הדפסה

אלראזק ואח' נ' א.א.ס.ר.א. אחזקות וניהול בע"מ ואח'

12 פברואר 2015
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר
התובע:
טארק עבד אלראזק ואח'
ע"י ב"כ: עו"ד נסרה

-
הנתבעת:
א.א.ס.ר.א. אחזקות וניהול בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד פרח
החלטה
1. בתיק זה הגישה הנתבעת בתאריך 10.11.14 הודעת צד ג' במסגרת ה טענה כי הנתבעת לא היתה מעסיקתם של התובע ים בתקופה הנטענת בתביעה וכי בתקופה הנטענת ב כתב התביעה התובעים היו מועסקים אצל מר טאהא עבד אלראזק אשר היה קבלן משנה של הנתבעת והתובעים ככל הנראה הועסקו אצלו.

2. ביום 11.1.15 נתן כב' השופט הראל החלטה לפיה הגשת הודעת צד ג' בבית הדין לעבודה נעשית באמצעות היתר בלבד.

3. בעקבות האמור בהודעת ג' שהוגשה נתתי בתאריך 20.1.15 החלטה לפיה על הצדדים להבהיר תוך 15 יום מדוע אין מקום לצרף את צד ג' כנתבע נוסף לשם בירור המחלוקת בשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד. בתגובתה מתאריך 4.2.15 הודיעה הנתבעת כי היא מסכימה לצירופו של מר טאהא עבד אלראזק. בהחלטה שניתנה בו ביום נקבע כי בהעדר תגובה מטעם התובעים כפי שנקבע בהחלטה מתאריך 20.1.15 תינתן החלטה בשאלת צירופו של מר טאהא עבד אלראזק כנתבע נוסף. לפיכך, בהעדר תגובה מטעם התובעים בהתאם לנקבע בהחלטה ניתנת החלטה זו.

4. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, משהוגשה בקשה לצירוף נתבע נוסף בהליך על ידי הנתבע המקורי וכאשר התובע מתנגד לבקשה, רשאי ומוסמך בית הדין לצרף נתבע נוסף כמבוקש וזאת אם מצא כי צירופו נועד לפתור באופן מלא ושלם וביעילות את המחלוקת בין התובע לבין הנתבע המקורי. מטרת התקנה (תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה) והפרשנות שניתנה לה על ידי הפסיקה היא למנוע ככל האפשר כי יתקבל פסק דין אשר יסיים את המשפט באופן פורמלי, אך לא יעביר את המחלוקת מן העולם.

5. עוד נקבע בפסיקה כי אף אם קיים ספק לעצם קיומה של מחלוקת בין התובע לנתבע הנוסף שמבקשים לצרף, הרי שמוטב לצרף את הצד הנוסף ולוּ רק בשל העובדה כי אי צירופו יכול ויגרום לפגיעה במי מהצדדים. בנוסף על כל אלו קבעה הפסיקה כי לבית הדין שיקול דעת אף משיקולים של יעילות הדיון ולשם הכרעה בכל השאלות הכרוכות בתובענה באשר לקבלת החלטה באם לצרף נתבע נוסף, או לאו.

6. בענייננו, השאלה מתעוררת בתיק דנא האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובעים לבין הנתבעת, כאשר לטענת הנתבעת לא התקיימו בינה לבין התובעת יחסי עובד-מעביד וככל שהתקיימו כאלה, הם התקיימו בין התובעת לבין מר טאהא עבד אל ראזק, אשר העסיק התובעים באופן אישי ופרטי. מעצם ספק זה יש לצרף את מר טאהא עבד אלראזק כנתבע נוסף. צירופו, הגם שיכול ויאריך את התהליכים בתיק הינו הכרחי לניהול התביעה באופן יעיל וסופי ויגרום בסופו של יום להכרעה כוללת בשאלות הכרוכות בתובענה זו.

7. על כן, מר טאהא עבד אלראזק ת.ז XXXXXX769 מכפר אבו סנאן מיקוד 24905 יצורף כנתבע נוסף בתיק.
התובעים יהיו רשאי ם לתקן את כתב תביעת ם ולפרט את העילות, ככל שיש לה ם כאלו, כנגד הנתבע הנוסף בתוך 15 יום וכן תהא רשאית הנתבעת לתקן את כתב הגנתה.

8. מזכירות בית הדין תדאג לשלוח את כתבי בית הדין של תיק זה, בצירוף החלטת זו לנתבע הנוסף, מר טאהא עבד אלראזק. בחלוף המועד שנקבע במסגרת החלטה זו להגשת כתב תביעה מתוקן וככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן יחל מניין הימים להגשת כתב הגנה על ידי הנתבע שהוסף שיוגש תוך 30 יום מהמועד שיקבל את כתב התביעה המתוקן או מהמועד שנקבע להגשתו ככל שלא יוגש כתב תביעה מתוקן .

9. דיון מוקדם בתיק יתקיים בתאריך 26.4.15 בשעה 11:30.

10. התיק יובא לעיוני למעקב בתאריך 10.3.15.

ניתנה היום, כ"ג שבט תשע"ה, (12 פברואר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.