הדפסה

אלטל נ' תמרי ואח'

בפני
כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיאה

התובע

ג'רמי אלטל
על ידי ב"כ עו"ד יעקב בראל

נגד

הנתבעים

  1. ברק תמרי
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

על ידי ב"כ עו"ד אילן מאוטנר

פסק דין

בהסכמת הצדדים ניתן בזאת פסק דין על דרך הפשרה בסמכותו של בית המשפט הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד – 1984.
קראתי את כתבי הטענות וצרופותיהם וכן את התצהירים וצרופותיהם.
בהמשך להסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים, ושמעתי השלמת טעון בעל פה מהצדדים, ניתן בזאת פסק דין לפיו על הנתבעים (באמצעות הנתבעת 2) לשלם לתובע סך 190,000 ₪ ליום מתן פסק הדין.
כמו כן, יישאו הנתבעים (באמצעות הנתבעת 2) בהוצאות משפט בסכום גלובאלי בסך 6,500 ₪. עוד יישאו הנתבעים (באמצעות הנתבעת 2) ב שכ"ט ב"כ התובע בסך 22,000 ₪.
הואיל ולא נשמעו ראיות והתביעה נסתיימה בפשרה, תוחזר האגרה בהתאם לתקנות.

סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 10.2.13

ניתן היום, כ"ב כסלו תשע"ג, 06 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.