הדפסה

אסד נ' מוסך ברק אור בע"מ

יונס אסד

ע"י ב"כ עו"ד יוסף ע. אלצאנע
התובע

נגד

כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד תומר גנוד
הנתבעת

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 31/1/2016 , בשעה 09:00.
ניתן בזאת צו הדדי להשלמת ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי ועיון במסמכים ומענה לשאלונים, לביצוע תוך 45 יום מהיום.

בפניי בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחומים אורתופדיה, נוירולוגיה ופסיכיאטריה.

על פי האמור בכתב התביעה, התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 28/5/2012, שעה שהיה נוסע ברכב. על פי הנטען, התובע נפגע באמה, בשורש כף יד שמאל, כף רגל ימין ובגבו. עוד נטען, כי כתוצאה מהתאונה התובע החל לסבול מהפרעות פוסט טראומטיות, חרדות ומתסמיני דיכאון.

הנתבעת התנגדה לבקשת מינוי המומחים וטענה כי מהמסמכים הרפואיים עולה שהפגיעה, ככל שהי יתה, הייתה קלה ולא הותירה אחריה נכות צמיתה. עוד נטען, כי התובע סבל בעבר מכאבים ותחלואות בגבו ואף נותח קודם לתאונה. נטען, כי התובע התלונן על כאבים בברך רק בחלוף מספר שבועות לאחר התאונה, דבר אשר מאיין את הקשר הסיבתי בין הפגיעה הנטענת לבין התאונה. הנתבעת טענה , כי התובע מעולם לא נבדק בקשר עם התאונה אצל נוירולוג או פסיכולוג ו לכן, אין זה ברור על מה סומך התובע את בקשתו למינוי מומחה בתחומים אלו.

מהמסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה עולה, כי התובע פנה למיון בית החולים סורוקה ביום התאונה. במכתב השחרור צוין, כי התובע נחבל ביד שמאל ורגל שמאל ,ללא חבלת ראש ללא אבוד הכרה, וללא הקאה. בבדיקת התובע במיון עלו הממצאים הבאים: "מצב כללי טוב, בהכרה מלאה, ראש צוואר- ללא סימני חבלה, ללא חסר נוירולוגי, פתיחת פה ותנועות צוואר תקינות ללא רגישות עמ"ש צווארי וגבי. חזה- ללא רגישות או דיספורמציה...מזיז 4 גפיים תחושה שמורה".
בבדיקת אורתופד במיון עלה, כי התובע נפגע בגב תחתון, חבלה כאובה בשורש כף יד שמאל וכף רגל ימנית. ישנה רגישות מקומית וסימני נפיחות , אין סימני חבלה. אין דיספורמציה, כח גס תקין, מניע 4 גפיים, ללא חוסר נוירולוגי. בצילום- מבנה גרמי תקין.
ביום 20/6/2012 נבדק התובע על ידי מומחה אורתופד בקהילה. בבדיקה צוין: "..ברך ימין טווח תקין עם מקומרי ויציבות שמורים החזרים תקינים תחושה שמורה גפיים תחתונות". ביום 15/7/2012 בוצעה בתובע CT של עמ"ש מותני. בבדיקה נמצאו שינויים ניווניים דיסקליים עם לחץ קל על השק הטקלי בחוליות L1-L3, זיזים גרמיים קדמיים ואחוריים גסים עם לחץ על השק הטקלי והיצרויות משני הצדדים בחוליות L3-L5, וזיזים גרמיים גסים מרכזיים ולטרליים ללא לחץ על השק הטקלי והיצרויות דו צדדיות בחוליות L5-S1. בבדיקה מיום 19/7/2012 נמצאה רגישות מעל גב תחתון.
בבדיקת CT של שורש כף יד שמאלית נמצא כי הבדיקה תקינה , כך גם בבדיקת CT של הקרסוליים וכפות הרגליים. בבדיקת CT של הברכיים נמצאו שינויים ניווניים מינימאליים.
בצילום כף יד שמאל, ברך ימין וכף רגל ימין מיום 1/5/2014 נמצא: מבנה גרמי תקין ללא ממצא חריג.
בבדיקה מיום 9/3/2015 עלה כי עמוד השדרה ללא סטייה או עיוות גרמית, רגישות במישוש מעל הזיזים ושרירים פרברטבראלים בעמוד השדרה המותני, מתקשה בכיפוף, כוח גס שמור, טונוס שמור, החזרים הופקו. SLR שלילי, FABER שלילי, FST שלילי, רגישות מעל אצבע 5, מעט נפיחות, ROM שמור בברכיים, יציבות שמורה.

לאחר עיון במסמכים הרפואיים ובטענות הצדדים, אני סבור, כי יש מקום למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי, אולם לא כך הדבר ביחס לבקשה למינוי מומחים בתחומים הנוירולוגיה והפסיכיאטריה .

אני סבור, כי הממצאים הרפואיים בתחום האורתופדי מדברים בעד עצמם. הממצאים שעלו מבדיקות ה-CT של עמוד השדרה המותני וממצאי בדיקות הרופאים ביחס לרגישות במישוש והקושי בכיפוף, יש בהם משום ראשית ראיה לנכות צמיתה בתחום האורתופדי. באשר לתלונות ביחס לכף היד והכאבים בברך ובקרסול, הרי שממצאי הבדיקות שנערכו לתובע בעניין זה הנם תקינים ולכן, אינני מוצא שהתובע הוכיח ראשית ראיה נדרשת. יחד עם זאת, הואיל והוריתי על מינוי אורתופד, אין כמובן מניעה כי התובע ייבדק על ידו גם ביחס לתלונותיו אלו.
באשר למינוי נוירולוג ופסיכיאטר, הרי שמעיון במסמכים הרפואיים עולה, כי התובע לא ביקר, ולו פעם אחת, אצל רופאים המתמחים בתחומים האמורים. מהחומר הרפואי שצורף לא עולה כי התובע התלונן בפני רופאיו, אף לא פעם אחת, על שינויים במצבי הרוח, או על תסמינים פוסט טראומטיים כפי שנטען להם בכתב התביעה. בבדיקות שנערכו לתובע לא צוין גם כי התובע סובל מחסר נוירולוגי וכל בדיקות הרומבר ג שנערכו לו נמצאו תקינות.
לפיכך, לא מצאתי מקום להורות על מומחה בתחום הנוירולוגיה והפסיכיאטריה והבקשה בתיום זה מוטב היה אם לא הייתה מוגשת .

לאור האמור לעיל, אני מורה על מינויו של ד"ר חנן טאובר מרח' הגפן 34 במזכרת בתיה, טלפון : 089349305, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם בהמ"ש בתיק זה, יודיע לבהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
 
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, בעקבות אירוע תאונת הדרכים מיום 28/5/2012 ובמיוחד יתייחס ל:
 
    א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
    ב. האם  יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו  בעתיד.
    ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו, מקצועו וגילו.
ד.  האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן  - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
    ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
 
הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לבהמ"ש ולנתבעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה, בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה. שכה"ט יועבר ישירות למומחה מיד עם דרישתו. המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
המזכירות תעביר למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מהיום.
 
המומחה לא יבדוק את התובע לפני חלוף 60 יום מהיום או בטרם חלפה שנה ממועד התאונה, לפי המאוחר.

חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים ככל האפשר תוך 30 יום מיום הבדיקה.
 
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
 
הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד  30 ימים לפני המועד שנקבע לדיון ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.
     
הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד המבקש ביטולה או שינויה בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.
 
לתשומת לב הצדדים: בכל תגובה לבקשה, תגובה לתגובה או כיו"ב, יש לציין במקום בולט את מספר הבקשה. בנוסף, בהגשה מרחוק, יש להקפיד על תיוק מסמך מהסוג האמור במסגרת הבקשה המתאימה. מסמך שלא יענה על הדרישות המתאימות, בהמ"ש יתעלם ממנו והוא ייחשב כמסמך שלא הוגש.
שתי הערות לסיום: לב"כ התובע: יש לבדוק היטב את המסמכים המוגשים לבית המשפט. הגשת מסמכים כפולים מכבידה מאוד על בית המשפט בבואו לבחון את הבקשה; לב"כ הנתבעת: יש לערוץ הגהה של המסמך המוגש לבית המשפט ולמחוק ממנו הערות פנימיות בין עורכי הדין (ראה סעיף 7 לתגובה).

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ה, 01 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.