הדפסה

אנסטסיה נ' מור יוסף

18 אוקטובר 2015

לפני: כב' הרשמת דניה דרורי

התובעת:
סורוקה אנסטסיה
ע"י ב"כ: עו"ד סבינה שיינברג
-
הנתבעת:
אורית מור יוסף
ע"י ב"כ: עו"ד ישראלה זטרמן

החלטה

1. הנתבעת היא בעלת חנות לעיצוב ולמכירת שמלות כלה, ובזמנים הרלוונטים לתביעה סיפקה התובעת לנתבעת שירותים באותה חנות או בעיצוב או תפירת שמלות .
עניינו של הליך זה בטענת התובעת כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ומעסיק, כי הועסקה אצל הנתבעת תקופה בת כשנתיים וחצי וכי במהלך תקופת ההתקשרות לא שולמו לה זכויותיה כעובדת.
סכום התביעה הועמד על סך 23,166 ₪ בגין פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה דמי חגים ופיצוי בגובה הפרשות המעסיקה לפנסיה.

2. קודם לפתיחת ההליך שבכותרת, הגישה הנתבעת כאן תביעה כנגד התובעת וגורם נוסף המתבררת בבית משפט השלום בחיפה (ת"א 38730-1014) בעילות של הפרת זכויות יוצרים, עוולות מסחריות, עשיית ע ושר ולא במשפט, הפרת חוק המחשבים וחוק הגנת הפרטיות, עוולות גזל ורשלנות. הנתבעת טענה בין השאר כי התובעת פנתה ללקוחותיה שלא כדין, עשתה שימוש בעיצובים המזוהים עמה, תוך שימוש שלא כדין בחומר המצוי במחשביה של הנתבעת.
באותו הליך נקבע כי אותן השאלות שהן בסמכותו של בית משפט השלום יידונו לאחר שייקבע בהליך כאן אם בין הצדדים מתקיימם יחסי עובד ומעסיק.

3. ביום 14.10.15 התקיים דיון מוקדם בהליך כאן. התובעת ביקשה כי ההליך יתברר בשני שלבים, כך שראשית יכריע בית הדין בשאלה אם בין הצדדים מתקיימים יחסי עובד ומעסיק, ולאחר שתינתן הכרעה בשאלה זו – תינתן לנתבעת שהות על מנת להגיש תביעה שכנגד בעילות הראויות להתברר בבית הדין האזורי לעבודה.

4. לאחר ששקלתי את נימוקי הבקשה, מצאתי כי אין מקום לפצל את הדיון בהליך זה כך שתתברר קודם שאלת עצם קיומם של יחסי עובד ומעסיק, אלא שיש לשמוע את ההליך כולו כמקשה אחת.
שמיעת ההליך כולו על כלל הטענות הכרוכות בו בהתאם לכתבי הטענות הקיימים בתיק, תהיה נכונה ויעילה יותר בנסיבות העניין, בהתחשב בכך שמדובר בתביעה שהוגשה בהליך דיון מהיר, בהתחשב בסכום התביעה, ובהתחשב בכך שחישוב הסעדים הנובעים מההכרעה בדבר קיומם של יחסי עבודה אינו כרוך בשאלות מורכבות.
פיצול הדיון לשני שלבים על מנת לאפשר לנתבעת להגיש תביעה שכנגד אם ייקבע כי מתקיימים יחסי עבודה בין הצדדים – יהיה בו כדי לסרבל את ההליך, בהתחשב בכך שבהליך זה, על-פי כתבי הטענות הקיימים, ניתנת סמכות לרשם בית הדין האזורי לדון ולהכריע בהליך, בעוד שבתביעה שכנגד של מעסיק (אם וכאשר תוגש) לא תהיה לרשם בית הדין האזורי סמכות לדון (סעיף 27(ב)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969). אין להביא למצב בו רשם בית הדין נותן הכרעה ראשונית בהליך בדבר קיומם של יחסי עבודה, בעוד פסק-הדין המשלים יינתן על-ידי גורם שיפוטי אחר.
בניהול ההליך בדרך זו לא יהיה משום פגיעה העולה על הנדרש בזכויות הנתבעת. אם וככל שייקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עבודה, תוכל הנתבעת להגיש תביעה נפרדת כנגד התובעת כאן בנוגע לעילות ולסעדים שבסמכות בית הדין האזורי לעבודה.

5. בהתאם להחלטה מיום 14.10.15 – על הצדדים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך 45 ימים, היינו עד ליום 1.12.15.

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה, לא יאוחר מיום 1.1.16 . לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת תביעתה. עותק ישלח ישירות לב"כ הנתבעת.
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובעת. לתצהירים יצורפו כל המסמכים עליהם מתבססת הגנתה. עותק ישלח ישירות לב"כ התובעת.

6. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תמחק התובענה על הסף על פי תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות.
על המצהירים להתייצב לחקירה על תצהיריהם במועד כפי שייקבע.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפרטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר ועיקרי העדות. על כל צד המבקש להעיד עדים מטעמו שלא באמצעות תצהיר, להגיש את הבקשה להזמנת עדים בד בבד עם הגשת תצהירי העדות הראשית. עותק מהבקשה ישלח ישירות לב"כ הצד שכנגד.

7. דיון הוכחות יתקיים ביום 21.2.16 בשעה 11:00.
בתום הבאת הראיות יסכמו הצדדים טענותיהם בעל-פה, בכפוף לאילוצי יומן בית הדין.

ניתנה היום, ה' חשוון תשע"ו, (18 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.