הדפסה

אל באש נ' המוסד לביטוח לאומי

ניתנה ביום 12 מאי 2015

אל באש עומר
המבקש

-

המוסד לביטוח לאומי
המשיב

החלטה
השופטת רונית רוזנפלד
1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (סגנית הנשיא איטה קציר; בל' 49520-02-15). בפסק הדין, דחה בית הדין האזורי את ערעור המבקש על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 6.8.14 (להלן גם: הוועדה). בהחלטתה קבעה הוועדה כי למבקש דרגת נכות בשיעור 10%, בתחולה מיום 1.4.12. בבקשתו טוען המבקש, כי בדרגת הנכות שנקבעה לו בתחום הנוירולוגי כללה הוועדה דרגת נכות בתחום האורטופדי, בעוד שהיה עליה לקבוע לו דרגת נכות נפרדת בגין ליקוייו השונים. כמו כן, טוען המבקש לא פירטה הוועדה את טווחי התנועות בגבו, ולא התייחסה באופן מנומק לתיעוד הרפואי שהובא לפניה.

2. ביום 20.9.11 נפל המבקש בעת נסיעה באוטובוס למקום עבודתו, ופגיעתו ב"ראש, זרוע וכתף שמאל, גב" הוכרה כפגיעה בעבודה (להלן: התאונה). ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה ביום 23.4.13 כי למבקש דרגות נכות זמניות בשיעורים משתנים עד ליום 30.6.12, ודרגת נכות יציבה בשיעור 0% החל מיום 1.7.12. על כך הגיש המבקש ערר לוועדה. ביום 4.12.13 התכנסה הוועדה בעניינו של המבקש ושמעה את נימוקי הערר מפי בא כוחו ואת תלונותיו. בסעיף ממצאים ונימוקים קבעה הוועדה, כדלקמן:
"נשאל ספציפית האם מכיר את ד"ר רוזנברג וענה שלא מכיר.
C.T צוואר בלטים דיסקאלים מ- C2–C5 שינויים ניוונים מ- C5–C7.
C.T ע"ש מותני מ- 29/4/12 דיסקופטיה 2 L-1L, 5L-4L שינויים ניוונים 1 S-5L.
בדיקה נוירולוגית: דיבור והבנה תקינים משתף פעולה עצבים קרניאלים תקינים אין נסטגמוס בניסיון המצב רעד פוסטרלי קל בידיים במבחן אצבע אף רעד טרמינלי קל.
כח שמור ב-4 הגפיים איטיות פסיכומוטוריות קלה תחושה תקינה החזרים תקינים לציין שכתוצאה מהתאונה הנדונה צוין כי נחבל בראשו עם חתך בקרקפת דווח על איבוד הכרה. התלונן על כאבי ראש וסחרחורות מעקב נוירולוגי עם תלונות דומות בנוסף לבעיות זיכרון עבר C.T מוח ו- EEG שדווחו כתקינים.
אורטופדית אין תלונות לכתפיים ותנועות הכתפיים תקינות אין ספזם בשרירי גב תחתון, תנועות גב תחתון מלאות בכל הכיוונים SLR שלילי דו"צ, צוואר כאבים בסיבוב לצדדים מעבר ל-°80 יתר הטווחים ללא הגבלה."

הוועדה אבחנה כי המבקש סובל ממצב לאחר חבלת ראש, כאבי ראש, סחרחורת, הפרעת זיכרון, ומצב לאחר חבלת גב וצוואר, וסיכמה כדלקמן:
"מבחינה נוירולוגית מ/א זעזוע מח קל. נקבעים 10% לפי סעיף מותאם 34(ב)(2) החל מ 1/4/12. ההפרעה המינימלית בתנועות הצוואר כלולה בנכות בעקבות חבלת הראש. מעבר לכך אין נכות.
הנכויות הזמניות 30% מ 24/10/11 – 31/12/11 ו-20% מ-1/1/12 – 31/3/12 נותרות בעינן. הועדה מבקשת המלצת ועדת רשות לעניין הפעלת תקנה 15."

ביום 6.8.14 התכנסה הוועדה לסכם את הדיון בעניינו של המבקש, וקבעה כי היא מקבלת את המלצת ועדת הרשות שאין מקום להפעלת תקנה 15, מאחר שהמבקש מסוגל לחזור לעבודתו ואין השפעה של גיל. משכך קבעה הוועדה כי למבקש דרגות נכות זמניות בשיעורים משתנים, ודרגת נכות יציבה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 34(ב)(2) החל מיום 1.4.12. על החלטה זו הגיש המבקש ערעור לבית הדין האזורי.

3. בפסק דינו עמד בית הדין האזורי על טענת המבקש, לפיה הוועדה לא רשמה את טווחי תנועות עמוד השדרה הצווארי והמותני. בית הדין קבע כי די בכך שהוועדה ציינה כי תנועות הגב התחתון מלאות בכל הכיוונים. אשר לתנועות עמוד השדרה הצווארי קבעה הוועדה כי מדובר בהפרעה מינימאלית, שאינה עולה כדי הגבלה בתנועות ולכן הכלילה אותה במסגרת הנכות שקבעה למבקש בגין מצב לאחר זעזוע מוח קל. כמו כן, הוועדה התייחסה לממצאים ולבדיקות שעמדו לפניה ונימקה את החלטתה באופן ברור. נוכח זאת, לא מצא בית הדין האזורי כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, ודחה את הערעור.

4. בבקשתו טוען המבקש כי הוועדה קבעה באופן כוללני וללא כל פירוט כי למבקש דרגת נכות בשיעור 10% בתחום הנוירולוגי, ולא ברור כיצד השתבצה ההגבלה בתנועות הצוואר בקביעה זו. על כן מן הראוי שהוועדה תתייחס למה שנראה על פניו כבעיה אורטופדית לפי סעיף ליקוי 35 או 37 לרשימת סעיפי הליקויים, ולקבוע בגינה דרגת נכות, ולא להכלילה בסעיף ליקוי נוירולוגי. כמו כן טוען המבקש כי נוכח ממצאי בדיקות הדימות שנערכו למבקש ונוכח התיעוד הרפואי בעניינו המעיד על הגבלה מתמשכת בתנועות עמוד השדרה הצווארי והמותני, היה על הוועדה לפרט את טווחי התנועות בגבו, ולהסביר בנימוק את ממצאיה. בהקשר זה, היה על הוועדה להתייחס לבדיקת אולטרא סאונד של כתף שמאל שבוצעה ביום 3.1.12, אשר יכולה להסביר אף היא את ההגבלה בתנועות הצוואר. עוד טוען המבקש כי היה על הוועדה להפעיל את תקנה 15, נוכח מכתבה של הרופאה התעסוקתית מיום 11.7.12 שהוצג לוועדה, ובהתחשב במקצועו ובגילו.

5. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי, בפרוטוקול הוועדה הרפואית לעררים ובכלל המסמכים שבתיק, הגעתי לכלל מסקנות כמפורט להלן.

6. ראשית בנוגע לטענות המבקש כי הוועדה לא פירטה את טווחי התנועה בעמוד השדרה המותני יצוין כי הוועדה בדקה את המבקש בדיקה קלינית שממצאיה פורטו לפרוטוקול. על יסוד ממצאי בדיקתה ועל יסוד ממצאי בדיקת ה-CT שנערכה לו, קבעה הוועדה כי " אין ספזם בשרירי גב תחתון, תנועות גב תחתון מלאות בכל הכיוונים". משלא מצאה הוועדה הגבלה בתנועות עמוד השדרה של המבקש, ומשלא הונח לפניה תיעוד רפואי המלמד על שיעור טווח ההגבלה בתנועות, לא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בכך שהוועדה לא ציינה את טווחי התנועות בגבו של המבקש.
אשר לטענותיו של המבקש בקשר להפעלת תקנה 15 יצוין, כי ערעורו של המבקש בבית הדין האזורי סב על כך שהיה על הוועדה לקבוע דרגת נכות בתחום האורטופדי. המבקש לא טען כנגד החלטת הוועדה בכל הנוגע להפעלת תקנה 15, ולכן בית הדין האזורי לא דן בכך. משטענה זו מועלית לראשונה במסגרת בקשת רשות הערעור, אין להיזקק לה.
נוכח האמור, ככל שהבקשה נסמכת על טענות אלה , היא נדחית.

7. עם זאת, הוועדה קבעה כי המבקש סובל מהפרעה מינימאלית בתנועות עמוד השדרה הצווארי, וכי הפרעה זו "כלולה בנכות בעקבות חבלת הראש". מעירוב זה שבין חבלת הראש והנכות האורטופדית עולה חוסר בהירות – מה הקשר בין הפגיעות, האם המבקש סובל מהגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי, אם לאו, ואם כן, מהי ומדוע אין לקבוע בגינה אחוזי נכות בהתאם לסעיפי ליקוי ספציפיים התואמים את מצבו. דהיינו, בהתאם לסעיפי הליקוי 35 ו-37(5) ברשימת סעיפי הליקויים, המתייחסים באופן נקודתי להגבלה בתנועות המשפיעה על כושר הפעולה הכללי ועל הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי. אשר לכאבים מהם סובל המבקש יצוין כי הוועדה קבעה כי המבקש סובל מ"צוואר כאבים בסיבוב לצדדים מעבר ל-°80". משנמנעה הוועדה להתייחס לשאלה אם יש בכאבים מהם סובל המבקש כדי להשפיע על כושר הפעולה הכללי שלו, ראוי שתעשה כן (עב"ל (ארצי) 9947-09-12 המוסד לביטוח לאומי - עמאד חביס (20.12.12)).

8. לאור אי הבהירות אמור בהחלטת הוועדה מתבקשת תגובת המוסד לביטוח לאומי לשאלה, מדוע לא יוחזר עניינו של המבקש לוועדה, על מנת שתבהיר על יסוד התיעוד הרפואי, את מצבו הרפואי של המבקש בכל הנוגע לתנועות עמוד השדרה הצווארי. ככל שתמצא הוועדה כי קיימת הגבלה בתנועות עמוד השדרה, תנמק הוועדה האם יש לקבוע בגין הגבלה זו דרגת נכות. בהקשר זה תבהיר הוועדה האם יש בכאבים מהם סובל המבקש בצווארו כדי להשפיע על כושר תפקודו הכללי, ואם כן, באיזה שיעור. ככל שתבחר הועדה ליישם סעיף שאינו עוסק בהגבלה בתנועות והשפעה על כושר הפעולה הכללי, או בתנועות עמוד השדרה הצווארי, תנמק הוועדה היטב את החלטתה, וזאת באופן שגם מי שאין מקצועו בתחום הרפואה יוכל לרדת לסוף דעתה.

9. המוסד לביטוח לאומי יגיש תגובתו לשאלה כפי שפורטה בסעיפים 7 ו-8 לעיל עד ולא יאוחר מיום 14.6.15.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה (12 מאי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .