הדפסה

אלון נ' חברת חשמל

בפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק
התובע
אלון דידי

נגד

הנתבעת
חברת חשמל לישראל בע"מ

<#1#>
נוכחים:
התובע בעצמו
נציגי הנתבעת – מר אליעזר אבו ומר דוד שושן
פרוטוקול

התובע מוזהר כחוק ומעיד:
בחורף של 2010, ירדו גשמים חזקים, ובמשך כמעט כמה ימים לא היה לי חשמל בחלק מהבית. הזמנתי חשמלאי, יום שישי בבוקר, הוא הגיע אלי, חשבתי אולי רטיבות, כי ירד ממש גשם, אמרתי שאולי זה יתייבש. לא התייבש, הגיע אלי חשמלאי לבית, ואז התברר שזו תקלה מעמוד החשמל. במהלך השבוע הדלקנו מזגן, ונשמע פיצוץ. כשהזמנתי טכנאי, הוא הגיע אלי הביתה, גבה רק עבור השירות 100 ₪ והלך. אמר לי שזו תקלה של חברת החשמל, אכן התקשרתי ל- 103, והגיעו לאחר שלוש, ארבע שעות, ותיקנו את התקלה בעמוד. אך בעקבות זה, המדחס של המזגן התקלקל לי, זה בדיעבד ידעתי. היה לי פיצוץ, לא שיערתי לעצמי. זה מזגן של 6 כוח סוס. נכון שהכל באיחור, אני חולה כליות ומטופל בדיאליזה, ואין לי זמן. זה לא מה שאני כרגע אמור להתעסק בו. נכון שעבר הרבה זמן. אך מה לעשות. פניתי לחברת החשמל ב- 17.1.12, עד שקיבלתי תשובה, כמעט שנה, כי לא הלכתי לקבל את התשובה.

משיב לשאלות בית המשפט:
ש. בתביעה אתה מציין שכל הארוע של החשמל, היה בדצמבר 2010?
ת. כן.
ש. צירפת פה חשבונית עבור המדחס, זה היה באוגוסט 2010?
ת. נכון, לא תיקנתי אותו.
ש. זה 4 חודשים לפני הארוע של החשמל ?
ת. ב- 10.7.11 זה התיקון. החשבונית זה מיום 10.8.11 .

התובע:
החשמלאי הסביר לי שהמזגן עובד על שלוש פזות, וכאשר חסרה פזה, זה מה שתיארתי לו, זה התיאור הנכון. היה פיצוץ כשהדלקתי את המזגן. הם באמת באו באותו יום שישי, ותיקנו את התקלה בעמוד, שהיתה חסרה לי פזה, וזה תואם לתיאור שלהם.

מר אליעזר אבו מוזהר כחוק ומעיד:
כמו שאמר התובע, המזגן תוקן רק 8 חודשים אחרי, וגם נאמר, שהתקלה שהיתה, זה חוסר פזה, אחר כך יעמוד על כך המהנדס שלנו, שחוסר פזה לא גורם לשריפת מכשירים. מכל הבית, נשרף לו רק מכשיר אחד. תקלה כזאת, אנו פועלים על פי אמות מידה. תקלה כזאת, לא אמורה לגרום למכשירים שיתקלקלו, הוא גם קיבל מכתב. אנו באנו ותיקנו את הפזה שחסרה, ממש באותו רגע שהוא דיווח. גם הוא, על פי המכתב שלו, רק לאחר כמה ימים, הוא הפעיל את המזגן, לא באותו יום, ואז גילה שיש לו תקלה. הדברים לא קושרים את זה למועד הארוע, לא מבחינת התיקון שלו וגילוי התקלה. הוא גם לא תיקן את זה באותו שבוע, שיבוא טכנאי של המזגן, יום או יומיים אחרי, שיגיד סמוך לארוע, שהתקלה היא כתוצאה מחברת החשמל.

מר דוד שושן מוזהר כחוק ומעיד:
בעניין הטכני – יש אמות מידה של הרגולטור של חברת החשמל שקובע קריטריונים לחברת החשמל, מתי עלינו לפצות את הלקוח, ומתי הלקוח לא זכאי לפיצוי. במקרה הספציפי הזה, במפורש, כמו שמופיע בכתב הגנתו, מפנה לאמות מידה סעיף 48 ג. 3 – מצטט – מבחינתנו, התופעה של ניתוק הפזה, לא גורמת לנזק למכשירי חשמל.
לעניין ניתוק מוליך פזה – כמו שהוא תיאר את זה, פשוט מדובר בשליש מהבית שאין חשמל. יש הפסקת חשמל, יש לתובע שלוש פזות, ואחת מתוך שלוש הפזות, אין חשמל . כמו הפסקת חשמל. מה שהוא תיאר, שליש מהבית אין חשמל, ולכן זה משול להפסקת חשמל, שלא אמורה ולא צריכה לגרום לנזק, ולכן גם באמות המידה, ארוע זה לא בר פיצוי.
מעבר לכך, צריך להבין שמעבר לעניין המדחס שהוא אומר שהוא תלת פזי, יש מכשירים שהרבה יותר רגישים ממזגן, ממדחס, וזה למה, כל המערכת האלקטרונית שמחוברת לחשמל בבית, זה מתחיל מטלביזיה, מחשב, DVD, מיקרוגל, בעל רגישות הרבה יותר גדולה לעניין הפסקות חשמל וחוסר פזה. לכן, אם היה מחדל שלנו, תקלה, אז מן הסתם, היו נגרמים נזקים גם למכשירים כפי שציינתי, שהם הרבה יותר רגישים.

דבר נוסף, לעניין המזגן עצמו – מדובר על מזגן שהוא 6 כוח סוס, שזה יוצא כמעט 5 קילו וט, הספק של מזגן זה. ברגע שהמזגן הוא בלי פזה אחת, מתוך שלוש הפזות, המזגן לא אמור לעבוד, אין לו חשמל באחת הפזות, אין לו את הכוח, המומנט להתחיל לעבוד. כך שאני מוציא את ההקשר בין החוסר של הפזה עצמה להדלקת המזגן, במצב של חוסר פזה שהוא מציין.
אם הוא היה אומר לי שהמזגן עובד בזמן שהתנתקה הפזה, מן הסתם, במזגנים כאלה, חוק החשמל מחייב בהספק שהוא מעל 0.75 כוח סוס, חייב להתנתק מאליו. ברגע שיש מצב של חוסר פזה, ויש בתוך המזגן עצמו, מערכת שיש בה הגנה אינטגרלית. ברגע שהתנתקה פזה אחת והמזגן עובד, הוא אוטומטי אמור לנטרל ולהפסיק את המזגן, זה לפי חוק. במקרה כזה או שלא היתה לו ההגנה, או שהספק לא סיפק לו אותה, אך זה משהו אינטגרלי שחייב להיות במערכת המזגן.

התובע:
כמו שאמרתי, כמעט כמה ימים טובים הייתי בבית בלי חשמל בחלק מהבית. זה לא קרה באותו רגע. אני לא חשמלאי ולא מהנדס. חיכיתי כמה ימים, אולי רטיבות, אולי יתייבש, לא התייבש, הזמנתי חשמלאי פרטי.

<#2#>
פסק דין

אין חלק בין הצדדים, כי ביום 17.12.10 ארעה הפסקת חשמל ברשת מתח נמוך המזינה את אזור מגוריו של התובע, ובכלל זה, בדירת התובע, ולפי טענת התובע, גרמה הפסקת חשמל זו, לנזק במזגן, שכן לטענתו, לאחר כמה דקות אחרי הפסקת החשמל, הוא שמע פיצוץ, ובדיעבד התברר לו, שהמזגן צריך לעבוד על שלוש פזות.

כתוצאה מכך, מציין התובע, שהוא הזמין חשמלאי, אשר קבע כי המדחס נפגע, והיה צורך להחליף את המדחס.

לאחר ששמעתי את הצדדים, ובמיוחד לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו, אני קובע כי התובע לא הוכיח קשר ישיר בין הפסקת החשמל ובין הנזק שנגרם למדחס המזגן.

חוסר הוכחה זה נובע מהעובדה שהארוע ארע ב- 17.12.10, ורק ביום 10.7.11, הגיע טכנאי לביתו של התובע ומסר אישור לכל המעוניין, שבדירה מותקן מזגן מיני מרכזי והמדחס נשרף כתוצאה מקצר חשמלי אשר היה בדירה.

בהמשך לכך, תוקן המדחס, והוצאה לתובע חשבונית ביום 10.8.11, על עלות תיקון המדחס.

התובע לא המציא חוות דעת כלשהי על הקשר הישיר בין אותו ארוע של הפסקה ברשת החשמל, ובין גרימת הנזק למזגן, ולאור האמור לעיל, ובהעדר הוכחה, ולאור עבור הזמן בין הארוע עצמו ובין תיקון המזגן, הרי שעבור הזמן הזה, ניתק את הקשר הסיבתי בין טענותיו של התובע ובין הוכחת הנזק אשר נגרם על ידו כתוצאה מאותה הפסקת חשמל ברשת האזור.

לפיכך, אני מחליט לדחות את התביעה. אך לאור העובדה שאכן התובע תיקן את הטעון תיקון, אם כי, כעבור זמן רב כפי שנאמר לעיל, החלטתי שלמרות התוצאה, שאין אני מחייב את התובע בהוצאות.

לכל אחד מהצדדים הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מהיום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ז' סיון תשע"ג, 16/05/2013 במעמד הנוכחים.

ג. ברק, שופט (בדימוס)
קלדנית/יפה