הדפסה

אפרימזון נ' נבנצאל ואח'

מספר בקשה:4
בפני
כב' השופט יובל גזית

המבקשים

  1. אהוד נבנצאל
  2. אפרים גנץ

נגד

המשיבה

ילנה אפרימזון

החלטה

ההליכים המקדמיים יושלמו בתוך 45 ימים מהיום.

הצדדים יגישו ראיותיהם בכתב באופן הבא:
התובעת בתוך 60 ימים מהיום.
הנתבעים בתוך 60 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת.
הראיות יכללו: תצהירים, חוות דעת, תעודות עובד ציבור ותיק מוצגים מסומן באופן המאפשר זיהוי אינדיבידואלי של כל מסמך ומסמך. ראיה שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.
תצהירי חוקרים יוכנו ויוגשו לעיון בית המשפט בישיבה הבאה.
עד שלא הוגש תצהירו ולא ניתנה הרשאה לזמנו ללא תצהיר, עדותו לא תשמע.
צד המעוניין להגיש ראיה אשר אינה נמצאת בידיו, במועד זה, או מבקש לעכב הגשתה של ראיה, יציין זאת במפורש בעת הגשת ראיותיו, ויגיש באותו מעמד בקשה מתאימה.
רצה בעל דין להתנגד להגשת ראיה שהוגשה על ידי הצד שכנגד, יגיש את התנגדותו בכתב לבית המשפט, בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. ההתנגדות תבורר בישיבת קד"מ מאוחרת יותר. התנגדות שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל.

לקד"מ ביום 6/11/13 בשעה 8:30 .

ניתנה היום, כ"א סיון תשע"ג, 30 מאי 2013, בהעדר הצדדים.