הדפסה

אלראזק פראג'(אסיר) ואח' נ' שירות בתי הסוהר

לפני כב' השופטת מיכל ברנט

העותרים

  1. עבד אלראזק פראג' (אסיר)
  2. למיס פראג'
  3. עדאלה-המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
  4. אלדמיר-האגודה לטיפול באסיר וזכויות האדם

נגד

המשיב
שירות בתי הסוהר

<#2#>
נוכחים:
ב"כ העותר עו"ד אראם מחאמיד ועו"ד נדים שחאדה
ב"כ המשיב עו"ד מיטל אילן
העותר לא הובא

פרוטוקול

ב"כ העותר: חוזר על העתירה.
הוגשו עתירות רבות גם על ידי מרכז עדאלה, אחד כזה הוגש בחודש יוני בעת"א 35172-06-14, הגשנו עתירה של אותו עותר בעניין האיזוק האלקטרוני, לעניין האיזוק בבית החולים בזמן שביתת הרעב של האסירים. בית המשפט המחוזי בנצרת דן בעתירה.
מפנה לפסיקה בעניין עזריאלי, פסקה 11.
לשאלת בית המשפט איפה יש סעיף שאומר שבית המשפט זכאי לקבל סעיף חוק, אני מפנה לסעיף 5 לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, בצירוף עם פרט 12 לתוספת הראשונה לחוק.
בית המשפט העליון פסק שבעתירות שהוגשו לבית המשפט העליון יש סמכות לבית המשפט לעניינים מנהליים לבטל.
לפני יומיים הייתי בבית המשפט העליון בעניין אחר וקיבלנו תשובה מהמדינה כי כל אחת מהטגוריות של מנהלי או תקנון הסעד צריך להיות בבית המשפט לעניינים מנהליים ולא בבג"צ.
אני מפנה גם לבג"צ 9600/09 האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים.
בעתירה שאנו הגשנו אמנם נכון שהסתיימה שביתת העצורים המנהליים אולם אין בכך כדי ל ייתר את הדיון בעתירה בשלב זה וזאת משום שהעתירה מופנית נגד התוקף של הנוהל, פקודת הנציבות, שביתת הרעב.
מדובר בסוגיה עקרונית שמתעוררת מידי שביתת רעב מטעם עצורים מנהליים ואסירים בטחוניים וכדרכן של שביתות רעב, הן נמשכות על פני פרק זמן ארוך שמאפשר מיצוי הליכים באותו זמן של שביתת הרעב ולכן העתירה המנהלית, גם אם היא תיאורטית, יש לדון בה.
בהקשרים דומים נקבע גם בבג"צ 7426/08 כי כלל הוא כי בית המשפט אינו עוסק בשאלות תיאורטיות ולא מכריע בשאלות אקדמאיות ולכלל זה יש חריג כאשר מדובר בעניין מהותי וחשוב אשר על פי טיבו .... (מצטט).
לכן, העניין שלנו, גם בתגובה שלנו לתשובת המשיב, גם אם מדובר בעתירה תיאורטית, יש לדון בה לגופו של עניין.
חברתי הפנתה לעניין מחיקת העתירה על ידי העותר.
ב"כ המשיב: שביתת הרעב נסתיימה בחודש יוני. העותר ביקש לבטל את העתירה.

ב"כ העותר: החתימה של האסיר היא לא כמו החתימה שהוא חתם לי על התצהיר.

<#3#>
החלטה

משהוגשה בקשה למחיקת העתירה על ידי העותר עצמו והוא חתום עליה, העתירה נמחקת.
ככל שסבור ב"כ העותר כי העותר לא חתם על ביטול העתירה, יפעל כראות עיניו.

ניתנה והודעה היום, יב' חשוון תשע"ה,5 נובמבר 2014, במעמד ב"כ הצדדים ובהעדר העותר אשר לא הובא בשל בקשתו לבטל העתירה.
<#4#>

מיכל ברנט , שופטת

ב"כ העותר: הוגשו בשמו של העותר שלל עתירות. העתירה הזאת הוגשה לא רק בשמו, אלא גם בשם אשתו. אתמול שוחחתי עם אשתו בעניין העתירה הזו והיא הסבירה לי שהעותר מחכה בכיליון עיניים לעתירה הזו.

<#5#>
החלטה

אשת העותר, אשר צורפה כצד לעתירה, אינה רשאית לעתור באשר אינה אסירה או עצירה.

<#6#>

ניתנה והודעה היום י"ב חשון תשע"ד, 05/11/2014 במעמד ב"כ הצדדים.

מיכל ברנט , שופטת