אותו מאמר ולא שינה מחוות דעתו המקורית.
ביום 14.3.2011 הגיש הנתבע בקשה למינוי מומחה יועץ רפואי אחר/נוסף בתיק וביום 15.5.2011 ניתנה החלטת בית הדין אשר דחתה בקשתו זאת.

טענות הצדדים בסיכומיהם לאחר קבלת חוות דעת המומחה
לטענת התובע, בית הדין איפשר לנתבע את מלוא היריעה על מנת להציג את שאלותיו ותהיותיו בפני המומחה, והמומחה עשה עבודה יסודית ומפורטת תוך עיון רב בחומר וקבע כי מחלתו של התובע בכפות ידיו היא מחלת מקצוע, ועל כן, ובהתאם לפסיקה, על בית הדין לאמץ את קביעתו של המומחה.
במסגרת סיכומי הנתבע, מתווכחת ב"כ הנתבע עם קביעותיו הרפואיות של המומחה, וטוענת כי המומחה לא התבסס על ממצאים עובדתיים ברורים וטוענת שאין להסתמך על חוות דעתו של המומחה אלא יש למנות מומחה נוסף.

דיון והכרעה
לאחר שעיינו בחוות דעתו של המומחה, אנו סבורים כי קביעותיו הרפואיות של המומחה עומדות במבחן הסבירות וההיגיון וכי לא קיימת הצדקה עובדתית או משפטית לסטות ממסקנותיו או למנות מומחה נוסף/אחר, בהתאם להחלטתנו מיום 15.5.2011.
בעניין זה נפנה לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין בוארון עב"ל 345/06 מרדכי בוארון נ' המוסד לביטוח לאומי, מתאריך 15/5/07.
, שם נקבע כדלקמן:
"בית דין זה כבר פסק כי, חוות דעתו של המומחה מטעמו היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו ע"י המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן ...".

העובדה שמסקנות המומחה אינן מוצאות חן בעיני הנתבע, או כי הנתבע אינו מסכים להן אינה סיבה לדחות את התביעה או למנות מומחה נוסף. המומחה מטעם בית הדין קבע קביעות ברורות ומפורשות, התייחס לשאלות ההבהרה שהופנו אליו ואף הפנהגם למאמר ונותר איתן בדעתו, כי מחלת העור בכפות ידיו של התובע היא מחלת מקצוע הקשורה לעבודתו.
בנסיבות אלה, על יסוד חוות דעתו של המומחה, אנו מקבלים את התביעה וקובעים כי מחלת העור בכפות ידיו של התובע היא מחלת מקצוע אשר מהווה פגיעה בעבודה על פי הוראות החוק.
על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪.
הצדדים רשאים לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מתאריך המצאת פסק הדין.

ניתן היום, ג' באב תשע"א, 3 באוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

נציג עובדים
גיורא רדר

נציג מעבידים
יעקב קב ונקי

אילת שומרוני-ברנשטיין, שופטת

3 מתוך 3