הדפסה

אקנין ואח' נ' טי.אס.סי. אחזקות בע"מ

תובעים

1.רונן אקנין
2.אורית קזאז
3.חגי ברוריאן

נגד

נתבעים

טי.אס.סי. אחזקות בע"מ

פסק דין משלים
לפי סעיף 9 א וללא נימוקים

בהמשך לפסק הדין שאישר את הסדר הפשרה שבין הצדדים, ובהתאם לסעיף 2 סיפא להסכמות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מהיום (13.4.15) ואשר קיבלו תוקף של פסק דין, הסמיכו אותי הצדדים להכריע בשאלה, מי יישא בהוצאות האחזקה של מכפילי החנייה, ועד מתי, וזאת, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, וללא נימוקים.

לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכל החומר הרב שבמצוי בפניי, הנני קובעת כי מעבר להוצאות עבור בניית מכפילי החניה אשר חלים במלואם בהתאם להסדר הפשרה על הקבלן, הוצאות האחזקה של מתקנים אלו, יחולו על הקבלן במלואם עד תום שתי שנות אחריות ממועד קבלת טופס 4, ומאותו מועד יחולו על הדיירים.

ניתן היום, כ"ז ניסן תשע"ה, 16 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.