הדפסה

אפיקי אנרגיה (2003) בע"מ ואח' נ' בן מאיר ואח'

מספר בקשה:1
בפני
הרשמת - כב' השופטת עינת רביד

מבקש

עו"ד שחר בן מאיר

נגד

משיבים

משיבה פורמאלי ת

  1. אפיקי אנרגיה (2003) בע"מ
  2. ישעיהו איבי

מדינת ישראל כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת המבקש למחיקת התביעה נגדו על הסף, בשל היותה תביעה נגד בעל תפקיד מטעם בית משפט המחוזי בחיפה כמפרק, כאשר התביעה הוגשה כאשר לא ניתן אישורו של בית המשפט של הפירוק להגשת התובענה.
בבקשה נטען כי המבקש הוא המפרק של חברת צאמא הובלת דלק בע"מ בפירוק וכן של חברה נוספת הקשורה אליה חברת אפיקי אנרגיה לישראל בע"מ , אשר תיק י הפירוק מנוהל ים בבית משפט המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט זרנקין (להלן: " בית משפט הפירוק") ומספרם: תיק פש"ר 718/07 ותיק פר"ק 6432-12-08 (בהתאמה) .
לטענת המבקש, התובענה בתיק הוגשה כנגדו כמפרק ובהקשר לתפקידו כמפרק, ו ההלכה היא כי הגשת תביעה נגד בעל תפקיד מטעם בית המשפט, כגון מפרק , טעונה א ישור מראש של בית המשפט של הפירוק, לעניין זה הפנה המבקש לפסק הדין בעניין רע"א 9227/12 עו"ד שי גרנות כונס נכסים נ' רות שפייזר.
לטענת המבקש המשיבים כלל לא ביקשו אישור להגשת התביעה נגד המפרק כבעל תפקיד ולא קיבלו אישור להגשת התובענה , על כן יש למחוק התובענה בהעדר אישור , שהוא בבחינת תנאי מוקדם להגשתה.
לאחר הגשת הבקשה למחיקת התביעה, הגיש המבקש בקשה לצירוף העתק מבקשת המשיבים לאישור הגשת התביעה נגד המשיב, אשר הוגשה לבית משפט הפירוק. לטענת המבקש עצם הגשת הבקשה לבית משפט הפירוק, רק לאחר שהוגשה הבקשה הנדונה למחיקת התביעה, מעידה כי התובעים הבינו כי אין מקום להגשת התביעה נגד המפרק ללא קבלת אישור מראש מבית משפט הפירוק.
המשיבים הגישו תגובתם לבקשה וטענו כי הגישו לבית משפט הפירוק בקשה ליתן להם רשות להגיש או להמשיך בתביעה נגד המבקש, לרבות הגדלת סכומה. עוד ציינו המשיבים כי הם סבורים כי הערכאה הנכונה להכריע בשאלה האם הם רשאים להגיש או להמ שיך בתובענה שכאן נגד המבקש – המפרק היא של בית משפט הפירוק, וכי אם הוא יידחה את בקשתם הם מסכימים כי תימחק התביעה נגד המפרק.
הם מוסיפים וטוענים כי הם סבורים שהחלטתו של בית משפט תינתן בתקופה הקרובה, על כן הם עותרים להארכת המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקש כך שזה יוגש לאחר החלטת בית משפט הפירוק, וזאת ככל שיקבלו רשות להמשיך בתובענה נגד המבקש.
המבקש הגיש תשובתו לתגובה וטען כי המשיבים מודים בתגובתם כי הגישו תביעה נגד המפרק מבלי לקבל לכך אישור מראש מאת בית משפט הפירוק והם מתעלמים בתגובתם מכך שהסדר הנכון הוא שאין מגישים תביעה נגד בעל תפקיד טרם קבלת אישור.
עוד טוען המבקש כי לא ברור כיצד יודעים המשיבים כי בית משפט הפירוק ייתן בקרוב החלטה בבקשתם, וכי אם תדחה בקשתם והם יגישו ערעור על ההחלטה אין להחזיקו "תלוי ועומד" בתיק שכנגדו עד להכרעה בערעור. לטענת המבקש הגשת תביעה נגדו כבעל תפקיד, כאשר לא היה מקום להגשתה, מהווה פגיעה בו וגורמת לו עוגמת נפש ואף טרחה מרובה.
דיון והכרעה
לאחר עיון בטענות הצדדים אני מקבלת את בקשת המבקש ומורה על מחיקת התביעה נגדו.
אין מחלוקת בין הצדדים כי הגשת תביעה נגד בעל תפקיד, ובמקרה הנדון נגד המבקש בתפקידו כמפרק, טעונה היתר של בית המשפט, לעניין זה ראו רעא 380/14 יעקב כהן, עו"ד נ' איתן ארז, עו"ד (06.06.2014)
כמו כן אין מחלוקת כי התביעה הנדונה הוגשה נגד המבקש עוד טרם הגישו המשיבים את הבקשה לאשר הגשת התביעה נגדו לבית המשפט המחוזי הדן בפירוק.
בנסיבות אלו אני מקבלת את טענתו של המבקש כי כל עוד לא אושר למשיבים להגיש התביעה נגדו המדובר בתביעה מוקדמת שלא היה מקום להגישה .
כמו כן אני מקבלת את טענתו של המבקש, כי אין מקום להמתין עד למתן החלטה בבקש ת המשיבים לאישור הגשת התביעה נגדו, שכן מלכתחילה לא הייתה התביעה אמורה להיות מוגשת נגדו, עד לקבלת אישור להגשתה ואישור , כאמור , לא ניתן.
אציין כי לאחר בחינת טענותיו של המבקש לעניין הנזק ועוגמת הנפש שנגרמים לו בקיומה של תביעה תלויה ועומדת נגדו בהיותו בעל תפקיד , שעה שלא אושר להגיש תביעה זאת, אין מקום לקבל את טענת המשיבים כי יש להמתין להחלטתו של בית משפט הפירוק, ואני מורה על מחיקת התביעה נגד המבקש – על הסף .
המשיבים ישלמו הוצאות הבקשה בסך של 2,500 ₪.

החלטה זו ניתנה על ידי כרשמת.
ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ה, 03 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.