הדפסה

אליהו מלך ושות' - חברת עורכי דין ואח' נ' אילנית מרכז לשיקום בע"מ ואח'

בפני
כב' השופטת שולמית ברסלב

תובעת/נתבעת שכנגד

אליהו מלך ושות' - חברת עורכי דין
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו מלך ואח'

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד

אילנית מרכז לשיקום בע"מ ח.פ. 5107287
ע"י ב"כ אפרים דעדוש ו/או קרן כץ

החלטה

בהמשך לישיבה מיום 19.7.15, ונוכח הודעת התובעת מיום 17.9.15, אני ממנה בזה את רואה חשבון נתן יזרליבץ, דרך בן גוריון 11, בני ברק 51260, טלפון 03-XXXX822, פקס 03-XXXX825, כמומחה מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה"), על מנת שיחווה דעתו בעניין שבמחלוקת, ובכלל זה יתייחס לתשלומים ששולמו לעירייה בהתאם להסכמי הפשרה לעומת יתרת החוב הכוללת בספריה, תוך שערוך בהתאם לשיטת כל אחד מהצדדים. כמו כן, המומחה יתייחס לתשלומי שכר טרחה שבוצעו על ידי הנתבעת תוך אבחנה בין סעיפי ההסכם.

1. הצדדים יעבירו למומחה את המסמכים הרלוונטיים, עם העתק לצד השני: התובעת תוך 10 ימים והנתבעת תוך 10 ימים לאחר מכן.

2. המומחה יהיה רשאי להיפגש עם הצדדים לשם ליבון הסוגיות שבמחלוקת וכן, לדרוש מהם כל מסמך הנחוץ לשם הכנת חוות דעתו.

3. שכ"ט המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו, בשלב זה כמימון ביניים, על ידי שני הצדדים, בחלקים שווים, מיד בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו ובטרם יחל במלאכתו.

בסיום הדיון יקבע בית המשפט מי יישא בהוצאות בהתאם לתוצאות הדיון.

4. המומחה מתבקש לעשות כמיטב יכולתו על מנת שחוות הדעת תוכן תוך 60 יום מיום קבלת מלא החומר.
אם נבצר מהמומחה לערוך את חוות הדעת, מכל סיבה שהיא - יודיע על כך לבית המשפט, תוך 15 יום מהיום.

5. בקשה למשלוח שאלות הבהרה תומצא לביהמ"ש ולצד שכנגד תוך 15 יום מיום קבלת חו"ד והצד שכנגד יגיב תוך 15 יום לאחר מכן. העדר תגובה יחשב כהסכמה.

6. התיק יובא לעיוני עם קבלת חוות הדעת ולא יאוחר מיום 17.1.15.

7. בנסיבות, השייבה הקבועה ליום 4.1.16 - מתייתרת.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה (רו"ח נתן יזרלביץ).

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשע"ו, 06 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.