הדפסה

אקספשן בע"מ ואח' נ' נטקס ניו מדיה בע"מ ואח'

מספר בקשה:12
בפני
כב' השופטת שלהבת קמיר-וייס

המבקשת

נטקס ניו מדיה בע"מ

נגד

המשיבה

אקספשן בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף אשר הוגשה על ידי המבקשת שהיא הנתבעת בתיק .

המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, בה נטען שהמבקשת שהיא בעלת אתרי אינטרנט פרסמה במספר אתרים תמונות מפרות שלמשיבה זכויות בהן ואף לאחר שהתבקשה הסרתן והמבקשת הודיעה שהסירה את הפרסומים, המשיכה המבקשת ופרסמה את התמונות המפרות.

המבקשת טוענת כי היא אך משמשת פלטפורמה לספקים שונים, אשר אחראים באופן מלא לתמונות המפורסמות. המבקשת הגישה הודעת צד ג' כנגד הספק ואף בקשה מוסכמת עם צד ג' להחלפת המבקשת כנתבעת בצד ג' כנתבע תחתיה, המשיבה התנגדה לבקשה.

לאחר שקראתי את הבקשה, התגובה, התשובה לתגובה וכתבי הטענות של הצדדים אני מוצאת לדחות את הבקשה מהנימוקים שלהלן:

טענת העדר עילה יש לבדוק לאור האמור בכתב התביעה ובהנחה שיעלה בידי התובעת להוכיח את האמור בו, רק במקרה בו נמצא כי אף לו כל האמור בכתב התביעה יוכח על ידי התובעת, לא תהיה התובעת זכאית לסעד המבוקש או חלקו, יקבע כי כתב התביעה נעדר עילה כנגד הנתבעת.

מבחינה של כתב התביעה במקרה שבפניי, מצאתי שכתב התביעה מגלה עילה לכאורית כנגד המבקשת, ודי בכך כדי לדחות את טענות המבקשת בדבר העדר עילה והעדר יריבות.

טענות המבקשת ביחס להיות צד ג' הנתבע הנכון, אין בהן כדי להוות עילה לסילוק על הסף, כל עוד כתב התביעה מגלה עילה לכאורית כלפי המבקשת.

יתר טענותיה של המבקשת הן למעשה טענות הגנה ואינן מקימות כל עילה לסילוק על הסף.

לפיכך הבקשה נדחית.

המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ אשר ישולמו למשיבה תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ב כסלו תשע"ה, 04 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.