הדפסה

אלדן ואח' נ' בילו ואח'

התובע
גיורא אלדן ת.ז. XXXXXX381

נגד

הנתבעת
מרים בילו ת.ז. XXXXXX337

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת לפיצול סעדים במסגרת תובענה שהוגשה על ידה כנגד התובע, ואשר אוחדה עם תובענה שהוגשה נגדה ע"י התובע קודם לכן.

2. התובע, עורך דין במקצועו, ייצג את הנתבעת במסגרת תובענה למתן צו מניעה האוסר על עיריית חולון ועל אחרים לעשות שימוש בדמויות שהנתבעת טענה לזכויות יוצרים בהם. בסופו של יום התקבלה התביעה, ונפסקו לזכות הנתבעת הוצאות בסך 40,000 ₪. התובע והנתבעת חלוקים ביחס לזכאות לסכום ההוצאות שנפסק . במסגרת התביעה שהגיש התובע נטען, כי הסכום שנפסק שייך לו, מכוח הסכם שכר טרחה שנכרת בינו לבין הנתבעת. הנתבעת מצידה הגישה תביעה כנגד הנתבעת, בה ביקשה לחייבו להעביר לידיה את הסך של 40,000 ₪ המוחזק על ידו, שכן לטענתה הסכם שכר הטרחה שנכרת בין הצדדים אינו מזכה את התובע בסכום זה, ועל כן הוא מוחזק על ידו שלא כדין. הנתבעת ביקשה לקבל סכום נוסף בסך 10,000 ₪, בגין עגמת הנפש. כאמור, שתי התובענות אוחדו בפניי.

3. במסגרת התביעה שהגישה, ביקשה הנתבעת להתיר לה פיצול סעדים, שכן בדעתה להגיש כנגד התובע תביעה כספית בגין נזקים שנגרמו לה כתוצאה מהתרשלות התובע, לשיטתה, בטיפול המשפטי שהוא נתן לה, ובעיקר בכך שלא הגיש תביעה כספית בגין הפרת זכויות יוצרים השייכות לנתבעת. התובע סבור כי אין צורך בפיצול סעדים, ומכל מקום הוא מנוע מהתייחסות לטענות בעניין התרשלות מקצועית, לאור תנאי פוליסת ביטוח חבות מקצועית במסגרתה הוא מבוטח.

4. לאמיתו של דבר בקשת הנתבעת לפיצול סעדים הינה מי ותרת. פיצול סעדים נדרש ביחס למספר סעדים הנובעים מעילת תביעה אחת. לא כך במקרה שבפנינו. בעוד שעילת הסעד הכספי הנוכחי נטועה במערכת היחסים החוזית בכל הנוגע להסכם שכר הטרחה שהיה בין התו בע לנתבעת, הסעד הכספי נשוא התביעה שהתובעת מתכוונת להגיש כנגד התובע נובע מעילת תביעה שעניינה אחריותו המקצועית של התובע בשירותים משפטיים שסיפק לנתבעת, ונזקים שנגרמו לה כתוצאה מכך. מדובר בשתי עילות נפרדות, וממילא הגשת התביעה הנוכחית אינה מונעת את הנתבעת מלהגיש בעתיד תביעה כנגד הנתבעת בעילה של התרשלות מקצועית כאמור, ואינה דורשת פיצול סעדים .

5. נוכח האמור הבקשה נדחית.

6. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו כסלו תשע"ה, 18 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.