הדפסה

אלזמי ואח' נ' חברת מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא ואח'

בפני
כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעת
תמר אלזמי

נגד

נתבעים

  1. חברת מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא
  2. מדינת ישראל-משרד החינוך
  3. עיריית קרית אתא

החלטה

התובעת הועסקה ע"י הנתבעת 1 והתאונה ארעה בעת שהצהרון הופעל על ידה. המדינה היא שהעסיקה את צוות ביה"ס והעירייה בעלת ומחזיקת ביה"ס. אין ידיעה בדבר זהות הגורם שהניח את השטיח במקום.
על המעבידה מוטלת האחריות למקום עבודה בטוח. יכול ויש להעביר לנתבעים 2-3 את הנטל להוכחת טענתן להיעדר חבות שכן החזקה היתה נתונה גם להן.
לאור האמור לעיל, ולאחר שהבאתי בחשבון גם את טענת הנתבעות כלפי התובעת, הצעתי הינה כי ישולם לתובעת סך כולל של 58,000 ₪ בניכוי תשלומי המל"ל בצירוף הפרשי הצמדה. ליתרה יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור של 15% , מע"מ, אגרה ושכ"ט המומחים.
הצעתי הינה כי הנתבעת 1 תישא ב-60% מהחבות והנתבעות 2-3 ב-20% כל אחת.
ב"כ התובע יודיע עמדתו בתוך 14 יום, והנתבעות בו זמנית בתוך 45 יום לאחר מכן הן לעניין סילוק תביעת התובעת והן לחלוקת החבות בניהן. ההודעות תימסרנה במקביל לביהמ"ש. היה והנתבעת לא תודיע במועד את עמדתה להצעת הפשרה, מתבקש ב"כ התובע להודיעני על כך בסמוך לאחר חלוף המועד על מנת שאזרז קבלת עמדתה.

לק.מ ליום 26/1 שעה 0830.

ניתנה היום, כ' חשוון תשע"ה, 13 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.