הדפסה

אליהו נ' ר.א. ריהוט ומזון בע"מ

ת"צ - 2611-08-15
03 אוגוסט 2015
לפני:
כב' הנשיא אלכס קוגן

המבקש: הרוש אליהו
ע"י ב"כ עוה"ד אפרים גלסברג

-
המשיבה: ר.א. ריהוט ומזון בע"מ ח.פ. 512187949

החלטה

1. ב"כ המבקש ימציא למשיבה במסירה אישית, תוך 7 ימים, את כל כתבי בית הדין בתיק זה, לרבות הבקשה לאישור תובענה ייצוגית והחלטתי זו.

2. כך גם, יפעל ב"כ המבקש כאמור בתקנה 3 לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010 ויבצע ההמצאות של ההודעות וכתבי בית הדין לכל הגורמים האמורים בתקנה הנ"ל, לרבות ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ולמנהל בתי המשפט.
כל ההמצאות לגורמים הנ"ל יבוצעו במסירות אישיות תוך 7 ימים.

על ב"כ המבקש לפעול כאמור בסעיף 5 (א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 ולבדוק בפנקס התובענות הייצוגיות, המנוהל על ידי מנהל בתי המשפט, שאין בקשה לאישור או תובענה ייצוגית התלויה ועומדת, אשר השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברי הקבוצה המתעוררות בה, זהות או דומות לשאלות המתעוררות בבקשה זו.

3. תוך 21 יום, יגיש ב"כ המבקש לתיק בית הדין, העתקים של אישורי המסירה הן למשיבה והן לגורמים הנוספים כאמור בסעיפים 1 ו- 2 לעיל.

4. על המשיבה לפעול כאמור בתקנה 2(ג) לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010 ולהשיב לבקשה לאישור התובענה הייצוגית בתוך 90 יום מהמועד בו הומצאו להן כתבי בית הדין ולצרף לתשובת ה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה.
העתק יועבר במישרין לצד השני.

5. המבקש יהיה רשאי להשיב לכתב התשובה של המשיבה תוך 30 יום מהמועד שהוא יומצא לו.
העתק יועבר במישרין לצד השני.

6. דיון יתקיים לפני ביום 06.04.15 בשעה 12:00.

ניתנה היום, י"ח אב תשע"ה, 03 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.