הדפסה

ב"ל 1080-10 רמי אבוטבול נ' בטוח לאומי-סניף ת"א-מח' משפטית

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

ב"ל 1080-10 אבוטבול - המוסד לביטוח לאומי

בפני
כב' השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ
נ.צ. (מ) מר יעקב פרסול
התובע
רמי אבוטבול
ע"י ב"כ עוה"ד רון סנדרס

נגד

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

השאלה העומדת להכרעתנו הינה האם אירע לתובע אירוע חריג בעבודתו ביום 30/11/08.

תמצית טענות הצדדים
התובע טוען כי ביום האירוע, בעת שעסק בעבודה בחצר מועצת פועלי פתח-תקווה, נפל מסולם ונחבט בידו ובראשו. לטענתו ניגש לקבלת טיפול רפואי ושם איבד את הכרתו. לדברי התובע מיום הפגיעה לא שב לעבוד כאיש תחזוקה - תפקידו עובר ליום בו נפגע. תביעתו של התובע לדמי פגיעה נדחתה על ידי הנתבע.

הנתבע טוען כי התובע מסר גירסאות שונות אשר אינן מתיישבות זו עם זו ועל כן עדותו אינה מהימנה. עוד טוען הנתבע כי התובע לא ציין אלא שבעה חודשים לאחר מועד הפגיעה כי נפגע בעבודה. לשיטת הנתבע, פגיעתו של התובע בראשו יסודו במעידתו בקופת החולים, עקב סחרחורת או חולשה פנימית אשר אין קשר בינן לבין עבודתו ועל כן בדין נדחתה תביעתו.

הכרעה
לאחר ששמענו את התובע ואת העד מטעמו ולאחר שעיינו בתיק בית הדין על מלוא המסמכים המצויים בו באנו לכלל מסקנה כי לתובע אירע אירוע חריג בעבודה ביום 30/11/08.

גירסת התובע הייתה נתמכה בראיות חיצוניות חד-משמעיות ובעדות בעל-פה שחיזקה אותה. עדותו של מר גיורא נחום, יו"ר ההסתדרות במרחב פתח תקווה תומכת ללא סייג בעדות התובע. מר נחום נחקר על תצהירו ועדותו לא נסתרה. עדותו של מר נחום אף מתיישבת עם הדברים אשר אמר בפני חוקר הנתבע ביום 13/07/09.

אף טענת התובע לפיה נפל בקופת חולים לא נסתרה וקיים תיעוד ענף התומך בה.

נוכח האמור לעיל, טענות הנתבע אינן ברורות לנו. האם יש לדחות א-פריורי תביעת מבוטח כמי שנפגע בעבודה, כאשר אין חולק שהוא נפל בעבודתו ונחבל, אך ורק מפני שלא ציין זאת בפני רופא?

אף טענות הנתבע באשר להיעדר המהימנות בגירסת הנתבע דינה להידחות. התובע נחבל בראשו, הכרתו הייתה מעורפלת וזכרונו נפגע - על כך אין חולק. נוכח עובדה זו ההתמקדות בשאלות הנוגעות לאירועי היום והסקת מסקנות הנוגעות למהימנותו של התובע באשר לאירועי אותו היום, מלכתחילה יש בה בעייתיות רבה. התבססות על אותן מסקנות הנוגעות למהימנות התובע בכדי לדחות את תביעתו כפי שמבקש הנתבע, לעומת זאת, יש בה טעם לפגם ומוטב היה אלמלא היה הנתבע נוהג כך.

בסיכומיו טוען הנתבע כי הפגיעה בידו של התובע לא הוזכרה בשום מסמך רפואי ולא נקבעה לתובע נכות בגינה. טענה זו אין לה בסיס וניתן לראות התייחסות לפגיעה במרפקו של התובע עוד במכתב השחרור מחדר המיון מיום 04/12/08, אשר הנתבע עצמו צירף כמוצג נת/2. בעמוד השני תחת הכותרת "מהלך ודיון" מצוין במפורש כי התובע "נבדק על ידי אורתופד בשל נפיחות וכאב במרפק שמאל – צילום מרפק תקין".

לא נעלמה מאיתנו העובדה כי התובע נפגע בעבר בראשו בשתי הזדמנויות שונות פגיעות לא פשוטות אשר חייבו את אשפוזו ואף ניתוח בראשו. עם זאת, השאלה מה חלקן של פגיעות העבר הינה שאלה בתחום הרפואה ובית הדין אינו עוסק בה בשלב זה.

אנו קובעים אם כן כי אירע לתובע אירוע תאונתי בעבודה ביום 30/11/08. אנו מקבלים את גירסת התובע לפיה נפל מסולם בעת ביצוע עבודתו מגובה שני מטרים לערך ולאחר שפנה לקבלת טיפול רפואי התעלף ואיבד את הכרתו.

החלטה על מינוי מומחה רפואי תשלח לצדדים בנפרד.

הצדדים יודיעו בתוך שבעה ימים מהיום האם ברצונם להציג מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית הדין. ככל שמי מהצדדים מבקש להגיש מסמכים רפואיים שאינם בחזקתו יגיש אותו הצד בקשה מתאימה בפרק הזמן האמור לעיל.

הצדדים יודיעו לבית הדין האם הגיעו להסכמה באשר לעובדות המקרה אשר תוצגנה למומחה הרפואי. ככל שלא יודיעו הצדדים לבית הדין באשר להסכמה כאמור, יקבעו העובדות אשר יוצגו למומחה על ידי בית הדין.

התיק יובא לעיוני ביום 25/05/12.

ניתנה היום, כ"ב באייר התשע"ב, 14 במאי 2012, בהעדר הצדדים.

נציג מעבידים מר יעקב פרסול

ד"ר אריאלה גילצר-כץ, שופטת

3 מתוך 3