הדפסה

אנאנה נ' היועץ המשפטי לממשלה

בפני כב' השופטת חגית מטלין
המבקשת
דג'ן אנאנה
נגד

המשיב
היועץ המשפטי לממשלה

<#2#>
נוכחים:

המבקש וב"כ עו"ד דרורה קדם

ב"כ המשיב - עו"ד אפי אופיר מור

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
הבדיקה נערכה במאי 2013. בספטמבר, על פי הגיל הרשום, היום היא למעשה היתה אמורה להיות בת 18. גם אם הבדיקה אומרת שזה גיל 17, הגיל מתחלף בספטמבר.
היא סיימה ללמוד בי"ס תיכון. יש לה תעודת בגרות. יש בידיה תעודה שסיימה.
בביה"ס היא אמרה להם שהיא הרבה יותר גדולה, בשנתיים יותר גדולה ממה שכתוב.

המבקשת:
אחרי שעברנו לראשל"צ, רצו להכניס אותי לכיתה ג'. אמרתי להם שאין סיכוי, אני אמורה להיות כיתה ה' אז הם הכניסו אותי לכיתה ה' ואז המשכתי. עכשיו בצבא, יש לי תאריך גיוס לעוד שנה וחצי ולא בא לי.

ב"כ המשיב:
היא רוצה לשנות שנתיים ויש סטייה של שנה.

ב"כ המבקשת:
בדיקת מיפוי עצבות ניתן לעשות עד גיל 18.

המבקשת:
כשעשיתי את הבדיקה, אמרו לי שזה בסביבות 17.

ב"כ המשיב:
הבדיקה היתה במאי 2013. דהיינו מאי 2014 היא צריכה להיות בת 18.

לאחר הפסקה:

ב"כ התובעת:
שוחחתי עם חברי מחוץ לאולם ביהמ"ש. אני מבקשת למחוק את התצהירים שהוגשו במסגרת הבקשה – תצהיר של אם התובעת ושל הדודה של התובעת. אבקש למחוק את כל התצהירים שהוגשו חוץ מתצהירה של הילדה עצמה.
כמו כן, אבקש לתקן את הבקשה באופן שהבקשה לתיקון גיל תהא כך שגילה של המבקשת יירשם 2.5.1996. זה בהתאם לבדיקת הדימות שעברה המבקשת ביום 5.5.13.

ב"כ הנתבע:
אני מסכים לתיקון הבקשה לגיל כך שגילה של המבקשת יירשם כיום 2.5.96 במקום הגיל שהתבקש בבקשה.
בהתאם לבדיקת הדימות שהוצגה בדיון היום ובהמלצת בית משפט, אני מותיר את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית משפט.
<#3#>
פסק דין
נוכח בקשת המבקשת, אני מורה על מחיקת התצהירים שצורפו לבקשה והוצאתם מהתיק (חוץ מתצהיר המבקשת עצמה).
תואיל המזכירות להשיב התצהירים לב"כ המבקשת.
נוכח בקשת ב"כ המבקשת לתיקון הבקשה והסכמת המשיב, אני נעתרת לבקשת התיקון כמפורט בפרוטוקול דלעיל באופן שהבקשה תהא לתיקון גיל המבקשת, כך שיירשם 2.5.96 וזאת בהתאם לתוצאות בדיקת הדימות.
נוכח הבקשה המתוקנת לתיקון גיל, ובהתאם לבדיקת הדימות שהוצגה לבימ"ש ונערכה ביום 5.5.13 ולפיה גיל העצמות מתאים לבת 17 שנים ונוכח עמדת הפרקליטות לפיה משאירה ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט, אני מורה על תיקון גילה של המבקשת דג'ן אנאנה, ת.ז. XXXXXX279, כך שיירשם "2.5.1996" במקום התאריך הרשום היום: 2.9.1997.
הנני מורה בזאת למשרד הפנים לשנות את רישום גילה של המבקשת, במרשם התושבים ובתעודת הזיהוי לתאריך הנכון דהיינו 2.5.96.
התיק ייסגר.
<#4#>
ניתנה והודעה היום י"ב תמוז תשע"ד, 10/07/2014 במעמד הנוכחים.

חגית מטלין , שופטת

הוקלד על ידי סיגל שואל