הדפסה

אסולין נ' עידנים עב. ציבוריות

לפני: כב' השופטת קרן כהן
התובע:
הילה אסולין
ע"י ב"כ עו"ד ניקולה בולוס ודינה בולוס
-
הנתבע:
עידנים עב. ציבוריות
ע"י ב"כ עו"ד ירון נאור
החלטה
תמו הבקשות המקדמות.

נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כב' הש' נטע רות ליום 11.9.2016 בשעה 12:30 .
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת המותב, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 15.12.2015 והנתבעת עד ליום 15.2.2016. התצהירים יוגשו הן בעותק לסריקה והן בעותק כרוך (עם סימון הנספחים).

לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תיחשב הנתבעת כמי שאין בדעתו/ה להגיש ראיות.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

חקירת עדי התביעה לא תעלה על שעה וחצי . חקירת עדי ההגנה לא תעלה על שעתיים.

לעיון תצהירי התביעה ביום 17.12.2015.

ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ו, (15 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.