הדפסה

ב"ל 2235-10 מאיר גרבי נ' בטוח לאומי-סניף ת"א-מח' משפטית

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו

ב"ל 2235-10 מאיר גרבי נ' בטוח לאומי-סניף ת"א-מח' משפטית

בפני כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא
נ.צ. ד"ר שלמה קוגן (מ)

התובע

מאיר גרבי 054688544

-נגד-

הנתבע

המוסד לבטוח לאומי

פסק דין

1. זוהי תביעה לגמלת הבטחת הכנסה מכח חוק הבטחת הכנסה התשמ"א – 1981 (להלן – החוק).

הגמלה נשללה מהתובע לפי החלטת הנתבע מיום 26.10.09, מהטעם כי חזר לחיות עם אשתו החל מחודש ספטמבר 2009 ולפיכך מופסקת זכאותו כהורה יחיד. עוד צוין בהחלטת הנתבע כי באפשרות בני הזוג להגיש תביעה חוזרת במשותף שתיבחן בהתאם לכללים הקבועים בחוק.

רקע עובדתי
2. ביום 31.12.08 הגיש התובע תביעה לקצבת הבטחת הכנסה כהורה יחיד. תביעתו אושרה החל מ 1.12.08 כדורש עבודה.

3. בחודש ספטמבר 2009 חזרה אשת התובע להתגורר עמו על פי פסק של בית דין רבני שניתן ביום 15.7.09. (נ/ 1). בהודעתו לחוקר המוסד מיום 26.10.09 אישר התובע:
"בחודש ספטמבר תחילת שנת הלימודים אשתי והילדה דבורה חזרו לגור איתנו כאן בבית... אשתי למעשה עדכני להיום גרה כאן בבית לסירוגין וזה החל מ- 1.9.09" (נ/3).

4. ביום 9.12.09 הגיש התובע תביעה חוזרת לגמלת הבטחת הכנסה כבני זוג. ביום 14.2.10 נדחתה תביעתו של התובע מאחר וההכנסות הנחשבות של בני הזוג עלה על הסכום הקובע.
בהתאם לכך הופסק תשלום הגמלה מחודש אוקטובר 2009.

5. לטענת התובע, הוא זכאי להבטחת הכנסה. לטענתו אמנם אשתו חזרה להתגורר עמו באותה דירה החל מ- 9/09 אך לא תרמה דבר למשק הבית המשותף ולא נשאה כלל בהוצאות הבית. עוד טוען התובע כי אשתו שבה ועזבה את הבית לפני כשלושה חודשים.

6. הנתבע טוען מנגד כי שלילת הגמלה מהתובע כהורה יחיד נעשתה כדין היות ובתקופה הרלוונטית חזר להתגורר עם אשתו ואז היה צריך לבדוק הכנסתם כבני זוג. ב"כ הנתבע מציין כי במידה והמצב אכן השתנה בחודשים האחרונים התובע מוזמן להגיש תביעה חדשה.

דיון והכרעה
7. סעיף 1 לחוק מגדיר "בני זוג" כ –
"בני זוג – לרבות איש ואישה הידועים בציבור כבני זוג ומתגוררים יחדיו".

בסעיף 4 לחוק נקבע כי:
"(א) הזכאות לגמלה של כל אחד מבני זוג מותנית בכך שמתקיימים גם בבן
זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2.
(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על מי שהשר קבע בתקנות, בתנאים
שקבע".

אחד הסממנים המובהקים לקיומו של תא משפחתי הינו מגורים משותפים יחדיו, ועובדת קיומם של מגורים משותפים, מקימה חזקה – הניתנת לסתירה – על קיום משק בית משותף.

בעב"ל 759/06 המל"ל נ' גנאדי שטלמן ,מיום 15.11.07, נקבע כי:
"בנסיבות האמורות משאין ביה"ד יכול לבחון באורח שוטף את אורח חייהם של השניים תוך "הצצה לחדר המיטות", אז התמונה המתקבלת הסבירה יותר הינה של היות השניים בני זוג כאמור בחוק".

משכך, קיימת חזקה לפיה מגורים משותפים באותו מדור, מצביעים על ניהול משק בית משותף, כאשר על הטוען אחרת, להביא ראיות לסתור את החזקה.
כב' הנשיא אדלר פסק:
"סבורני כי מגורים של אנשים מבוגרים (שאינם צעירים אחרי צבא או סטודנטים) תחת קורת גג אחת, מקימים חזקה לקיומה של תלות כלכלית וניהול משק בית משותף. חזקה זו ניתנת לסתירה או הפרכה על ידי הבאת ראיות פוזיטיביות המלמדות על העדרם של קשר אישי וניהול משק בית משותף" (ראה גם עב"ל 779/06 המוסד לביטוח לאומי נ' אלה וולקוביץ, מיום 4.11.08).

8. ומן הכלל אל הפרט – במקרה הנדון מן הראיות עולה שהתובע וגרושתו התגוררו תחת קורת גג אחת בתקופה החל מ- 9/09. התובע לא השכיל לסתור את החזקה בדבר קיומו של משק בית משותף.

הוצג בפנינו תסקיר של שירותי הרווחה מחודש מאי 2011 (נ/2) ממנו עולה כי כי קיימת מחלוקת בין בני הזוג באשר לנושא הכלכלי והחזקת הבית. כך בעוד התובע טוען כי האשה אינה שותפה לעול הכלכלי של המשפחה ואינה לוקחת חלק בהוצאות השוטפות, טוענת אשתו, כי היא עובדת כל השנים וקונה לבית כל מה שנחוץ בעוד התובע הינו מובטל ואינו רוכש דבר לטובת המשפחה. לא הובאה כל ראיה מצד התובע להוכחת גרסתו כדוגמת תדפיס חשבון בנק וכד'.

9. עוד עולה כי בחודש דצמבר 2009 הגישו בני הזוג תביעה משותפת אשר נדחתה. כיום טוען התובע כי למעשה הגיש את התביעה לבדו ואילו אשתו חתמה רק על הטופס ובו פרטי חשבון הבנק. לא נוכל לקבל טענה זו של התובע שכן המצב העובדתי כפי שמשתקף מפסיקת בית הדין הרבני, מתסקיר המבחן כמו גם מטופס התביעה שהגישו בני הזוג, מלמד אחרת.

10. לאור האמור ובנסיבות בהן הוכח כי בני הזוג התגוררו יחדיו בתקופה הרלוונטית ולא נסתרה החזקה לקיומו של משק בית משותף, הרי שהחלטת הנתבע לשלול גמלת התובע כהורה יחיד התקבלה כדין.

אין בכך לשלול את האפשרות העומדת בפני התובע, במידה והנסיבות השתנו, להגיש תביעה חדשה.

11. בנסיבות האמורות, דין התביעה – כלהידחות.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ב' חשון תשע"ב, 30 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

נ.צ. מר שלמה קוגן (מ )

שמואל טננבוים, שופט
סגן נשיא

3 מתוך 3