הדפסה

אלדן תחבורה בע"מ נ' לזר ואח'

בפני
כבוד ה שופטת ד"ר פנינה נויבירט

תובעת

אלדן תחבורה בע"מ

נגד

נתבעים

1.אסי לזר
2.אליהו חברה לביטוח בע"מ
3.הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

מונחת בפני תביעה, שעניינה תאונת שרשרת, אשר אירעה ביום 5.8.10 בכביש מס' 4 בין כלי רכב נושא מספר רישוי 55-495-65 (להלן: "המאזדה"), כלי רכב נושא מספר רישוי 39-128-51 (להלן: "האיסוזו") וכלי רכב נושא מספר רישוי 67-584-14 (להלן: "המיצובישי") (להלן: "התאונה").
אין חולק כי אירעה התאונה, אך יש חולק באשר לנסיבות התרחשותה.
בתום הדיון בתביעה, לאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הסמיכו באי כוח בעלי הדין את בית המשפט לפסוק את הדין על דרך הפשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984. זאת לאחר שהובהר לצדדים כי פסק הדין יינתן ללא נימוקים וכי העילות לערעור על פסק דין זה הינן מצומצמות ביותר, כך שקיים קושי משמעותי לערער עליו.
לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הראיות, ובשים לב לנסיבות קרות התאונה ומוקדי הנזק ברכבים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לחלק את האחריות בין הנהגים המעורבים, באופן בו יישא הנתבע 1, נהג האיסוזו, באחריות בשיעור של 50% לקרות התאונה, ונהג המיצובישי יישא באחריות בשיעור של 50% לקרות התאונה.
נוכח האמור לעיל, הנני פוסקת כדלקמן:
הנתבעים 1 – 2 ישלמו לתובעת סך של 9,532 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ו מחצית אגרת משפט ששולמה, וכן שכר העדה, בסך של 200 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך של 1,687 ₪.
בנוסף, הנתבעת 3 תשלם לתובעת סך של 9,532 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ומחצית אגרת משפט ששולמה, וכן שכר העדה, בסך של 200 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך של 1,687 ₪.
הסכומים הכוללים ישול מו בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, ז' תשרי תשע"ו, 20 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.