הדפסה

אליעזר ואח' נ' וויזל ואח'

מספר בקשה:10
בית משפט המחוזי בנצרת
בפני כב' השופט סגן הנשיא בנימין ארבל – אב"ד

אליעזר אשר
אריה שטראוס
יחזקאל אשר
המבקשים

-נגד-

ויזל אלחנן
ויזל יעקב
זיו ראובן
אסטרוגנו רות
ויזל לילי איטה
דרימר קלרה
ינקו סוזנה
אברמוביץ ינקו
מגדה קרינגל
לא הדוידוביץ
ציפורה כהן
ג'אנה קליגר
בנק לאומי לישראל בע"מ
המשיבים

החלטה

במסגרת ערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין שניתן בידי בית המשפט לענייני משפחה בנצרת (כב' השופטת רונית גורביץ) בתמ"ש 1841/04 ביום 15.10.2014 (להלן - "פסק הדין"), הוגשה הבקשה דנן לעיכוב ביצועו של פסק הדין.

פסק הדין ניתן בתובענה שהגישו המבקשים לקיום צוואתו של המנוח ויזל אברהם ז"ל, ובגדרו הורה בית המשפט קמא על ביטול הצוואות שנעשו ע"י המנוח בחודש אוקטובר 2004 ועל קיומה של צוואה שנעשתה על ידו ביום 2.5.2004. כן נקבע, כי צירופם של המבקשים 2 ו-3 כשותפים בחשבון הבנק של המנוח חסר תוקף, וכי מלוא הזכויות בחשבון שייכות לעיזבון. עוה"ד זאב סלילת מונה בידי בית המשפט קמא כמנהל עיזבון לשמירה ולניהול שוטף של נכסי העיזבון, ותוקף מינויו הוארך לאחרונה עד ליום 31.12.2015.

כאמור, במסגרת הבקשה דנן מבקשים המבקשים 1-3 להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין וטוענים, בהרחבה, כי מחד סיכויי הערעור טובים מאוד מאחר ו"פסק הדין מוטעה ושגוי בכל הנושאים בהם דן..." (סעיף 13 לבקשה), וכי מאידך, מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובתם מקום בו קיים ספק ממשי לגבי יכולתן של היורשות על פי הצוואה שעל קיומה הורה בית המשפט להשיב, במידת הצורך, את מלוא הכספים שיקבלו.
כלל המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים, בין היתר, כי המבקשים לא הוכיחו שסיכויי הערעור טובים או כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם. כן נטען, כי עיקר טענותיהם של המבקשים מופנות כנגד הקביעות העובדתיות בפסק הדין, בהן ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב, כי לא צורף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה וכי בהתאם להלכה הפסוקה, הכלל הוא כי בית המשפט לא יעכב ביצועו של פסק דין כספי.

בהחלטתי מיום 19.1.2015 הוריתי על עיכוב ארעי של ביצוע פסק הדין.

לאחר עיון בבקשה לעיכוב ביצוע ובתגובות מטעם המשיבים מחד, ונוכח מועד הדיון הקבוע בערעור ליום 23.3.2015 מאידך, הנני קובע כי ביצועו של פסק הדין יעוכב וכי מנהל העיזבון ימשיך לנהל אותו לטובת כל הצדדים וזאת עד להכרעה בערעור. ניהול זה ע"י מנהל העזבון יש בו כדי להגן על זכויות כל הצדדים.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ה, 08 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

ב' ארבל, שופט
סגן נשיא