הדפסה

אסנקה נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני כב' השופטת אסתר שטיין
המבקשת
רדה אסנקה

נ ג ד

המשיב
היועץ המשפטי לממשלה

<#2#>
נוכחים:

המבקשת וב"כ עו"ד דרורה קדם

ב"כ המשיב עו"ד תומר שילה

פרוטוקול

(כל הנאמר באולם בית המשפט מתורגם לצדדים לשפה האמהרית על ידי גב' חוה אליאס)

ב"כ המבקשת:
המבקשת מבקשת לתקן את גילה כך שבמקום שירשם שהיא נולדה בשנת 1963 היא נולדה ב- 1950. הרישום הנוכחי שלה אבסורד לאור גילם של ילדיה הגדולים, יש לה 8 ילדים כאשר שני הילדים הגדולים שלה רשומים בגילאי: 44 והשני שנמצא פה באולם, באשה שמו, רשום כבן 41.
ברישום כיום זה בעצם יוצא שהיא ילדה את הבן הגדול שלה כשהיא היתה בת 7 ואת באשה היא ילדה כשיה היתה בת 11. לא כך פני הדברים, את ילדה הגדול היא ילדה כשהיא היתה בת 20 כך שהיום היא לפחות בת 64.
אחותה הגדולה שלה מבקשתהיתה אמורה להגיע אך היא חולה. למבקשת יש אמא שגרה במבשרת ציון, אישה מבוגרת מאוד שבקושי מצליחה להתנהל אך אם לא תהיה ברירה והעדויות כאן לא יספקו את המשיב נבקש להעיד גם את האם והאחות.

ב"כ המשיב:
נבקש לחקור את המבקשת.

חקירה נגדית:
המבקשת מוזהרת כדין ועונה לשאלות ב"כ המשיב
ש. באיזה שנה נולדת.
ת. אני לא יודעת, בגלל זה באתי לפה. הבן הגדול אווקה ילדתי אותו בגיל 20.
ש. ילדת אותו מהנישואין הראשונים שלך?
ת. כן.
ש. באיזה גיל התחתנת?
ת. 18.
ש. איך את בטוחה שילדת אותו בגיל 20 כשהיום את לא יודעת את הגיל שלך?
ת. כשהיו אומרים לי שמה, באתיופיה, הייתי יודעת, אבל עכשיו הם לא נמצאים פה, הם נשארו שם אז אני לא יודעת.
ש. יש לך אחים גדולים ממך?
ת. יש לי אח גדול ממני, אח אחד גדול ממני.
ש. איך קוראים לאחיך הגדול?
ת. אתלה.
ש. וודה הוא אחיך?
ת. וודי, אח שלי, כן.
ש. הוא קטן ממך?
ת. כן.

ב"כ המבקשת:
אני מעירה שהאחים לא כתובים בסדר הולדתם.

ב"כ המשיב:
אני שמעתי את דברי בית המשפט ואני מסכים שהגיל הרשום לא נראה הגיל הנכון השאלה אם הגיל הנכון הוא מה שהיא מבקשת זאת לעניין דיוק המרשם .
אני משאיר לשיקול דעת בית המשפט.

פסק דין

1. עניינו של פסק דין זה הוא בקשתה של גב' רדה אסנקה ת.ז. XXXXXX245 (להלן: המבקשת") לקבוע, כי שנת הלידה הנכונה שלה היא 1950 ולא 1963 כפי שרשום בתעודת הזיהוי שלה.

2. המבקשת אינה יודעת מה הסיבה לטעות במרשם. אולם, מסבה את תשומת לב הנוגעים בדבר כי הגיל הרשום אינו יכול לעלות בקנה אחד עם גילם של ילדיה.

3. המבקשת נחקרה על ידי ב"כ המשיב ובתשובותיה חיזקה את גרסתה, הגם שלא היו בידיה מסמכים לתמוך בה.

4. נסיבות חייהם של עולי אתיופיה ידועות בהעדר התיעוד כמו גם הפערים במספרים בין השנה הגרגוריאנית לשנה האתיופית הינם גורמים שמקשים מאוד על קביעת גיל.

5. ב"כ היועמ"ש התרשם אף הוא כי לא מדובר באשה ילידת 1963.
לנוכח הפערים בינה לבין הילדים ומראיה ניתן להתרשם כי הורם נטל הראיה ביחס לאי דיוק ברישום של הגיל כיום.

6. אולם לא הורם הנטל ביחס לקביעת הגיל המתוקן. יחד עם זאת, גרסת המבקשת עולה בקנה אחד עם גיל ילדיה ואין כל סיבה לא לקבל את גרסתה, מה גם שלא ניתן למדינה, או לכל גורם אחר, צד ג', נזק כלכלי שהוא.

7. אשר על כן הנני מורה כדלקמן:

א. הנני מצהירה, כי המבקשת רדה אסנקה ת.ז. XXXXXX245 הינה ילידת 1950.
ב. הנני מורה למשרד לרישום אוכלוסין לתקן את מסמכי המרשם בהתאם.
ג. אין צו להוצאות.

<#3#>

ניתן והודע היום ד' כסלו תשע"ה, 26/11/2014 במעמד הנוכחים.

אסתר שטיין , שופטת

הוקלד על ידי אוסנת ויסוצקי