הדפסה

ב"ל 7632-08-10 צימבלר נ' המוסד לביטוח לאומי

בית דין אזורי לעבודה בחיפה
ב"ל 7632-08-10 צימבלר נ' המוסד לביטוח לאומי

13 ספטמבר 2011

בפני כב' הסגנית נשיא איטה קציר
נציג מעסיקים – מר פואד חמדאן
נציג עובדים – מר פארס חיר
התובעת
אלה צימבלר

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

<#2#>
נוכחים:
מטעם התובעת – התובעת בעצמה וכן באת כוח עוה"ד רות אשרף-ממן
מטעם הנתבע – באת כח עוה"ד ג'ומאנה בחוס

פרוטוקול

עת/1, התובעת, הגב' אלה צימבלר, לאחר שהוזהרה כדין, מעידה בהן צדק:
זהו תצהירי וחתימתי וכל האמור בו אמת ונכון – התצהיר, על כל נספחיו, הוגש וסומן ת/1.
התצהיר המשלים, בצירוף כל המסמכים הנלווים – הוגש וסומן ת/2.

חקירה נגדית:
ש. אני מבינה מכתב התביעה ומתצהירך שבחודש אוגוסט 1991 התחלת לקבל מהביטוח הלאומי גמלת השלמת הכנסה כאם חד הורית בעלת שכר נמוך?
ת. ממש זמן קצר כי הבן שלי היה חולה. התחלתי ואחרי שלוש פעמים הפסקתי. הייתי מקבלת הבטחת הכנסה.
ש. הודעת לביטוח הלאומי שהפסקת לעבוד?
ת. בוודאי והם שלחו לי מסמך.
ש. יש לך את המסמכים האלה שהגשת לביטוח הלאומי בשנת 1993?
ת. לא.
ש. החוב שלך קוזז לך מיוני 1993 עד יוני 2007 – איך זה שלא פנית לביטוח הלאומי בנדון?
ת. כן פניתי אבל אף פעם לא נתנו לי תשובה. הייתי כל הזמן בטלפונים עם המוקד הארצי וכמה פעמים הייתי בכרמיאל אבל לא קיבלתי שום תשובה ברורה, או מכתב בעניין. אתם מקליטים את השיחות ואתם יכולים לראות כמה שיחות עשיתי!
ש. לא שלחת מכתבים לברר מה קורה במשך 13 שנה?
ת. כן שלחתי וגם עורכת הדין שלי עזרה לי לכתוב מכתב ושלחנו אבל לא קיבלנו תשובה. זה היה בשנת 2006.
ש. אני מציגה בפניך מכתב יחידי שהגשת לביטוח הלאומי לראשונה ב-24/8/06 לקבלת הסבר ממה נובע החוב ואת מציינת שמורידים לך את כספים מקצבת ילדים במשך 14 שנה – כלומר את ידעת ש-14 שנה מורידים לך כספים ורק בשנת 2006 פנית – הוגש וסומן נ/1?
ת. עשיתי 1,000 טלפונים ואחרי שפקידה בביטוח הלאומי אמרה לי שהיא לא רואה שום חוב ולא קיבלתי תשובה אז כתבתי את המכתב.
ש. אבל את מציינת במכתב שיש חוב שמקוזז?
ת. אני התקשרתי כמה פעמים למוקד הארצי ולסניף בכרמיאל והפקידה אמרה לי שהיא לא רואה חוב.
ש. נכון שמשנת 1998 את עצמאית?
ת. כן.
ש. נכון שהיו לך חובות במחלקת גביה כעצמאית?
ת. לא, מה פתאום? אני משלמת כל חודש לביטוח הלאומי.
ש. את גם פנית באמצעות עורכת הדין שלך לביטוח הלאומי – נכון?
ת. נכון.
ש. אני מציגה בפניך גם מכתב נוסף שהגשת לביטוח הלאומי ב-28/11/06 – הוגש וסומן נ/2?
ת. כן, זאת חתימתי על המכתב.
ש. את מציינת במכתב הזה שיש לך חוב בהבטחת הכנסה שמקוזז במשך שנים?
ת. אני לא מציינת שיש לי חוב, אלא שואלת איך ומדוע נוצר החוב.
ש. נכון שקיבלת מכתבים ממחלקת הבטחת הכנסה משרד ראשי ב-14/1/07 – הוגש וסומן נ/3?
ת. כן וגם שם לא מופיע שום דבר.
ש. נכון שגם קיבלת מסמך ב-7/2/07 – הוגש וסומן נ/4?
ת. כן, קיבלתי.
ש. מדוע אם קיבלת את התשובות מהמשרד הראשי של מחלקת הבטחת הכנסה את פנית לבית משפט השלום רק ב-5/5/08, כשנה אחרי?
ת. כאשר קיבלתי את המכתבים מיד נתתי אותם לעורכת הדין שלי.
ש. את פנית לעורכת הדין רק במאי 2008?
ת. לא, לפני.
ש. אבל התביעה הוגשה רק במאי 2008 – מדוע?
ת. כי עורכת הדין שלי היתה עמוסה עם תיקים אחרים וכאשר היא התפנתה היא הגישה את התביעה.
ש. את מציינת שאת גם פנית ביחד עם עורכת הדין שלך לפקידת התביעות בסניף כרמיאל – יש לך הוכחות שהמסמכים הוגשו לביטוח הלאומי בשנת 1993?
ת. פניתי לבנק לאומי סניף כרמיאל וביקשתי דפי חשבונות ושילמתי 500 ₪ לצורך קבלת המסמכים.
ש. נכון שאת מקבלת גם מזונות מביטוח לאומי?
ת. לא.
ש. לא קיבלת אף פעם?
ת. לא, הילד שלי כבר בן 30. גם בעבר לא קיבלתי מזונות מהביטוח הלאומי.
ש. את קיבלת פסק דין נגד הגרוש שלך בשנת 1993 (פסק הדין והחלטה של המוסד לביטוח לאומי) – הוגשו וסומו נ/5?
ת. כן, שלחו לו את זה לחו"ל.
ש. מתי התחלת לעבוד בחברת מת"ש תעשיות מחקר?
ת. בשנת 1993.

ב"כ הנתבע:
אני מגישה מסמך ממחלקת הגביה המאשר את תקופות העסקה של התובעת בחברת תע"ש – הוגש וסומן נ/6.

חקירה חוזרת:
ש. מתי התחלת להתקשר ולברר?
ת. בשנת 2006 בזמן המלחמה אבל גם לפני כן הייתי כל הזמן מתקשרת. באותה תקופה פשוט התחלתי להילחץ מזה.

ב"כ התובעת:
אלה עדי.

עה/1, הגב' נווה אוחיון, לאחר שהוזהרה כדין, מעידה בהן צדק:
אני מגישה את תעודת עובד ציבור שלי מיום 21/8/11 – הוגשה וסומנה נ/7.
ש. מתי התחילה במחלקת הבטחת הכנסה סריקת המסמכים?
ת. בשנת 2003. כל התיקים שהיו לפני כן הוזמנו מהארכיב ובמקרה הזה מדובר בתיק שבוער על ידי המערכת ב-14/6/04 – הוגש וסומן נ/8.
ש. האם קיימים במערכת הממוחשבת מסמכים הרלוונטיים לחוב של התובעת?
ת. יש לי רק תדפיס שהיא קיבלה את התשלום ואכן מדובר בתשלומים של השלמת הכנסה – הוגש וסומן נ/9. יש לי גם מסמך המעיד על כך שהחוב המקורי היה 8,686 ₪ - הוגש וסומן נ/10. הקיזוז האחרון היה ב-5/6/07, קיזוז חוב הבטחת הכנסת מתוך קצבת ילדים – הוגש וסומן נ/11.

חקירה נגדית:
ש. בתעודת עובד ציבור שלך את כותבת בשורה השלישית שאושרה זכאותה – את מדברת על זכאות להשלמת הכנסה?
ת. כן.
ש. בהמשך את כותבת שנראה כי קיבלה גמלה לחודש 3/92 בלבד? הכוונה לחודש אחד בלבד?
ת. יש לביטוח הלאומי שתי מערכות – מערכת מהשנים האחרונות וקובץ אב שזה מידע על תיקים ישנים כמו במקרה הזה. לאחר שאושרה זכאותה היא היתה זכאות רק לחודש מרץ 1992. האישור האחרון שהגשתי הוא מקובץ האב שמפרט את התשלומים שהיא קיבלה של השלמת הכנסה.
ש. אם אומר לך שמאפריל 1992 עד פברואר 1993 היא קיבלה הבטחת הכנסה?
ת. היא קיבלה השלמת הכנסה. הסכומים הם של השלמה ולא של הבטחה.
ש. אני אומרת לך שבתקופה הזאת היא לא עבדה והיא קיבלה הבטחת הכנסה. יתכן שהיא קיבלה גם השלמת הכנסה?
ת. זה לא סכומים של הבטחת הכנסה. היא קיבלה השלמת הכנסה.
לשאלת בית הדין מה היתה הבטחת הכנסה בשנת 1992 – אני צריכה לבדוק את זה אבל הסכומים מעידים שלא יכול להיות שזאת היתה השלמת הכנסה. זאת לא קצבה לאם חד הורית שאין לה הכנסות.
ש. האם יש אפשרות שאדם יקבל גם השלמת הכנסה וגם הבטחת הכנסה?
ת. לא. מי שלא עובד מקבל הבטחת הכנסה, מי שעובד במשרה חלקית יקבל השלמת הכנסה.
ש. לשיטתך, אתם שילמתם בתקופה הזאת השלמת הכנסה וברגע שהתברר לכם שהיא לא עובדת שללתם את הזכאות אחורה אז בתקופה הזאת היא היתה צריכה לקבל הבטחת הכנסה?
ת. לא. על מנת שאדם יקבל גמלת הבטחת הכנסה הוא חייב לענות בתנאי הזכאות.
ש. את יכולה להגיד לי בוודאות שאין לה זכאות להבטחת הכנסה באותה תקופה?
ת. לא, כי אני לא טיפלתי בתיק שלה.
ש. כשלומדים בקורס של משרד העבודה והרווחה מקבלים הבטחת הכנסה?
ת. אך ורק אם היא הופנתה לקורס על ידי שירות התעסוקה והיא קיבלה אישור מהביטוח הלאומי שפוטר אותה מהתייצבות בשירות התעסוקה.
ש. ואם אומר לך שמה-31/5/92, בתקופה המדוברת ששללתם לה השלמת הכנסה לטענתכם, עד נובמבר 2002 היא היתה בקורס הזה?
ת. צריך להיות לה אישור לכך מלשכת התעסוקה על שליחתה לקורס על ידם.
ש. האם את יכולה לשלול שהיא היא לא היתה זכאית?
ת. בהנחה שהיא היתה בקורס שהופנתה אליו על ידי לשכת התעסוקה בזמן שלא עבדה. אפשר לבדוק את זה עם לשכת התעסוקה.

חקירה חוזרת:
אין.

ב"כ הנתבע:
אלה עדי.

<#3#>
החלטה

על פקידת התביעות להמציא לבית הדין אישור בכתב על גובה הגמלה החודשית של הבטחת הכנסה לאם חד הורית עם ילד בשנים 1992-1993.
יש להמציא את המסמך הנ"ל תוך 10 ימים מהיום.

כמו כן, על שירות התעסוקה בכרמיאל לבדוק ולהודיע לבית הדין בכתב האם ניתן לבדוק כיום האם התובעת נשלחה לקורס מטעם שירות התעסוקה לאקדמאים בכרמיאל למכללה הטכנולוגית אורט על שם בראודה ולמדה בקורס בין התאריכים 31/5/92 עד ה-22/11/92, כאשר ההפניה היתה מטעם משרד העבודה והרווחה באמצעות שירות התעסוקה.

על המכללה הטכנולוגית אורט וכן גם על משרד העבודה (לשכת התעסוקה בכרמיאל) לדווח בכתב לבית הדין האם ניתנה הפניה לתובעת אלה ביקמן וכיום צימבלר (נושאת תעודת זהות מס' 306925645) ללמוד בקורס מטעם שירות התעסוקה לאקדמים בכרמיאל וזאת במסגרת זכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בכל תקופת הקורס, או לאו. יש להמציא את התשובה בכתב לבית הדין עד ליום 30/10/11.

התיק יקבע למעקב ליום 2/11/11.

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"ד אלול תשע"א, 13/09/2011 במעמד הנוכחים.

א. קציר
סגנית נשיא

מר פואד חמדאן
נציג מעסיקים

מר פארס חיר
נציג עובדים

3

8