הדפסה

אמרם נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח'

בפני כב' השופטת הלית סילש
מבקשים
1. לילי אמרם

נגד
משיבים
1. בנק מזרחי טפחות בעמ

2. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

3. בנק אוצר החייל בעמ

4. בנק הפועלים בעמ

5. בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ

6. יוסף ברגר

7. יצחק דואק

8. בנק דיסקונט לישראל בעמ

9. חברת מבני תעשיה בע"מ

10. משה חברון

11. בנק מזרחי טפחות בע-מ

12. עיריית אשדוד

13. בנק לאומי לישראל בעמ

14. א.י.ק.נ בע"מ

הודעה
בהוראות כב' סגן הנשיאה:

1. התיק נקבע לדיון ליום 16 מרץ 2014 בשעה 08:40 בפני כבוד השופטת הלית סילש.

2. ב"כ המבקש יצרף בתוך 14 יום מהיום רשימת מיטלטלין עדכנית נשוא הבקשה / אסמכתאות כגון קבלות ו/או תעודות אחריות התומכות בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה, לחילופין, תצהיר המפרט מדוע אין בידי המבקש אסמכתאות לתמיכה בטענה לבעלות במיטלטלין נשוא הבקשה [במקרים בהם לא צורפו].

3. המשיב יגיש תשובתו בתוך 30 יום.

משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות  לדיון.

משיב אשר מתנגד לבקשה- יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

4. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 256 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 לפיה אם לא הגיש המשיב תשובה ולא ביקש לקיים דיון עד תום המועד להגשת תשובה, רשאי בית המשפט ליתן החלטה על יסוד המרצת הפתיחה בלבד אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 
5. ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של התובענה ושל הודעה זו לכל אחד מהמשיבים בתוך 7 ימים מהיום וימציא את אישורי המסירה מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ-20 ימים ממועד המצאת הודעה זו.
 
6. התיק יובא לעיון בפני כב' השופט/ת _________ 20 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.
 
7. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל  2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

 ניתן ביום 15 אוקטובר 2013

מזכירות בית משפט השלום בראשון לציון