הדפסה

אלהוזייל ואח' נ' המרכז הרפואי האונברסיטאי סורוקה (מרכז רפואי סורוקה בנגב) ואח'

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

  1. עבד אל מעטי אלהוזייל
  2. נאיף אלהוזייל
  3. יוצרה אלהוזייל

נגד

נתבעים

  1. המרכז הרפואי האונברסיטאי סורוקה (מרכז רפואי סורוקה בנגב)
  2. שירותי בריאת כללית- כמנהלת המרכז הרופואי סורוקה וכנותנת שירותים רפואיי
  3. קופת חולים קופת חולים כללית
  4. קופת חולים לאומית
  5. קופת חולים לאומית של הסתדרות העובדים הלאומיים בא"י

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים בפני ביום 3.5.2015, בשעה 9:00.

בנסיבות העניין יש מקום למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט.
הצדדים יודיעו לגבי מומחה מוסכם מטעמם למינוי על ידי בית המשפט, וניתן להגיש רשימת מומחים מוסכמת לעיוני.
הודעה תוגש בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו.
ככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים לגבי זהות המומחה, או שלא תוגש הודעה בתוך המועד הנ"ל, ימונה המומחה על ידי בית המשפט.
קובע תז"פ למעקב לעוד 20 יום.

לקראת ישיבת קדם המשפט הנני מורה כדלקמן:
בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת בתוך 30 ימים ממועד מתן החלטה זו.
כדי ליעל את קדם המשפט ולאפשר דיון ענייני, יש להגיש את בקשות הביניים בהקדם האפשרי לאחר שהתעוררה עילת הבקשה ולכל המאוחר בתוך 60 ימים ממועד מתן החלטה זו.
בעלי הדין, או באי כוחם, ככל שהם מוצגים, יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.
פגרות בתי המשפט הינן במניין הימים שנקבעו בהחלטה זו, ואין בהן כדי להאריך את המועדים.
מזכירות ביהמ"ש תשלח לבעלי הדין עותק ההחלטה, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.
ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ה, 06 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט