הדפסה

אמויאל נ' לאש ואח'

בפני
כבוד ה שופט עבאס עאסי

תובע

שמעון אמויאל
ע"י ב"כ עו"ד ירון מויאל

נגד

נתבעים

1.שלי לאש
2.הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרים כפרי כהן ואח'

פסק דין

תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").

רקע כלליו
התובע יליד 1947, נפגע בתאונת דרכים ביום 24/12/2012, כאשר רכב שהיה נהוג על ידי נתבע 1 פגע בו כשהיה הולך רגל.

ממקום התאונה פונה התובע באמצעות אמבולנס לבי"ח הדסה עין כרם, שם אובחן אצלו שבר רדיוס בפרק יד שמאל, בוצעה החזרה סגורה וקיבוע עם גבס.

התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") כתאונת עבודה. ועדה רפואית שליד המל"ל קבע לתובע נכות זמנית בשיעור 100% מיום התאונה ועד ליום 26/3/2013; 30% מיום 26/3/2013 עד ליום 1/6/2013; ו-20% מיום 1/6/2013 עד 31/7/2013. ונכות צמיתה בשיעור 10% החל מיום 1/8/2013.

שיעור הפיצויים
הפסדי שכר וגריעה מכושר ההשתכרות
מחומר הראיות עולה כי לפני התאונה עבד התובע כמנהל עבודה ואחראי על חישובי כמויות באתרי בנייה. הוא עבד במקומות עבודה שונים לפי פרויקטים זמינים בחברות בנייה שונות. כך בשנת 2011 הוא עבד בפרויקט בניה של חברת "דניה סיבוס" והשתכר כ- 12,500 ₪ בחודש. לאחר מכן, הוא עבד בפרויקט בניה של חברת "אחים רזניקוב" והשתכר שכר של כ- 10,000 ₪ בחודש. עובר לתאונה הוא עבד בפרויקט של חברת אסף גולן לבניין בע"מ החל מיום 1/11/2012 בשכר של 10,500 ₪ בחודש.

כמו כן, עולה מעדותו של התובע כי מידי פעם, בין פרויקט לפרויקט, הוא לא עובד עד שנכנס לפרויקט חדש. לאחר התאונה התובע לא שב לעבוד בפרויקט של חברת אסף גולן עקב מצבו הרפואי; שכן, החברה שכרה מנהל עבודה אחר במקומו.

רק בחודש אוקטובר 2014 הוא מצא עבודה אצל קבלן בשם "עמר יצחק"; הוא עבד אצלו במשרה חלקית עד לחודש ינואר 2014 בשכר של 5,200 ₪ בחודש; ולאחר מכן, החל מחודש ינואר 2014 הוא עבד במשרה מלאה בחברת "קל פלד בע"מ" בשכר של 12,250 ₪ בחודש עד להיום.

לטענת התובע, בכוונתו להמשיך בעבודה כל עוד כוחו במותניו, לפחות עד גיל 70.

בנסיבות העניין, סבורני כי אמנם פגיעתו בתאונה גרמה לתובע לאבד את עבודתו בפרויקט של חברת אסף גולן, אולם לא הובאו ראיות באשר לאורך תקופת הפרויקט בחברה זו. כאמור, התובע לא שימש כעובד קבוע בחברת אסף גולן, אלא לצורך ביצוע הפרויקט הספציפי שבו הוא עבד, ולנוכח ההיסטוריה התעסוקתית שלו, ממילא הוא היה צריך לחפש פרויקט אחר אצל מעביד אחר, לאחר סיום הפרויקט בחברת אסף גולן.

בנסיבות אלה, סבורני כי יש לחשב את הפסדי השכר של התובע בהתאם לנכויות הזמניות והצמיתה שנקבעו לו על ידי המל"ל, אשר משקפות במידה מסתברת ביותר את הגריעה מכושר השתכרותו עקב פגיעתו בתאונה.

לפיכך, יש לפסוק לתובע בגין הפסדי שכר לעבר בשיעור 100% למשך 3 חודשים; בשיעור 30% למשך חודשיים; 20% למשך חודשיים ו-10% למשך 5 חודשים, עד דצמבר 2013, לפי בסיס שכר של 10,500 ש"ח. סה"כ 47,250 ש"ח.

כאמור, החל מינואר 2014 התובע עובד במשרה מלאה ומשתכר שכר העולה על שכרו לפני התאונה, בסך 12,250 ₪. לפיכך אין לפסוק לו הפסדי שכר מחודש ינואר 2014 עד היום.

אשר לעתיד: כאמור, התובע כיום בן כ- 66 וחצי, ועובד ברמת השתכרות מלאה. בשים לב לאופי עבודתו ולעדותו שלפיה הוא מתכוון להמשיך בעבודתו עד גיל 70 לפחות, סבורני כ סביר לפסוק לו פיצוי גלובלי בגין גריעה מכושר השתכרות בסך של 15,900 ש"ח, המשקף 70% מחישוב אקטוארי לפי שכר של 12,250 ₪, 10% נכות ומקדם היוון מתאים עד גיל 70.

הפסדי פנסיה
מהפסיקה עולה כי סביר לפסוק בגין הפסד תנאים סוציאליים 12% מהפסדי השכר ( ראו: ע"א 8930/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' טוויג, [פורסם בנבו], 31.7.14). ת.א. (מחוזי חיפה) 16951-04-10 ע.מ.מ נ' ע.מ.ר. [פורסם בנבו] (31.12.2013)).

יוצא, אפוא, כי התובעת זכאי לפיצוי בגין הפסד הפרשות סוציאליות בסך של 7,580 ₪ במעוגל.

כאב וסבל
בנסיבות העניין, בשים לב לאופי פגיעתו של התובע, סבורני כי סביר לפסוק לתובע פיצויים בגין כאב וסבל בסך של 15,000 ₪.

הוצאות ועזרת הזולת
בנסיבות העניין, בשים לב לאופי פגיעתו של התובע והנכויות הזמניות והצמיתה שנקבעו לו, ובשים לב לכך שמדובר בתאונת עבודה שבגינה זכאי התובע להחזר הוצאות מהמל"ל, סבורני כי סביר לפסוק לתובע פיצוי גלובלי בגין הוצאות ועזרת זולת בסך של 15,000 ₪.

ניכוי תגמולי המל"ל
כאמור, התאונה הוכרה כתאונת עבודה. התובע קיבל מהמל"ל תגמולים בגין דמי פגיעה וקצבאות נכות בסכום כולל של כ- 62,000 ₪ במעוגל. סכום זה יש לנכות מהפיצוי.

סוף דבר
לנוכח כל האמור, התובע זכאי לפיצויים כדלקמן:
א. הפסדי שכר לעבר 47,250 ₪
ב. גריעה מכושר השתכרות 15,900 ₪
ג. הפסדי פנסיה 7,580 ₪
ד. נזק לא ממוני 15,000 ₪
ה. הוצאות ועזרת הזולת 15,000 ₪
100,730 ₪
-
בניכוי תקבולי מל"ל (62,000)₪
38,730 ₪

לסכום זה יצורף שכר טרחת עו"ד בשיעור 13% ומע"מ והחזר אגרה. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, ד' כסלו תשע"ו, 16 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.