הדפסה

אלדן תחבורה בע"מ נ' הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ

בפני
כב' הרשם בכיר אבי כהן

התובעת

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אילנית אדרי

נגד

הנתבעת

הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לימור יאמר

פסק דין

בפניי תביעת כספית מיום 16.10.12 ע"ס 3,626 ₪ בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 08/05/12. התביעה הוגשה ונתבררה בסדר דין מהיר.

ביום 03/07/13 התקיים דיון בפניי ובו נשמעו טענות הצדדים.

בתחילת הדיון הצדדים יידעו אותי לראשונה כי ביום 17/04/13 ניתן פסק דין לא מנומק, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984, בתיק קשור שמספרו 45349-09-12 (שלום ראשל"צ), אשר התקיים בין אותם צדדים ושבו הנתבעת שבפניי הגישה ביום 23.9.12 תביעת שיבוב ע"ס 6,393 ₪ כנגד התובעת שבפניי. ב"כ התובעת טענה בתחילת הדיון כי משניתנה הכרעה בהליך הקשור ומשביהמ"ש דחה את תביעת השיבוב הנ"ל, קיים השתק פלוגתא לטובתה. ב"כ הנתבעת טענה בתגובתה כי משפסק הדין לא מטיל על הנתבעת אחריות לתאונה, לא מתקיים השתק פלוגתא. מאוחר יותר בדיון ובעקבות החלטת ביניים שנתתי נוכח טענת השתק הפלוגתא, חזרה בה ב"כ התובעת מטענת השתק הפלוגתא והבהרתי לתובעת, בהחלטת ביניים נוספת, שאשקול הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה על התובעת, משזו לא דיווחה לפני כן בתיק זה על קיומו של הליך קשור ומשהסכימה בתיק המקביל הנ"ל למתן פסק דין ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' בהליך הקשור, למרות שידעה על קיומו של ההליך הנוסף שבפניי, כאשר טענת השתק פלוגתא מתקבלת ע"י ביהמ"ש רק כאשר הכרעה לפי סעיף 79א' ניתנה תוך הנמקה שהובילה לקביעה של אשם הנתבע לתאונה. [תא"מ (שלום ת"א) 9025-11-10 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' חטייביץ' (פורסם בנבו, 25.12.11)]. יצוין כי בפרוטוקול הדיון בתיק האחר הזכירו הצדדים את קיומו של ההליך הקשור שבפניי בבימ"ש השלום בת"א אך לא טרחו לבקש שההכרעה באחד מן ההליכים תחייב גם בהליך הקשור וגם ביהמ"ש לא התייחס בפסק-דינו לקיומו של הליך קשור. לאור האמור לעיל וכדי להימנע ממצב שבו יישמעו פעם נוספת אותם העדים שנשמעו בדיון בתיק הקשור, הוצעו הצעות דיוניות וניתנה לצדדים הפסקה ארוכה כדי לשקול ולברר כל הדרוש, אך הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה כלשהי ולכן היה צורך בשמיעת העדים פעם נוספת, בישיבה הנ"ל. בהמשך לכך, הצדדים הסכימו שכל הראיות והמסמכים שבתיק השני, ישמשו כחומר ראיות בתיק שבפניי, מבלי שפסק הדין שניתן בתיק השני יהווה השתק פלוגתא.

הליכים וראיות בתיק 45349-09-12:

ביום 23/09/12 הוגש כתב תביעה מטעם הכשרת הישוב כנגד מימון מני ביטון ואלדן.
ביום 19/12/13 הוגש כתב הגנה.
ביום 11/04/13 נערך דיון בבימ"ש השלום בראשון לציון, בפני כב' הרשמת הבכירה רבקה ארד, בו העידו שני הנהגים המעורבים בתאונה.
ביום 17/04/13 ניתן פסק דין (לפי סעיף 79א, ללא כל נימוק, הדוחה התביעה).

הראיות שהציגו הצדדים בתיק 45349-09-12:

פוליסת ביטוח, חוות דעת שמאי הכוללת תמונות שחור לבן לא ברורות של נזקי ההונדה וטופס הודעה על תאונה (מוצג ת/1).
תמונות צבע של מקום התאונה (מוצג נ/1).
תמונות נזקי הפורד (מוצג נ/2).
טופס הודעה על תאונה (מוצג נ/3).

הליכים בתיק שבפניי:

ביום 16/10/12 הוגש כתב תביעה מטעם אלדן כנגד הכשרת הישוב.
ביום 20/11/12 הוגש כתב הגנה.
ביום 03/07/13 נערך דיון בפניי ובו העידו שני הנהגים המעורבים בתאונה (שהעידו גם בדיון בתיק 45349-09-12).

הראיות שהציגו הצדדים בתיק שבפניי:

טופסי הודעה על תאונה מטעם שני הצדדים (מוצג ת/1, נ/1).
תמונות שחור לבן לא ברורות של נזקי הפורד (מוצג ת/2).
תמונות שחור לבן של מקום התאונה (מוצג ת/3).
עדויות שני הנהגים בדיון בפניי.

מדובר למעשה בתביעה של בעלת הרכב הניזוק בתאונה, התובעת פיצוי, כבעלת הרכב הניזוק, על כל נזקי הרכוש שנגרמו לרכב ולה בתאונה.

הרכבים המעורבים בתאונה

בתאונה מעורבים 2 רכבים:

רכב התובעת – רכב פרטי מתוצרת פורד (להלן: "הפורד").
רכב הנתבעת – רכב פרטי מתוצרת הונדה (להלן: "ההונדה").

מקום התרחשות התאונה: פינת הרחובות שלמה ושדרות ירושלים ביפו.

הצדדים הציגו גרסות שונות לנסיבות התרחשות התאונה.

גרסת התובעת באשר לנסיבות התרחשות התאונה

הפורד נסעה מאחורי ההונדה בנתיב שמתפצל מאוחר יותר לשני נתיבים שמתעקלים ימינה. בהמשך הנסיעה, נהג הפורד המשיך לנתיב השמאלי ונהג ההונדה לנתיב הימני. בזמן הנסיעה וכאשר ההונדה הייתה מאחורי הפורד בנתיב המקביל אליה, סטתה ההונדה לעבר נתיב הפורד ופגעה בה.

גרסת הנתבעת באשר לנסיבות התרחשות התאונה

ההונדה נסעה בנתיב השמאלי ביותר ולפתע הגיעה מצד שמאל הפורד, שניסתה לבצע עקיפה דרך הנתיב הנגדי, נכנסה לנתיב בו נסעה ההונדה ופגעה בה.

אין חולק לגבי מיקומי הנזקים, כאשר לפורד נגרם נזק בצידה הימני אחורי ולהונדה נגרם נזק בחלקה השמאלי קדמי. בנוסף, אין מחלוקת שהתאונה התרחשה בכביש דו סטרי כאשר במקום התאונה יש שני נתיבים בכיוון נסיעתם של הרכבים המעורבים בתאונה. המחלוקת בענייננו היא בשאלה האם התאונה נגרמה כתוצאה מסטייה של ההונדה שמאלה, מכיוון הנתיב הימני, לעבר נתיב נסיעתה של הפורד, או כתוצאה מנסיון של נהג הפורד לעקוף את ההונדה מצד שמאל, דרך נתיב הנסיעה הנגדי, לאחר ששני הרכבים נסעו בנתיב השמאלי.

המחלוקת בין הצדדים ממוקדת בשאלת אחריות הנתבעים בנזיקין לתאונה, כאשר במישור הנזק ושיעורו אין, למעשה, מחלוקת, והנתבעת גם לא הציגה חוות דעת שמאי נגדית לחוות דעת השמאי מטעם התובעת שצורפה לכתב התביעה ואף לא ביקשו לחקור את השמאי מטעם התובעת. שיעור הנזק הנתבע מוחזק אפוא להיות בלתי שנוי במחלוקת.

הכרעה

לאחר שעיינתי בכל מסמכי וטענות הצדדים ולאחר שנתתי דעתי לממצאי חקירת העדים בפניי, אני מוצא לקבל את התביעה.

מצאתי להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת, וזאת לאחר ששוכנעתי כי עלה בידי התובעת להטות את מאזן ההסתברויות לטובתה, כלומר להוכיח כי גרסתה, העולה מן העובדות שהוכחו, מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסת הנתבעת [ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (לא פורסם, 9.5.11)].מצאתי כי גרסת התובעת, שהתקבלה כאמור כמסתברת יותר, מבססת אחריות בנזיקין של הנתבעת בגין התאונה.

אנמק בקצרה את מסקנתי האחרונה:

לאחר ששמעתי את עדויות שני העדים, התרשמתי כי עדותו של נהג הפורד מהימנה יותר מזו של נהג ההונדה ומתיישבת באופן מסתבר ומשכנע יותר עם הראיות הנוספות שהוצגו בפניי.

תחילה יצויין כי הנתבעת לא הגישה לתיק שבפניי תמונות נזק של ההונדה, כאשר דבר זה פועל לחובתה. אמנם לתיק 45349-09-12 הוגשו תמונות נזק של ההונדה אך מדובר בתמונות שחור לבן שאינן ברורות ולכן קשה מאוד להבחין במיקום הנזק ובסוג הנזק שנגרם להונדה, ובנסיבות ונוכח טיב המחלוקת בין הצדדים, בתמונות ברורות היה כדי לשפוך אור על הדברים.

לגרסתו של נהג ההונדה הוא הבחין בפורד רק בעת הפגיעה. לפורד נגרם נזק בחלקה האחורי. משני הדברים יחד עולה כי נהג ההונדה הבחין בפורד רק כשכמעט כולה כבר נכנסה לנתיבו, למעט חלקה האחורי, ואז התרחשה הפגיעה. גרסה זו של נהג ההונדה אינה מתיישבת עם מיקום הנזק לפורד משסביר להניח שאם גרסת נהג ההונדה הייתה נכונה והפורד הייתה מבצעת עקיפה, הוא היה מבחין בפורד עוד טרם הפגיעה בין הרכבים וכבר בתחילת כניסתה של הפורד לנתיב של ההונדה.

לא סביר שנהג הפורד יבצע עקיפה מסוכנת כאשר במקום יש שני נתיבים בכיוון נסיעת הרכבים המעורבים. בעדותם, תיארו שני הנהגים את מקום התאונה ככביש דו סטרי שבו שני נתיבים בכיוון נסיעתם. זאת ועוד, בעדותו אמר נהג ההונדה שכנראה הנתיב הימני היה פנוי. משכך, נראה לי לא סביר שנהג הפורד יעדיף לבצע עקיפה כה מסוכנת מצד שמאל, הכרוכה בנסיעה בלתי חוקית בנתיב הנגדי ובסיכון שיגיע רכב מכיוונו ושמסומן בקו הפרדה רצוף כפול, במקום נסיעה בנתיב הנוסף והפנוי לדברי נהג ההונדה, שקיים בכיוון נסיעתם של הרכבים המעורבים.

סיכום

התביעה מתקבלת במלואה.

על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,626 ₪, שהינו סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 16/10/12 ועד יום התשלום המלא בפועל.

בנסיבות העניין ונוכח מחדלה הקשה של התובעת, שפורט בהרחבה למעלה ושבגינו נאלץ ביהמ"ש לשמוע ראיות פעם נוספת בתיק זה, לא ייעשה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו ובשכר טרחת עורכי-דינו.

פסה"ד יישלח לב"כ שני הצדדים.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשע"ג, 07 יולי 2013, בהעדר הצדדים.