הדפסה

אלימלך ואח' נ' אביטן ואח'

בפני כב' השופטת שושנה ברגר

בעניין :

מבקש
עיזבןו המנוחה רחל אלימלך ז"ל

מאיר אלימלך

נגד

משיבים
1. משה אביטן

2. דביר גואטה

3. גדעון גואטה

הודעה על החלטה

1. כבוד סגנית הנשיא שוהה בתקופת שבתו ן.

2. מבדיקה שנערכה בתיק עולה כי טרם התקבלה תגובה מטעם הנתבעים כמתחייב מההחלטה
מיום 1.8.13.

3. הנתבעים יגישו תגובתם לאלתר ולא יאוחר מיום 16.11.13. לאחר קבלת התגובה התיק יעבור ללשכת השופטת למתן החלטה.

4. המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים ותקבע תזכורת מנ"ת ליום 16.11.13 .