הדפסה

אלון ואח' נ' ששונים - בניה וניהול בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט רונן פלג

התובעים

  1. אפרת אלון
  2. יצחק אלון

נגד

הנתבעים

  1. ששונים - בניה וניהול בע"מ
  2. יובל לוי

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית לסך של 243,827 ₪, שעניינה טענותיהם של התובעים ביחס לדירת דופלקס שרכשו מהנתבעים בבניין ברח' הרעות 14 בכפר סבא. בכתב התביעה נטען לליקויי בניה בדירה ולאיחור במסירת החזקה.

2. הדיון בתיק התנהל במאוחד עם הדיון בת.א. 40806-12-09, שעניינו תביעה דומה שהגיש מר רוני רוזנפלד בגין ליקויי בנייה נטענים בדירה אחרת בבניין. בתביעה זו ניתן ביום 7/6/14 פסק דין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984.

3. במהלך הדיונים מונה מהנדס הבניין דן אורמן כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה איתר ליקויי בנייה בדירת התובעים והעריך את עלויות תיקונם. בהמשך ובהתאם לכך ביצעו הנתבעים עצמם תיקונים בדירת התובעים והמומחה בדק אותם ואף ערך חוות דעת משלימה.

4. יש לציין כי בתיק המאוחד התקיימו 8 דיוני קדם משפט בפני 3 מותבים שונים של בית המשפט והוגשו תצהירי העדות הראשית מטעם הצדדים.

5. בדיון ההוכחות שהתקיים ביום 27/4/14 נשמעו עדויותיהם של המומחה מטעם בית המשפט ושל איש האלומיניום מר אלי בן חיים . לאחר דיון זה ערך המומחה מטעם בית המשפט השלמה נוספת לחוות דעתו.

6. בתאריך 30/11/14 התקיים דיון קדם משפט נוסף בתיק שבכותרת. עם תום הדיון הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בעניין בדרך של פשרה על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא הנמקה, ובהסתמך על חומר המסמכים המצוי בתיק ועל סיכומים קצרים בכתב ביחס ל- 6 נושאים שפורטו בפרוטוקול.

7. לאחר שעיינתי בחומר המסמכים המצוי בתיק, ובכלל זה התצהירים, העדויות והסיכומים בכתב, אני מורה כי בתוך 30 יום מהיום תשלם הנתבעת 1 לתובעים את הסכומים הבאים:

א. סך של 5,400 ₪ עבור עלות תיקון ליקויי הבנייה שנותרו בתוספת שיעור של 25% עבור תיקון עצמי ומע"מ וסה"כ 7,965 ₪.

ב. סך כולל של 13,500 ₪ בתוספת מע"מ בקשר לטענות ביחס לדלתות הפנים, הזכוכיות ודלת החוץ וסה"כ 15,930 ₪.

ג. סך כולל של 12,000 ₪ במונחי היום , הן עבור הנזק הכללי והן עבור האיחור הנטען במסירת החזקה בדירה.

ד. סך של 5,384 ₪ בתוספת מע"מ עבור שכ"ט ב"כ התובע וסה"כ 6,353 ₪.

ה. סך של 3,440 ₪ עבור התשלום ששיל מו התובעים למומחה מטעם בית המשפט בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום התשלום למומחה ועד ליום מתן פסק הדין.

ו. אגרת התביעה על שתי מחציותיה בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום התשלום של כל מחצית ועד ליום מתן פסק הדין.

8. בהתאם להסכמות הצדדים, התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית בזה ללא צו להוצאות. ע"פ המוסכם, הנתבע 2 ערב אישית לתשלום סך פסק הדין על ידי הנתבעת 1.

9. למען הסר ספק, בקביעת הסכומים דלעיל בית המשפט לקח בחשבון את כל טענות הצדדים ובכלל זה הטענות להוצאות ששולמו עבור שכר טרחת המומחה מטעם התובעים, לצורך בפינוי הדירה למשך 3 ימים וכיו"ב.

ניתן היום, א' ניסן תשע"ה, 21 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.