הדפסה

א.נ.ט. נכסים (2005) בע"מ נ' אבישר

בפני
בפני כב' השופט יעקב וגנר, שופט בכיר

תובעים

א.נ.ט. נכסים (2005) בע"מ

נגד

נתבעים

לימור אבישר

פסק דין
(הודעה על הסכם פשרה)

כמבוקש להסכם הפשרה ניתן תוקף של פסק דין.

אין צו להוצאות.

הואיל והצדדים הודיעו כי יגישו הסכם פשרה לפני תום הישיבה השלישית ועל מנת לעודד פשרות,
על פי תקנה 6(ב)(2) לתקנות בית המשפט (אגרות) התשס"ז–2007, תוחזר האגרה בניכוי סכום הנקוב בפריט 34 או 35 לתוספת.

ניתן היום, כ"ו אב תשע"ה, 11 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.