הדפסה

ארי ואח' נ' האפוטרופוס הכללי - מחוז חיפה ואח'

בפני כב' השופטת שושנה ברגר

מבקשת

נעה ארי
ע"י ב"כ סודקוביץ ז"ל

נגד

משיב
אביגיל רוזנפלד

הודעה על החלטה

1. זו בקשה למתן ארכה להגשת סיכומים עד ליום 7.12.13.

2. בהתאם להנחיית כבוד השופטת הדנה בתיק על המבקשת להמציא הבקשה למתן ארכה לידי הצד שכנגד לתגובתו תוך 4 ימים מההמצאה.

3. המזכירות תמציא ההודעה על ההחלטה לצדדים.