הדפסה

אשרף מרדכי נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות מיסודה ואח'

בפני
כב' השופט אבישי זבולון

תובע

אשרף מרדכי

נגד

נתבעים

1.חברת מוסדות חינוך ותרבות מיסודה
2.מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. מאחר וקיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים, אין מנוס מלקבוע את התיק לשמיעת הראיות. דיון ההוכחות יתקיים ביום 11/6/14 בשעה 11:00-15:00.
 
2. הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן:
 
    א. ב"כ התובע/ת תוך 60 יום מהיום.
    ב. ב"כ הנתבעים/ות תוך 60 יום מיום שיקבלו את תצהירי העדויות של התובע.
ימי הפגרה יבואו במניין הימים.
 
3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם
    יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

הצדדים ימספרו לפי הסדר את כלל המסמכים המצורפים בתיק המוצגים.

4. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל
    בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין.

5. היה וצד יהיה מעוניין לבקש לזמן עד שאינו בשליטתו, לרבות מומחה, למועד הדיון, ייעשה כן במועד שנקבע להגשת תצהיריו. בבקשת זימונו של העד יצויין הנושא עליו עומד אותו עד להעיד.

6. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך פרק הזמן הקבוע להגשת ראיות הצדדים ויופקדו בכספת בית המשפט. התצהירים יוצגו לעיון ב"כ התובע בתום ראיות התביעה.

ניתנה היום, כ"ו תשרי תשע"ד, 30 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.