הדפסה

אשרי נ' טל

בפני
כב' הרשם בכיר נדים מורני

תובעת

נלי אשרי ת.ז. XXXXX944

נגד

נתבעים
אורן טל ת.ז. XXXXXX977

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה קטנה כנגד הנתבע ע"ס 23,020 ₪.
התובעת טענה בכתב התביעה שהנתבע בנה ליד ביתה בניין גבוה וכי עבודות הבניה שבוצעו ע"י הנתבע גרמו לה לנזקים רבים כגון: נזק לרכב, נזק לדשא ולשבילים, נזק לבריכת השחייה, נזק למחסן ונזק לפרגולה.

התובעת פירטה את סכום הפיצוי שהיא תובעת בגין כל ראש נזק וצרפה הצעות מחיר.

2. הנתבע הגיש כתב הגנה וטען כי הגשת התביעה נגועה בחוסר תום לב ומהווה גילוי ליחסי שכנות רעים וכי כל טענות התובעת נטענו בעלמא.

לעניין הנזק הנטען לרכבה של התובעת, הנתבע טען שהנקודות המופיעות על הרכב הינן נקודות של חלודה ולא ביטון המאפיינות כלי רכב ישנים, אשר נמצאים בסמיכות לים.

לעניין הדשא הסינטטי ובריכת השחיה, הנתבע טען שהתובעת לא הציגה ראיות כלשהן שנגרמו נזקים כנ"ל שמקורם מאצלו.

באשר לפרגולה, הנתבע טען בכתב ההגנה שהיא מרוחקת כ-30 מ' מאתר הבניה שלו ושאריות ביטון או חומרים אחרים אינם יכולים להגיע עד אליה.

הנתבע טען שהמטרה האמיתית העומדת מאחורי הגשת כתב התביעה הינה עשיית עושר שלא כדין ומהווה תביעה קנטרנית.

3. בדיון שהתקיים ביום 30/3/15, הצדדים הסכימו שביהמ"ש ימנה מומחה מטעמו, אשר יבדוק את הנזקים הנטענים ע"י התובעת ויחווה דעתו בעניין.
כל אחד מהצדדים הפקיד בקופת ביהמ"ש סך 1,000 ₪ שכ"ט השמאי.

4. ביהמ"ש מינה את השמאי מר הלל יעקב כמומחה מטעם ביהמ"ש, אשר ביקר במקום ופגש את הצדדים בשטח והכין חוו"ד והמציאה לתיק ביהמ"ש ביום 12/5/15 ואף התייצב למתן עדות לישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 18/5/15 (להלן: "חוות הדעת").

5. להלן הקביעות העיקריות שנקבעו ע"י השמאי בחוות דעתו:

א. רכבה של התובעת ניזוק ע"י נתזים שתאמו לצבע הטיט ונ יסיונו להסיר את הנתזים בעזרת חומר מסיר אבנית וחומר ליטוש, לא עזר, מאחר וכנראה שהטיט עורבב בדבק היפוקסי או אחר, אשר נשאר ללא אפשרות הסרה ויש צורך ללטשו, דבר המחייב צביעת הרכב מחדש.
המומחה אימץ את הצעת המחיר שהוגשה ע"י התובעת לצביעת הרכב בסך 5,900 ₪, אשר לדעתו היא פחותה מהעלות המקובלת בסך 8,000 ₪.

ב. לעניין שירות רכב חלופי בעת ביצוע עבודות צבע לרכב התובעת, המומחה השאיר להכרעת ביהמ"ש.

ג. לעניין הנזק הנטען לדשא ולשבילים, המומחה קבע שהנזק שנגרם כתוצאה מבניית המבנה של הנתבע נגרם אך ורק לדשא הסינטטי וניתן לשאוב את האבק והלכלוך שהצטבר על הדשא ע"י מפוח גננים בעלות של 500 ₪.
לדעת המומחה, לא נגרמו נזקים לשבילים כתוצאה מביצוע עבודות בניה ע"י הנתבע.

ד. באשר לנזק לבריכת השחיה, המומחה הגיע למסקנה שלא נגרם כל נזק לבריכה כתוצאה מעבודות הבניה שבוצעו ע"י הנתבע.

ה. לעניין הנזקים שנגרמו לגגון המחסן, לדעת המומחה הגגון ניזוק מנפילת חפץ ולא מנזקים ישירים של הקמת המבנה של הנתבע ותיקון הנזק עולה 1,570 ₪.

ו. המומחה ציין בחוו"ד שהפרגולה מרוחקת כ-20 מ' מהמבנה של הנתבע וכי קיים חור בגג הפרגולה שהוא כתוצאה מנפילת עצם וכי עלות התיקון מסתכמת בסך 1,700 ₪.

דיון והכרעה:

6. לאחר שמיעת הצדדים והמומחה, ביהמ"ש מאמץ את המסקנות שאליהן הגיע המומחה וקובע כדלקמן:

א. תביעת התובעת ככל שהיא מתייחסת לשבילים ולבריכת השחיה נדחית.

ב. לאור המרחק הרב בין הפרגולה לבין המבנה של הנתבע (כ-20 מטר) ולאור עדות התובעת שהנזק לפרגולה נגרם ע"י זריקת ברזלים ע"י ילדים, אני מחליט לדחות את התביעה ככל שהיא מתייחסת לנזק הנ"ל.

7. באשר לנזקים הנוספים, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. סך של 5,900 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרכבה של התובעת.

ב. סך של 500 ₪ בגין השכרת רכב אחר בעת צביעת רכבה של התובעת.

ג. סך של 500 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לדשא הסינטטי.

ד. סך של 1,570 ₪ בגין הנזקים שנגרמו למחסן התובעת וזאת מאחר וקיימת סבירות גבוה שמקור החפץ שנפל על המחסן, אשר גרם לנזק הנ"ל, הוא מהמבנה של הנתבע.

ה. סך של 1,000 ₪ בגין חלקה של התובעת בשכ"ט המומחה.

ו. סך של 188 ₪ בגין אגרת משפט ששולמה ע"י התובעת.

ז. סך של 300 ₪ בגין הוצאות משפט נוספות.

הסכומים שנפסקו (בסה"כ 9,958 ₪) ישולמו ע"י הנתבע לתובעת תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לנתבע, שאם לא כן, הם ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים ותסרוק את המוצג ת/1 בתיק.

ניתן היום, א' סיוון תשע"ה, 19 מאי 2015, בהעדר הצדדים.