הדפסה

אלקיים נ' רותי נפתלי גן אפרוחים

20 אוקטובר 2015

לפני: כב' הרשמת שגית דרוקר

התובע:
יערית אלקיים
ע"י ב"כ: עו"ד כהן

-
הנתבע:
רותי נפתלי גן אפרוחים
ע"י ב"כ: עו"ד בן נתן

החלטה

1. בתאריך 1.9.15 הגישה התובע ת בקשה לתיקון כתב תביעה בצירוף נוסח כתב התביעה המתוקן, כאשר התיקון בא לידי ביטוי בפירוט בהוספת עילות תביעה חדשות לרבות סעדים חדשים הנובעים מהעילות החדשות שהועלו (דבר שלא פורט בכתב התביעה המקורי) כאשר לטענת התובעת לאחר הדיון הראשון בתיק סברה כי יש מקום לקבלת ייצוג וב"כ העמיד את התובעת על זכויות נוספות המגיעות לה כתוצאה מסיום יחסי עובד מעביד שהתובעת לא עמדה על אלה במסגרת כתב התביעה המקורי שהוגש.

2. בעקבות החלטת בית הדין ולאחר מתן מספר אורכות הוגשה ביום 20.10.15 תגובת המשיבה המתנגדת לבקשה בטענה כי בכתב התביעה המתוקן משראתה התובעת במסגרת דיון קודם כי גרסתה העובדתית נדחית העלתה במסגרת כתב תביעה מתוקן גירסה עובדתית המשנה באופן קיצוני את הגרסה שנטענה במסגרת כתב התביעה המקורי. כאשר גרסה ראשונה עסקה בהתפטרות ושנייה בפיטורים. העובדות לטענת הנתבעת היו אמורות להיות ידועות בעת הגשת התביעה ולא ברור מדוע הגרסה לא נכללה בכתב התביעה המקורי.

3. תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ" ב-1991 קובעת כי בית הדין או הרשם רשאי בכל עת להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן את כתבי טענותיו .

הכלל בנוגע לתיקון כתבי טענות הינו האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון והאם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן (כגון כאשר מועלת טענה השוללת את זכות הצד שכנגד להתגונן בטענת התיישנות).

בענייננו וכאשר המדובר בשלב מקדמי של הדיון ומשטרם ניתן צו לתצהירים ולאור ההלכות בנוגע לתיקון כתבי טענות, איננו מוצאים מקום שלא לה יעתר לבקשה לתיקון כתב התביעה.

4. לאור האמור לעיל הנני נעתרת לבקשה.

5. המשיבה-הנתבעת רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן, אם רצונה בכך, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

6. בשל ה עובדה כי הוגש כתב הגנה בתיק זה תשא התובעת (המבקש ת) בהוצאות הנתבעת בסך 750 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום .

7. נוכח המועדים שנקצבו כאשר לא יהיה סיפק בידי הנתבעת להגיש כתב הגנה מתוקן עד למועד שנקבע יידחה הדיון שנקבע בתאריך 4.11.15 ויתקיים בתאריך 28.12.15 בשעה 13:00.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ו, (20 אוקטובר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.