הדפסה

אלגרבלי ואח' נ' אלחייני ואח'

בפני
כב' השופטת הלית סילש

תובעים

 1. ניסים אלגרבלי
 2. אהרון אלגרבלי
 3. רחל דהאן /
 4. שמעון לוי
 5. יוסף לוי

נגד

נתבעים

 1. סימי אלחייני
 2. סעדה אדרעי
 3. רחל אלחיאני (אחר/נוסף)
 4. אופיר אלחיאני
 5. חן אלחיאני
 6. שירן אלחנני (אחר/נוסף)
 7. אבישי אלחנני (אחר/נוסף)
 8. רחל זמיר
 9. יפה פרץ
 10. שושנה אבוקסיס
 11. רחל שרעבי
 12. דוד אלחייני
 13. משה אלחייני
 14. חנה מזרחי
 15. שולמית בן ישי
 16. שמעון אלחייני
 17. יפית סרויה
 18. יוסף אלחייני
 19. אשר אלחייני

החלטה

תיק זה הועבר לעיוני. לאחר שנתתי דעתי לאמור בהודעת כונס הנכסים, כמו גם הודעות קודמות, ניתנות בזאת ההנחיות הבאות:

א. מנספחי ההודעה עולה כי הזימון לישיבה נשלח ליורשים, אך אין אישורי מסירה בדבר קבלתם. שעה שעסקינן בהסכמות באשר לדרך מכירת הדירה, יש צורך בהסכמה מפורשת, או לכל הפחות באישור מסירה המלמד על ידיעת בעל הדין על הישיבה.

כונס הנכסים יבהיר האם בידו גם אישורי מסירה, וככל שחסרים אישורים, ביחס לאיזה מבעלי הדין הם מתייחסים.

בזהירות המתבקשת אציין כי לכאורה לא נכחו בישיבה ה"ה יוסף לוי, אלחיאני רחל, אלחיאני אופיר, אליחיאני חן, אלחיאני שירן, אלחיאני אבישי, אלחיאני דוד, אלחיאני משה.

ב. לא הוצג בפני סיכום ישיבה, לרבות עמדת הצדדים והסכמתם (של כלל הנוכחים) לדרך ביצוע המכירה.

כונס הנכסים יתבקש להעביר לעיוני סיכום ישיבה כאמור.

אני מפנה בעניין זה את כונס הנכסים להחלטתו של כב' השופט ארניה מיום 18.12.12

ג. משנפטרה החסויה, הגב' אדרעי סעדה ז"ל, יש לצרף להליך את יורשיה. כונס הנכסים יבהיר האם הוגשה בקשה למתן צו ירושה/צו קיום צוואה, והאם ידועה זהותם של היורשים.

ד. באופן דומה, עולה כי לכאורה בעניינו של המנוח אלגרבלי אהרון ז"ל , התייצבה לישיבה אשתו. כונס הנכסים יבהיר האם מדובר במי שהינה יורשת יחידה של המנוח, וככל שכן יש לתקן את זהות בעלי הדין בהתאם. ככל שקיימים יורשים נוספים למנוח, יש להבהיר גם עובדה זו.

ה. מנוסח הודעת הכונס לא ברור אייך ולהיכן מועברים דמי השכירות ביחס לנכס, נכון למועד היום. לא ברור כמה דמי שכירות נגבו, והאם הם מצוים בידי כונס הנכסים.

ו. למרבית הצער, לא סרוקה בתיק חוות הדעת לעניין שווי הנכס. כונס הנכסים יתבקש להעביר עותק נוסף לעיוני, במיוחד נוכח האמור בסעיף 7 להודעה.

כונס הנכסים יתבקש להעביר את המסמכים הנזכרים והתייחסותו לאמור לעיל, בתוך 14 יום מהיום.

תשומת לב כונס הנכסים כי עד להבהרת התמונה העובדתית, לא ניתן להתקשר בהסכם כלשהו עם צד ג', גם לא עם השוכרת.

נקבע לת.פ. ליום 15.5.13.
לאותו מועד תתבקש המזכירות לשוב ולהעביר לעיוני את תיק הנייר
ניתנה היום, כ' אייר תשע"ג, 30 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.