הדפסה

אמרם נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

בפני
כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיא ה

מבקשת
לילי אמרם

נגד

משיבים

1. בנק מזרחי טפחות בעמ

2. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

3. בנק אוצר החייל בעמ

4. בנק הפועלים בעמ

5. בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

6. יוסף ברגר

7. יצחק דואק

8. בנק דיסקונט לישראל בעמ

9. חברת מבני תעשיה בע"מ

10. משה חברון

11. בנק מזרחי טפחות בע-מ

12. עיריית אשדוד

13. בנק לאומי לישראל בעמ

14. א.י.ק.נ בע"מ

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה בזאת על עיכוב הליכי ההוצאה והמכירה של המיטלטלין נשוא הבקשה.

הצו יכנס לתוקפו לאחר הפקדת הערבויות המפורטות להלן, עד 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי המבקשת:

התחייבות עצמית, ללא הגבלה בסכום, לפיצוי כל נזק העלול להיגרם למשיבים כתוצאה מצו זה, אם המבקשת לא תזכה בעתירת ה לסעד הצהרתי, או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
הפקדת סכום של 1,500 ₪ בקופת בית המשפט.

מובהר בזאת כי אם לא יומצאו הערבויות בתוך התקופה של 7 ימים כאמור – יפקע תוקפה של ההחלטה.

לאחר הפקדת הערבויות במועד- יהא תוקפו של צו זה עד למתן החלטה אחרת.

ככל שבידי המבקשת אסמכתאות נוספות בתמיכה בטענת הבעלות במיטלטלין, תגישם בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו.

ב"כ המבקשת יבצע מסירה אישית של התובענה והחלטה זו, לכל אחד מן המשיבים, בתוך 7 ימים.

לתגובת המשיבים בתוך 30 ימים ממועד המסירה.

התיק יועבר למנ"ת לקביעת מועד דיון ולפי סדרי עבודה.

לידיעה דחופה של הצדדים.

ניתנה היום, י' חשון תשע"ד, 14 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.