הדפסה

אלפקיר ואח' נ' קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים ואח'

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופטת ריבה שרון

התובע

זיידן אלפקיר
ע"י ב"כ עוה"ד איתן גליק

נגד

נתבעים

צדדי ג' בהודעת קרנית

צדדים רביעיים בהודעת סאלח סאלח
1. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים
- ע"י ב"כ עוה"ד אילן חגי ואח'
2. סאלח סאלח
- ע"י ב"כ עוה"ד משה רבי ואח'

  1. סאלח סאלח
  2. סהר תעשיות שלטים (1986) בע"מ

1. מנורה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד משה רבי ואח'
2. סהר תעשיות שלטים (1986) בע"מ
3. מזור שירותי במה פלוס בע"מ
4. ג'וליה מזרחי
5. יעקב מזרחי
6. מדינת ישראל- משרד התחבורה – רשות הרישוי

החלטה

1. התובע- יליד 1944, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה מיום 23/1/12 (להלן: "התאונה").
לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את טענות הצדדים , ובהמשך להחלטות קודמות, אני ממנה לתובע מומחים רפואיים מטעם בית המשפט, כדלקמן:
בתחום האורתופדיה- את ד"ר אלי שטיינברג ,
בתחום הנוירולוגיה/נוירוכירורגיה- את ד"ר שגיא הרנוף,
בתחום כירורגית הפה ולסת- את פרופ' מיכאל הלפט
(להלן: "המומחים").

2. המומחים יואילו לחוות דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה, בשאלת הקשר הסיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם, האם נותרה נכות (תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה), לצורך בטיפולים עתידיים אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית, ובנוסף- לנכות כוללת בתחומם שאינה קשורה בתאונה.

3. למניעת עיכובים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחים וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט, רק למקרה שקיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש לשקול את מימוש מי מהמינויים בתיק זה. ככל שאין כזו- יצוין הדבר בפתח חוו"ד.

4. בשכ"ט המומחים בגין חוו"ד ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית – ישאו בשלב זה הנתבע ים בחלקים שווים, כמימון ביניים בלבד. בירור שיעור שכ"ט המומחים והטיפול בהסדרתו ייעשו מראש טרם הבדיקה. ב"כ הנתבעים יעקבו ויוודאו כי חשבונם של המומחים נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשם ולאחר מכן- ידאגו לפרעונם בתוך 30 יום מקבלתם. אבקש להקפיד על לו"ז הנ"ל.

5. ב"כ התובע יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, החל מחלוף 60 יום ממועד הפניה אל כל מומחה, ויידע את ב"כ של יתר הצדדים בדבר מועד כל בדיקה, לאחר תיאומו.

6. הצדדים ימציאו לידי המומחים ללא דיחוי את כל המסמכים הרפואיים בהתאם לדין ולפסיקה. המומחים רשאים לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצאו לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר/אבחון שיזדקקו לה.
המומחים יואילו לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתם לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה ובדיקות עזר. ש' הבהרה- בתוך 21 יום.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- כל צד בתוך 30 יום.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 21 יום מהיום.
ככל שנדרשים צווים כלפי גורמים ולשכות שונות, יוכנו ויוגשו בתוך 7 ימים בקשות מתאימות עם צווים לחתימתי, הכוללות מראש את עמדת הצד שכנגד באשר להצגתם לעיון המומחה.

9. פגרות בית המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

10. ב"כ התובע ירשמו נא לפניהם את התיק למעקב אחר התהליך, לרבות התשלום למומחים במועד.
  
החלטתי תשלח למומחים ולב"כ הצדדים
ניתנה היום, י' אלול תשע"ה, 25 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.