הדפסה

אלימלך נ' שפייזמן

בפני
כבוד ה שופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

עדי אלימלך

נגד

נתבעים

רויטל שפייזמן

פסק דין

זוהי תביעה כספית על סך 1,565,700 ₪ שהוגשה ע"י התובעת נגד הנתבעת (דודתה).
תמצית טענות התביעה
1. התובעת ובעלה הינם זוג צעיר והורים לילדים קטנים, מכרו את דירתם ברח' בן צבי 59 בגבעתיים. בנה של הנתבעת, דור שפייזמן ( להלן: "דור"), הזמין את בעלה של התובעת, (להלן: "עידן") לפגישה בבית אמו ( "הנתבעת") וסיפר לו בנוכחות הנתבעת על תכניותיו להשקעה, ביחד עם אפי מלכה, בשני מיזמים: האחד בנושא ניהול תכנים ברשת האינטרנט שבו שיעור אחזקותיו, כטענתו, 20% ומיזם עתידי בו מעורבת חברה שבה הוא עתיד להחזיק 10% ממניותיה.
דור ביקש מעידן שהוא והתובעת ילוו לו כספים להשקעה במיזמים, כאשר להבטחת השבת ההלוואה יירשמו על שם התובעת מחצית ממניותיו בשתי החברות הנוגעות למיזמים אלו, מה שיניב לתובעת גם רווחים בנוסף להשבת ההלוואות. כן הציע דור שעד שהמיזמים יניבו רווחים, הוא ישלם לתובעת מדי חודש דמי שכירות, כיוון שעד להשבת ההלוואה אמורים היו התובעת ועידן להתגורר בשכירות ולא לרכוש דירה בכספי מכירת הדירה, ככל שילוו אותם לדור לצורך המיזמים. דור הבטיח שכספי ההלוואה מובטחים והמיזם יקום בתוך 10 חודשים.
2. התובעת הסכימה להצעתו של דור, רק לאחר שהנתבעת התחייבה להיות ערבה להשבת ההלוואה, ולאחר שדור, בגיבוי הנתבעת, הבטיחו שהתובעת תהפוך שותפה ושהשקעתו של דור כפולה מהשקעתה. לטענת התובעת דור היה לכל אורך הדרך עם אמו וביחד עם אמו הציג בפניה את המצגים.
לאחר שכנוע והתחייבות דור והנתבעת ולאור והאמון שנתנו התובעת ועידן בדור ובנתבעת כבני משפחתם, שכנעה התובעת את בעלה להלוות את הכספים שקיבלו בתמורה למכירת דירתם, למעט הסכומים שהועברו לתשלום המשכנתא, בסך 1,420,000 ₪, (להלן: "ההלוואה"). סכומי הכסף הועברו בשיקים שמשכה הנתבעת מחשבון שלה ושל בעלה, בהתאם לתשלומים ששלמו לה רוכשי הדירה.
3. ההמחאות שמשכה התובעת הן כדלקמן: ביום 13.8.09 ההמחאה על סך 250,000 ₪ לפקודת הנתבעת וזאת, לטענת התובעת, כדי להרגיע את התובעת ובעלה שהנתבעת ערבה להשבת כל הכספים שהועברו לדור, לאחר שהתחייבה לערוב לכספים אלה. ביום 15.11.09 המחאה לפקודת דור על סך 300,000 ₪. ביום 20.12.09 המחאה ע"ס 250,000 ₪ ובאותו יום הוחזרו לה 250,000 ₪. ביום 18.1.10 המחאה לפקודת דור ע"ס 200,000 ₪. ביום 3.2.09 המחאה לטובת דור על סך 240,000 ₪. ביום 8.4.10 לפקודת דור בסך 180,000 ₪ ביום 22.4.10 לפקודת דור ע"ס 120,000 ₪ ועוד 9,000 ₪ במזומן לעו"ד של דור עבור העסקה.
4. כפי שהבטיח דור שנושא ההלוואה יעוגן בהסכם, ביום 14.12.09 ולאחר שהכספים הועברו לדור, נחתם הסכם בין התובעת לדור, בו נקבע בס' 7 שמדובר בהלוואה ואין כל טענה להשקעה. לטענת התובעת לא היה מדובר בהשקעה, והראיה, שהיא ועידן לא קיבלו כל מניות בחברה. לטענת התובעת ועידן, הם אינם מבינים את ההסכם מבחינה משפטית, אך דרשו שיהיו בהסכם בטוחות – המניות שהובטח שיעברו על שמה, והתובעת חתמה על הסכם מתוך אמון מלא בדור ובנתבעת והבטחתם, שישיבו בכל עת את הכספים ושהנתבעת אחראית להשבתם. לטענת התובעת ועידן הם ציפו להשבת כספי ההלוואה לרכישת דירה וגם לרווחים ככל שיהיו והמניות היוו עבורה ביטחון וההסכם משקף ונותן תוקף להלוואה.
5. לאחר זמן, כאשר ביקשו התובעת ובעלה לדעת מה קורה עם כספם ועם המניות שהובטחו להם משכו אותם דור והנתבעת בתשובות לא ברורות, סיפרו שכספם הועבר לצד ג' – אפי מלכה שאסור לו לדעת שהתובעת ובעלה השקיעו בפרויקט.
כאשר עברו התובעת ובעלה להתגורר בשכירות, דור והנתבעת שילמו בתחילה את דמי השכירות ודור נתן להם 20,000 ₪ במזומן. כשבקשו לברר מה עלה בגורל כספם והמיזמים הרגיעו אותם דור והנתבעת, שהם יקבלו את כל כספם חזרה. בהמשך הפסיקו דור והנתבעת להעביר את דמי השכירות באופן שוטף, מה שגרם לתובעת ובעלה לעזוב את הדירה המושכרת ולעבור לדירה אחרת בדמי שכירות פחותים ודור העביר להם 5,000 ₪ בחודש.
6. לבקשת דור והתחייבות הנתבעת להיות ערבה לכל הכספים שיתנו לדור, העבירה התובעת את רכבה הפרטי לדור ונתנה לו להשתמש בכרטיס האשראי שלה. לאחר מס' חודשים נוספים הודיע להם דור שהמיזמים לא יצאו אל הפועל, שאפי מלכה אינו מוכן להחזיר את הכסף ודור הפסיק לשלם את דמי השכירות. עד לאותו מועד שולמו לתובעת ובעלה סך 78,900 ₪ כאשר לאורך כל התקופה דור והנתבעת הבטיחו להם שיקבלו את כל כספם בחזרה.
כמה חודשים טרם הגשת התביעה דנן התברר לתובעת ולעידן, שדור זכה בתביעה נ' אפי מלכה בנוגע לשני המיזמים וקיבל ממנו 1,360,000 ₪. רק אז הם הבינו שהמיזמים לא יצאו אל הפועל, שדור תבע את אפי מלכה, שאין בכוונתו להשיב להם את כספם ונכנס להליך של פשיטת רגל כעוקץ כלפי התובעת ובעלה. דור הינו פושט רגל ולכן התביעה הוגשה נגד אמו כערבה אישית לחוב ההלוואה.
7. לטענת התובעת, היא הלוותה כסף לנתבעת, אין מדובר בהשקעה בחברות אלא בהלוואה, כך עולה מס' 7 להסכם שנחתם בינה לבין דור. התובעת נסמכת גם על כך שדור הצהיר בתצהיר שהגיש בבוררות בינו לבין אפי מלכה, שחלק מהכספים הם הלוואות שקיבל מקרובי משפחתו. לטענתה, ממסמכי הבוררות עולה, שהנתבעת הייתה מעורבת בעסקיו של דור עם אפי מלכה, שדור התייעץ עם הנתבעת מראשית הדרך לגבי כניסתו למיזמים, שהנתבעת הייתה מעורבת כאשר התגלו קשיים במיזמים, שהיא הכירה את ההסכמים עליהם חתם דור. ביום 3.6.10 אף חתמה הנתבעת על הסכם שהחליף את ההסכם המקורי בהקשר למיזם האינטרנט. הנתבעת אף קיבלה מניות בחברה שהוקמה לצורך המיזם בהתאם לרישומי החברה וההסכם. בבוררות אישרה הנתבעת כי חלק מהכספים שהשקיע דרור במיזם הגיעו ממנה ומקרובי משפחה. הנתבעת ודור אישרו בבוררות כי שניהם כאחד וכי הנתבעת ודור הם אותו דבר ושהנתבעת הייתה מעורבת בהעברת כספים.
כל אלה, כך התובעת, סותרים ודוחים את טענת הנתבעת לפיה, לא היה לה חלק בעסקיה של בנה ושהיא לא הייתה מעורבת במיזמים.;
תמצית טענות ההגנה
8. הנתבעת והתובעת היו ביחסים טובים והנתבעת שימשה לתובעת, שגדלה בביתה, כאם. הנתבעת לא התחייבה ולא ערבה, בכתב או בע"פ, לכספי תובעת ואין כל יריבות ביניהן. עסקיה של התובעת עם דור לא צלחו וקרסו, והתובעת בחרה לביים סיפור דמיוני נגד הנתבעת. הנתבעת לא נכחה בפגישה בין דור לעידן ולא ידעה שהתובעת ועידן עושים עסקים עם דור. כל השלושה הסתירו מהנתבעת שהם עומדים לעשות עסקים יחדיו. רק מספר חודשים לאחר ביצוע העסקה הגיעו אליה התובעת ועידן וסיפרו לה שהם השותפים החדשים של דור. באותה עת היו בביתה מספר אנשים, כולל חברה של אחד מבניה, אורן גרשון ועוד אנשים רבים. לטענת הנתבעת, אין מדובר בהלוואה אלא בעסקה מסחרית עם הסיכונים הכרוכים בכך, ואלה כספי השקעה של שני הצדדים, חלוקת רווחים ומניות.
9. הנתבעת השיבה את סכום ההמחאה בסך 250,000 ₪ לנתבעת ולכן אין מדובר בערבות הנתבעת לכל סכום שהוא. ידוע לנתבעת שעסקיו של דור ושל התובעת עם אפי מלכה קרסו, אך הדבר לא היה בשליטת הנתבעת, שלטענתה, אין לה כל קשר עם עסקיו של בנה.
הנתבעת העידה שידעה אודות הפרויקט בתורכיה שאפי מלכה מתכנן עם דור מהרגע הראשון ואף נתנה כספים לפרויקט, וכאשר אפי מלכה ובנה נפגשו בביתה שמעה את שיחותיהם.

דיון
10. המחלוקת הצריכה הכרעה הינה, האם התובעת הלוותה לדור כספים או השקיעה עמו במיזמים והאם הנתבעת ערבה אישית להשבת הכספים לתובעת.
עדויות
לבנה מזרחי, אמה של התובעת ואחותה של הנתבעת הצהירה, כי התובעת הלוותה את הכספים לפרויקט שיזמו דור ואפי מלכה. היא ידעה שהנתבעת מעורבת בפרויקטים, הנתבעת אף השקיעה בהם כספים והפגינה אמון בפרויקט וביטחון שהכספים יושבו. הנתבעת הבטיחה לה בנוכחות שתי בנותיה, שככל שהכספים לא יושבו אז תמכור את ביתה, ששווה מיליונים, להשבת הכספים.
11. אפי מלכה העיד שבעבר עשה עסקים עם דור שהיה אמור להצטרף אליו לעסקה בחו"ל ובארץ וכיוון שהנושא התעכב, דור ביקש לצאת מהעסקה. אפי העיד שהנתבעת הייתה עדה לכל ישיבה בינו לבין דור ולכל מסמך שנחתם ביניהם. לדבריו, הכספים מדור הגיעו במזומן כדי לטשטש את מקורם, שהיה מקרובי משפחה. אפי העיד שהשיב לדור ולנתבעת את הכספים במזומן ולמרות זאת דור והנתבעת פתחו נגדו בהליכים משפטיים, בהם נקבע שעל אפי לשלם לדור 1,100,000 ₪ ולטענתו שילם סכום זה לדור 3 פעמים.
לדבריו, הנתבעת נכחה בכל פגישה, היא זו ששכנעה את אחיו של אפי, שהיה חברו של דור, לקחת את דור לעסקים, ואף העידה באחד הדיונים שהיא ודור זה כיס אחד. לדבריו בעסקה נפרדת שהוא לא היה חלק ממנה, פתחו דור והנתבעת חברה בלונדון והנתבעת הייתה בעלת מניות בה.
הוא מעולם לא שמע שהתובעת ובעלה היו אמורים להצטרף לעסקה ו/או לקבל מניות .
12. עד ההגנה שמעון אזולאי אחיה של הנתבעת ודודה של התובעת העיד שבפגישות שהוא העביר כספים לאפי מלכה הנתבעת לא נכחה. לגרסתו היה בבית הנתבעת כאשר התובעת ועידן הכריזו על השותפות עם דור בנוכחות כ- 15 איש.
נטל ההוכחה להיות הנתבעת ערבה אישית לכספים שהועברו לדור, מוטל על התובעת. לטענת התובעת, ההלוואה ניתנה לדור והנתבעת ערבה אישית להשבתה.
הלוואה או השקעה
13. התובעת הציגה להוכחת טענת ההלוואה את העברות הכספים שביצעה לדור, והנתבעת המציאה את הסכם השותפות בין דור לתובעת שעוסק בהלוואה. הנתבעת צירפה אותו כדי לתמוך בטענתה שמדובר בהשקעת כספי התובעת במיזמים ולא בהלוואה לדור. כפי שיפורט להלן, רב הנסתר על הגלוי בהסכם זה שלא מפרט את פרטי ההסדר בין הצדדים לו.
לטענת התובעת, הנתבעת ערבה אישית לכל הכספים שהעבירה לדור, והיא ועידן בטחו לחלוטין בדברי הנתבעת, כדודתה וכמי שגדלה בביתה והייתה כבתה.
14. כאמור, התובעת המציאה את מסמכי הבנק והשיקים המצביעים על העברת הכספים לדור, והנתבעת, אמו של דור, לא מצאה לנכון להעיד את דור כדי שיסתור את טענות התובעת להלוואה שניתנה לו ואף לטענה שהיא ערבה אישית לכספים אלה. דור, כפושט רגל, לא צורף לתביעה. כפי שהעידה הנתבעת, יחסיה עם בנה דור מצוינים, וכדי לתמוך בטענתה שלא ניתנה לו כלל הלוואה ושהיא לא ערבה לה אישית, היה עליה להעידו.
וכבר נקבע כי "אי הבאת עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו מחשיפתו לחקירה שכנגד... ככלל,אי העדת עד רלוונטי "יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו...". (ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245. ת.א. (ראשון לציון) 4712/01 ב.ג. את א. נ' צ'רבוס ניהול, תק-של 2002 (2) 650, עמ' 655.

15. הנתבעת העידה כי נתנה לדור כספים, כולל כספי הלוואות שקיבלה ממר אורן גרשון, מה שמצביע על כך שהיא הלוותה עבור דור כספים מגורמים שונים . עד ההגנה, שמעון אזולאי, אחיה של הנתבעת ודודה של התובעת, העיד שהלוואות " זה דבר הדדי במשפחה", (ע' 25 ש' 14-15 לפרוטוקול), ואף יעץ לתובעת לתבוע את דור ( ע' 24 ש' 27-28, ע' 26 ש' 3-4 לפרוטוקול). כמי שהיה קרוב מאוד לכל המעורבים במחלוקת נשוא תביעה זו, הוא העיד שמקובל לתת הלוואות במשפחה והעובדה ששמעון אזולאי יעץ לעידן לתבוע את דור, תומכת בטענת התובעת שמדובר היה בהלוואה שעל דור להשיב לה וששמעון אזולאי יודע זאת. עולה מהעדויות שהובאו בפני, שהיו הלוואות כספים בתוך משפחות הצדדים.
16. ההסכם, שלטענת התובעת שלא נסתרה, נוסח ע"י דור, ושנחתם בין דור לתובעת מעלה תמיהות. בהסכם לא מצוין מי נתן למי כספים, סכומי כספים, מטרתם, מועדי נתינתם ואו השבתם. ההסכם מציין רכישת מניות ע"י התובעת מדור ומאידך, מדבר על כספי הלוואה. לא מצוין מי הילווה למי כספים, מהו סכומם מהו מועד קבלתם ו/או השבתם, או האם מדובר בכספי רכישת מניות או בכספי הלוואה. לטענת התובעת שלא נסתרה, העברת המניות בהסכם הייתה אחת הבטוחות לכספים שמסרה לדור ולא מדובר בהשקעה . כאמור, דור לא העיד כדי לסתור טענתה זו.
אין מחלוקת, שעד לסכסוך סביב הכספים שקיבלו התובעת ועידן בתמורה למכירת הדירה ושאת רובם לטענתם, הלוו לדור, היו בין הצדדים יחסים משפחתיים הדוקים וקרובים, עד כדי יחסי אם ובת בין התובעת לנתבעת.
17. שוכנעתי מעדויות הצדדים, כולל מעדות הנתבעת, שהתובעת בטחה מאוד בנתבעת שהייתה לה כאם, גם לגרסת הנתבעת עצמה.
ההסכם שנערך בין הצדדים מתייחס להלוואה נושא כותרת " הסכם שותפות" (נספח א' לתצהיר התובעת), אך אינו עוסק בהשקעת כספי התובעת, אלא בכספי ההלוואה נשוא הסכם זה ( ס' 7 להסכם).
אמנם ההסכם עוסק בזכאותו של דור לקבל 10% אחוז ממניות חברה רשומה בתורכיה שמוחזקות בנאמנות בידי צד ג' ועל כך שהתובעת מעוניינת לקבל 10% מתוך אותן 10% מניות אלה, אך אינו מדבר על כספי השקעה, ו/או על סכומי רכישת המניות, ו/או אינו מזכיר סכומים שנמסרו, מי מסר למי, מתי, ולצורך מה. הדבר היחיד המוזכר בהסכם לגבי כספים הינו שההסכם משקף את כל הסכמות לגבי ההלוואות נשוא הסכם זה, הא ותו לא. פרט לכותרת " הסכם שותפות" אין בהסכם זכר להשקעה ו/או שותפות ולטענת התובעת ועידן , שלא נסתרה, מדובר היה בבטוחה להשבת כספי הלוואתם. נושא ההלוואה מצוין מפורשות בהסכם, הגם שכמפורט לעיל, אינו ברור כלל.
18. אפי מלכה שהיה בקשרים עסקיים עם דור לגבי המיזמים העיד, שלא היה מדובר בכך שהתובעת ו/או בעלה יהיו שותפים במיזמים.
התובעת ועידן העידו, שבטחו מאוד בנתבעת, לכן לא קראו בעיון את ההסכם, וכל מה שהיה חשוב להם היה סעיף ההלוואה בהסכם שיהווה עבורם בטוחה, בדרך של הבטחת מניות החברה.
שוכנעתי מגרסת התובעת ועדיה, וגם מעדות עד ההגנה שמעון אזולאי, כפי שפורט לעיל, שהתובעת הלוותה לדור את הסכומים המפורטים בכתב התביעה.
כאמור, הנתבעת, אמו של דור, לא טרחה להעידו כדי לסתור את כל טענות התובעת, למרות שיחסיהם מצוינים והיא קשורה מאוד לילדיה. דור אמור היה להיות העד " המבטיח" ביותר של הנתבעת, כדי לסתור את טענות התובעת, שאת גרסתה אני מקבלת, לאור המפורט לעיל.

ערבות אישית של הנתבעת
19. מהעדויות שהובאו בפני עולה, כי הנתבעת הייתה מעורה מאוד בעסקיו של דור, עד כדי שהיא הייתה לצדו בכל צעד עסקי שביצע עם אפי מלכה ובקבלת הכספים מהתובעת ומעידן. כך העיד אפי מלכה וכך העידו עידן, התובעת ואמה.
התובעת, בעלה ואמה העידו, שכספי התובעת ועידן לא היו נמסרים לדור ללא התחייבותה האישית של הנתבעת לערוב לכספים אלה ולהשיבם לתובעת. כן העידו, שהם האמינו ובטחו בנתבעת שהיא תדאג בכל מקרה להשבת הכספים מרכושה. התובעת ועדיה, ובפרט אפי מלכה שדור חבר לעסקיו העידו, שהנתבעת נכחה בכל פגישה עסקית של דור, הייתה מעורבת בהעברת כספים לעסקיו, כספים שהגיעו מבני משפחתה.
הנתבעת העידה שהיא עוזרת לילדיה מבחינה כספית, ואני מקבלת את גרסת התביעה, שכאמו של הנתבע, שהייתה מעורבת בעסקיו, הנתבעת הייתה מעוניינת בהשגת כספים לעסקיו וערבה להשבתם באופן אישי. אפי מלכה אף העיד, שבהליכים משפטיים אחרים העידה הנתבעת שהיא ודור הינם " כיס אחד". על כל אלה יש להוסיף, כי אפי מלכה העיד שמעולם לא שמע שהתובעת ועידן אמורים להצטרף כשותפים לעסקיו עם דור.
20. איני מקבלת את גרסת הנתבעת שנושא השותפות הנטען על ידה, של דור והתובעת, הוסתר מעיניה. אין הגיון בטענה זו של הנתבעת, שהרי עפ"י עדותה, היו לה, לבנה דור ולתובעת יחסיים משפחתיים קרובים והדוקים. בכתב ההגנה היא מתארת יחסים משפחתיים הדוקים וחמים בינה לבין התובעת, הכיצד לא סיפרו לה על העסקים המשותפים. יתרה מכך, אף לא אחד מאותם אנשים רבים שלטענתה היו אותה בביתה בעת שהתובעת סיפרה לה להפתעתה אודות השותפות הנרקמת, לא העידו מטעמה, כולל אורן גרשון שנכח באולם ביהמ"ש בעת דיון ההוכחות. עפ"י עדות הנתבעת ( ע'16 ש' 30 – ע' 17 ש' 8) אורן גרשון, שתמיד הלווה כספים, כולל לדור עבור המיזם, נכח בביתה כאשר התובעת באה לבשר לה על השותפות עם דור, והיא כלל לא ביקשה להעידו.
יש להדגיש שוב, שדור, בנה של הנתבעת, שאמנם הינו פושט רגל, לא הובא לעדות ע"י הנתבעת כדי לתמוך בגרסת הנתבעת, שאין מדובר בהלוואה, אלא בהשקעה ושהנתבעת כלל לא ערבה להשבת הכספים לתובעת ולעידן.
התובעת ואחיה, שמעון אזולאי העידו, שבעת שהתובעת ודור הגיעו לבית הנתבעת להודיע בהפתעה על השותפות ביניהם היו בבית הנתבעת כ- 15 איש ששמעו זאת, ואיש מהם לא הובא לעדות ע"י הנתבעת כדי לתמוך בגרסתה. שמעון אזולאי העיד שבין היתר, נכחו ילדי הנתבעת וחברים.
דברי לעניין אי הבאת עד יפים גם לכאן.

21. התובעת בסיכומיה מפנה לסתירות בעדותו של עידן ובפרט מול המפורט בהסכם, שכאמור, לגרסת התובעת שעדותה לא נסתרה נוסח ע"י דור וכאמור, רב הנסתר בו על הגלוי. כפי שפרטתי לא מצוינים בו סכומים, מטרתם, מועדי קבלתם ומועדי השבתם. מדובר בזוג צעיר שבטח בנתבעת באמונה מלאה. אין סתירה בין אמון מלא בנתבעת לבין הצורך לשכנע את התובעת ובעלה למסור את כל כספם לדור. לא מצאתי כל סתירה בשאלת מספר ההמחאות שנמסרו ובדרישת התובעת ועידן שבהסכם יצוין שמדובר בהלוואה לאחר שהובא להם הסכם מוכן לחתימה. שהרי עפ"י עדות התובעת ועידן שלא נסתרה, ההסכם ממילא נחתם לאחר שהעבירו את הכספים לדור, מה שמראה אכן, על אמון מלאה בהבטחות הנתבעת להיות ערבה אישית לכספים אלה. כך גם לא יכולה להיות מחלוקת בשאלת סכום הכספים שהועברו לדור שכן אלה מגובים בשיקים שנתנו התובעים ושסכומיהם פורטו במדויק .
22. מדובר בעדות התובעת ובעלה, הנתמכת בחלק מהנושאים בעדות אפי מלכה מול עדות הנתבעת ואחיה.
בעניינינו, שוכנעתי שמדובר בהלוואה ולא בהשקעה הן מהאמור בהסכם השותפות והן מעדותו של אפי מלכה שהעיד שהתובעת ו/או בעלה מעולם לא היו שותפים במיזם ולא דובר עמו על כך. כותרת ההסכם כ"הסכם שותפות", הסכם שלטענת התובעת שלא נסתרה נוסח ע"י דרור, אינה ראיה לעניין זה. ההסכם מדבר על הלוואה, הגם שלא מצוין מי הלווה למי.
לעניין התחייבותה של הנתבעת לערוב אישית להלוואה שנתנה התובעת לדרור, אני נותנת אמון מלא בעדותה של התובעת, שהייתה ללא סתירות, מהימנה, הגיונית וברורה. בעדות הנתבעת מצאתי סתירה בין הטענה שבינה לבין דור קשר מצוין, שהיא נתנה לו כספים, לבין טענתה שנושא השותפות ( המוכחשת ע"י התובעת) גולה לה חודשים לאחר הקמתה. זאת, הן מהסיבה ששוכנעתי, גם מעדות אפי מלכה, שהנתבעת הייתה מעורבת בעסקיו של דור ובכספים שהועברו אליו, והן מהסיבה שדור לא הובא לעדות לתמוך בגרסת הנתבעת. כאמור, הנתבעת גם לא העידה איש מבין 15 האורחים ששהו בביתה, לטענתה, בעת שהתובעת באה לבשר לה על השותפות בינה לבין דור. איני מקבלת את גרסת הנתבעת שכאמור סתרה עצמה ולא גובתה בעדים רלבנטיים, ובמיוחד עדותו של דור, שמבחינת הנתבעת הינו עד " מבטיח".
23. בע"א 216/73 סולומונוב נ' אברהם נקבע שבמשפט אזרחי מותר להסיק מסקנות מאי הופעת הצד שכנגד אשר בידו ידיעות העשויות לסייע לצד שכנגד ואם אינו מביא אותם לפני ביהמ"ש, יש חיזוק לדברי היריב. התנהגות כזו של הנתבעת יכולה לשמש נימוק מספיק להאמין לגרסת התובעת. יש ואי העדת עד עשויה לספק את דרישת ההנמקה הקבועה בס' 54 לפק' הראיות. אי הבאת עד מהווה משקל ראייתי לחובת המתנהג. (ראה דיני ראיות, יעקב קדמי ע' 1437, ע"א 74/89 חסינים נ' שפירא).
24. התובעת הסבירה את גרסתה בהגיון רב בכך, שהיא הסכימה להלוות את כספי תמורת הדירה לדור, לאחר ששוכנעה ע"י הנתבעת שהייתה לה כאם, שהיא אחראית להשבת הכספים. שהרי מדובר בזוג צעיר עם ילדים שהתכוונו לרכוש דירה בכספים אלה.
אני מוצאת שעדותה של התובעת אמינה, ואני מקבלת את גרסתה.

סוף דבר
אני מקבלת את התביעה במלואה
הנתבעת תשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשתה ועד לתשלום בפועל.
כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאותיה ובנוסף, שכ"ט בסך 80,000 ₪.

ניתן היום, כ"ו כסלו תשע"ו, 08 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.