הדפסה

אנגלנדר נ' חברה לביטוח הפניקס

בפני כב' השופטת איריס סורוקר

תובעים

1. טל אנגלנדר

נגד

נתבעים
1. חברה לביטוח הפניקס

הודעה
על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן:

1. התיק נקבע ליום 11 דצמבר 2013 בשעה 09:30 לפני כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר.

2. למועד הדיון יתייצבו הנהגים המעורבים והעדים הרלבנטיים.

4. לקראת הישיבה שתתקיים, יהיו הצדדים פטורים, בשלב זה, מהגשת תצהירי עדות ראשית
מטעם העדים.

5. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10
(טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות
לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה ביום 10 יוני 2013, ב' תמוז תשע"ג.